ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID387
Nume scala [EN]The Psychological Empowerment Scale
Nume scala [RO]Scala Împuternicirii Psihologice
DomeniuMuncii și Organizațională
SubdomeniuPsychological Empowerment
Numar itemi12
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deDragoș Iliescu
Referinta bibliografica originalaSpreitzer, G. (1995). Psychological empowerment in the workplace dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 28 (5), 1442-1465.
Studii internationaleMarane, O., Mohamedrasheed, B. (2012). The Mediating Role of Trust in Organization on the Influence of Psychological Empowerment on Innovation Behavior. European Journal of Social Science, 33(1-2), 39-51.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. The work I do is very important to me.
2. My job activities are personally meaningful to me.
3. The work I do is meaningful to me.
4. I am confident about my ability to do my job.
5. I am self-assured about my capabilities to perform my work activities.
6. I have mastered the skills necessary for my job.
7. I have significant autonomy in determining how I do my job.
8. I can decide on my own how to go about doing my work.
9. I have considerable opportunity for independence and freedom in how I do my job.
10. My impact on what happens in my department is large.
11. I have a great deal of control over what happens in my department.
12. I have significant influence over what happens in my department.
Itemii scalei [RO]1. Munca pe care o fac este foarte importantă pentru mine
2. Activităţile mele legate de serviciu au o semnificaţie personală pentru mine
3. Munca pe care o fac are însemnătate pentru mine
4. Sunt încrezător/încrezătoare în ceea ce priveşte abilitatea mea de a-mi face munca
5. Sunt încrezător/încrezătoare în capacităţile mele de a realiza activităţile profesionale
6. Am abilităţile necesare pentru munca mea
7. Am un grad semnificativ de autonomie pentru a stabili cum îmi fac munca
8. Pot decide pe cont propriu cum să procedez în legătură cu munca de la serviciu.
9. Am în mod considerabil oportunitatea pentru independenţă şi libertate în modul în care îmi fac munca.
10. Impactul pe care îl am asupra a ceea ce se petrece în departamentul meu este sporit.
11. Am un control sporit asupra ceea ce se petrece în departamentul meu
12. Am o influenţă semnificativă asupra ceea ce se petrece în departamentul meu.
Indicatii privind scorareaInstructaj: „Mai jos sunt prezentate o serie de afirmaţii pe care oamenii le pot avea cu referire la rolul lor profesional. Folosind următoarea scală, vă rugăm să indicaţi gradul în care sunteţi de acord sau nu sunteţi de acord cu aceste afirmaţii, încercuind cifra corespunzătoare pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos.”

Maniera de scalare pentru care s-a optat este cea Likert în 7 trepte, unde 1 corespunde unui dezacord puternic, iar 7 corespunde unui acord foarte puternic.