ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID409
Nume scala [EN]Sweeney & McFarlin's Distributive Justice Scale
Nume scala [RO]Scala de Măsurare a Justiției Distributive a lui Sweeney și McFarlin
DomeniuMuncii și Organizațională
SubdomeniuDistributive and Procedural Justice
Numar itemi11
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAndrei Georgescu
Referinta bibliografica originalaSweeney, P. D., & McFarlin, D. B. (1997). Process and outcome: Gender differences in the assessment of justice. Journal of Organizational Behavior, 83–98.
Studii internationaleMcFarlin, D., & Sweeney, P. (1992). Distributive and Procedural Justice as Predictors of Satisfaction with Personal and Organizational Outcomes. The Academy of Management Journal, 35(3), 626-637.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. Promotions or unscheduled pay increases here usually depend on how well a person performs on his/her job.
2. Under the present system, financial rewards are seldom related to employee performance. (R)
3. There is a tendency for supervisors here to give the same performance ratings regardless of how well people perform their jobs. (R)
4. Under the present system, supervisors here get few tangible rewards for excellent performance. (R)
5. Performance appraisals do influence personnel actions taken in this organization.
6. My supervisor evaluated my performance on things not related to my job. (R)
7. I will be demoted or removed from my position if I perform my job poorly.
8. My performance rating presents a fair and accurate picture of my actual job performance.
9. I will be promoted or given a better job if I perform especially well.
10. My own hard work will lead to recognition as a good performer.
11. I will get a cash award or unscheduled pay increase if I perform especially well.
Itemii scalei [RO]1. Promovările sau creşterile salariale neprogramate de la noi din organizație depind, în general, de cât de bine o persoană performeaza la locul de muncă.
2. În prezentul sistem, recompensele financiare au rareori legătură cu performanţa angajatului. (R)
3. Există o tendinţă a supervizorilor să ofere tutror aceleaşi evaluări, indiferent de cât de bine performeaza oamenii la muncă. (R)
4. În prezentul sistem, supervizorii primesc doar puţine recompense tangibile pentru performanţele excelente. (R)
5. Evaluările de performanţă influenţează deciziile de resurse umane luate în această organizaţie.
6. Supervizorul meu mi-a evaluat performanţa pe criterii ce nu ţin de munca mea. (R)
7. Voi fi retrogradat(ă) sau demis(ă) dacă voi lucra slab.
8. Evaluarea performanţelor mele prezintă o imagine precisă şi justă a performanţei mele efective.
9. Voi fi promovat(ă) sau mi se va da un loc de muncă mai bun dacă voi performa în mod deosebit.
10. Dacă voi munci din greu voi fi recunoscut(ă) ca fiind un angajat performant.
11. Voi primi recompense băneşti sau creşteri salariale neprogramate dacă voi obţine performanţe deosebit de mari.
Indicatii privind scorareaScală sumativă. Itemii marcați cu (R) sunt reversați, scorurile astfel obținute pentru itemi sunt apoi însumate. Răspunsurile sunt obţinute utilizând o scală de tip Likert cu 5 trepte unde 1 = puternic dezacord şi 5 = acord puternic.