ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID384
Nume scala [EN]Procrastination at Work Scale (PAWS)
Nume scala [RO]Scala Procrastinării la Locul de Muncă
DomeniuMuncii și Organizațională
SubdomeniuProcrastination at Work
Numar itemi12
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deCoralia Sulea, Sîrbu Alexandru-Andrei, Dumbravă Andrei Cosmin, Spînu Roxana-Mihaela
Referinta bibliografica originalaMetin, U. B., Taris, T. W., & Peeters, M. C. W. (2016). Measuring procrastination at work and its associated workplace aspects. Personality and Individual Differences, 101, 254–263. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.006
Studii internationale
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. When I work, even after I make a decision, I delay acting upon it.
2. I delay before starting on work I have to do.
3. At work, I crave a pleasurable diversion so sharply that I find it increasingly hard to stay on track.
4. When a work task is tedious, again and again I find myself pleasantly daydreaming rather than focusing.
5. I give priority to the lesser tasks, even if there is something important I should do at work.
6. When I have excessive amount of work to do, I avoid planning my tasks, and find myself doing something totally irrelevant.
7. I take long coffee breaks.
8. I delay some of my tasks just because I do not enjoy doing them.
9. I use Instant Messaging (MSN, Skype, GTalk, WhatsApp…) at work.
10. I spend more than half an hour on social network sites (Facebook, Myspace, Twitter etc.) on work per day.
11. I read news online at work.
12. I do online shopping during working hours.
Itemii scalei [RO]1. Când lucrez, chiar și după ce iau o decizie, întârzii să acționez pe baza acesteia.
2. Tărăgănez înainte de a începe să lucrez la ce am de făcut.
3. La serviciu, îmi doresc cu înverșunare ca ceva plăcut să-mi distragă atenția încât mi se pare din ce în ce mai greu să mă concentrez.
4. Atunci când o sarcină de lucru este anostă, mă surprind iar și iar visând plăcut cu ochii deschiși în loc să fiu atent.
5. Dau prioritate sarcinilor mai puțin importante sau minore, chiar dacă ar trebui să fac ceva important la serviciu.
6. Atunci când am de lucru excesiv de mult, evit să-mi planific sarcinile și mă surprind făcând ceva total irelevant.
7. Iau pauze de cafea lungi.
8. Amân unele sarcini doar pentru că nu-mi place să le fac.
9. Folosesc Mesageria Instantă (MSN, Skype, GTalk, WhatsApp...) la muncă.
10. Petrec mai mult de jumătate de oră pe zi pe site-urile de socializare (Facebook, Myspace, Twitter etc.) la serviciu.
11. Citesc știri online la serviciu.
12. Fac cumpărături online în timpul orelor de muncă.
Indicatii privind scorareaInstrucțiuni: Următoarele afirmații fac referire la diferite tipuri de comportamente la locul de muncă. Vă rugăm să citiți cu atenție toate afirmațiile și apoi să marcați cât de des manifestați aceste compotamente la serviciu. Vă rugăm să utilizați următoarea scală de răspuns.

Scală sumativă. Scorurile obținute pentru itemi sunt însumate. Scală Likert în 7 trepte, unde: 0 - Niciodată și 6 - Întotdeauna.

Soldiering - itemii 1,2,3,4,5,6,7,8.
Cyberslacking - itemii 9,10,11,12.