ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID410
Nume scala [EN]Leader Behavior Description Questionnaire
Nume scala [RO]Chestionarul Descrierii Comportamentului de Lider
DomeniuMuncii și Organizațională
SubdomeniuLeadership
Numar itemi100
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deDragoș Iliescu
Referinta bibliografica originalaStogdill, R. M. (1963). Manual for the leadership behavior description questionnaire - Form XII. Ohio State University, Fisher College of Business. Retrieved March, 30, 2017 from https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130100883
Studii internationaleStogdill, R.M., and Coons, A.E., (Eds.) Leader Behavior: Its Description and Measurement. Columbus: The Ohio State University, Bureau of Business Research, Monograph No. 88, 1957.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. Acts as the spokesperson of the group.
2. Waits patiently for the results of a decision.
3. Makes pep talks to stimulate the group.
4. Lets group members know what is expected of them.
5. Allows the members complete freedom in their work.
6. Is hesitant about taking initiative in the group.
7. Is friendly and approachable.
8. Encourages overtime work.
9. Makes accurate decisions.
10. Gets along well with the people above him/her.
11. Publicizes the activities of the group.
12. Becomes anxious when he/she cannot find out what is coming next.
13. His/her arguments are convincing.
14. Encourages the use of uniform procedures.
15. Permits the members to use their own judgment in solving problems.
16. Fails to take necessary actions.
17. Does little things to make it pleasant to be a member of the group.
18. Stresses being ahead of competing groups.
19. Keeps the group working together as a team.
20. Keeps the group in good standing with higher authority.
21. Speaks as a representative of the group.
22. Accepts defeat in stride.
23. Argues persuasively for his/her point of view.
24. Tries out his/her ideas in the group.
25. Encourages initiative in the group members.
26. Lets others persons take away his/her leadership in the group.
27. Puts suggestions made by the group into operation.
28. Needles members for greater effort.
29. Seems able to predict what is coming next.
30. Is working hard for a promotion.
31. Speaks for the group when visitors are present.
32. Accepts delays without becoming upset.
33. Is a very persuasive talker.
34. Makes his/her attitudes clear to the group.
35. Lets the members do their work the way they think best.
36. Lets some members take advantage of him/her.
37. Treats all group members as his/her equals.
38. Keeps the work moving at a rapid pace.
39. Settles conflicts when they occur in the group.
40. His/her superiors act favorably on most of his/her suggestions.
41. Represents the group at outside meetings.
42. Become anxious when waiting for new developments.
43. Is very skillful in an argument.
44. Decides what shall be done and how it shall be done.
45. Assigns a task, then lets the members handle it.
46. Is the leader of the group in name only.
47. Gives advance notice of changes.
48. Pushes for increased production.
49. Things usually turn out as he/she predicts.
50. Enjoys the privileges of his/her position.
51. Handles complex problems efficiently.
52. Is able to tolerate postponement and uncertainty.
53. Is not a very convincing talker.
54. Assigns group members to particular tasks.
55. Turns the members loose on a job, and lets them go to it.
56. Backs down when he/she ought to stand firm.
57. Keeps to himself/herself.
58. Asks the members to work harder.
59. Is accurate in predicting the trend of events.
60. Gets his/her superiors to act for the welfare of the group members.
61. Gets swamped by details.
62. Can wait just so long, then blows up.
63. Speaks from a strong inner conviction.
64. Makes sure that his/her part in the group is understood by the group members.
65. Is reluctant to allow the members any freedom of action.
66. Lets some members have authority that he/she should keep.
67. Looks out for the personal welfare of group members.
68. Permits the members to take it easy in their work.
69. Sees to it that the work of the group is coordinated.
70. His/her word carries weight with superiors.
71. Gets things all tangled up.
72. Remains calm when uncertain about coming events.
73. Is an inspiring talker.
74. Schedules the work to be done.
75. Allows the group a high degree of initiative.
76. Takes full charge when emergencies arise.
77. Is willing to make changes.
78. Drives hard when here is a job to be done.
79. Helps group members settle their differences.
80. Gets what he/she asks for from his/her superiors.
81. Can reduce a madhouse to system and order.
82. Is able to delay action until the proper time occurs.
83. Persuades others that his/her ideas are to their advantage.
84. Maintains definite standards of performance.
85. Trusts members to exercise good judgment.
86. Overcomes attempts made to challenge his/her leadership.
87. Refuses to explain his/her actions.
88. Urges the group to beat its previous record.
89. Anticipates problems and plans for them.
90. Is working his/her way to the top.
91. Gets confused when too many demands are made of him/her.
92. Worries about the outcome of any new procedure.
93. Can inspire enthusiasm for a project.
94. Asks that group members follow standard rules and regulations.
95. Permits the group to set its own pace.
96. Is easily recognized as the leader of the group.
97. Acts without consulting the group.
98. Keeps the group working up to capacity.
99. Maintains a closely knit group.
100. Maintains cordial relations with superiors.
Itemii scalei [RO]1. Se comportă ca purtător de cuvânt al grupului.
2. Aşteaptă răbdător rezultatele unei decizii.
3. Iniţiază discuţii încurajatoare pentru a stimula grupul.
4. Îi lasă pe membrii grupului să înţeleagă ce se aşteaptă de la ei.
5. Lasă membrilor grupului libertate deplină în muncă.
6. Ezită să ia iniţiativa în grup.
7. Este prietenos şi uşor abordabil.
8. Încurajează orele suplimentare de muncă.
9. Ia decizii potrivite.
10. Se are bine şi cu subordonaţii şi cu şefii săi.
11. Face publice activităţile grupului.
12. Devine nervos când nu ştie ce va urma.
13. Argumentele sale sunt convingătoare.
14. Încurajează folosirea procedurilor clare.
15. Permite membrilor să-şi folosească propria judecată în rezolvarea problemelor.
16. Nu reuşeşte să ia la timp măsurile necesare.
17. Recurge la tot felul de mărunţişuri pentru a te face să te simţi bine ca membru al grupului.
18. Accentuează mereu ideea de a fi primul într-o competiţie.
19. Face grupul să muncească la fel ca o echipă.
20. Ţine grupul în formă prin autoritate.
21. Vorbeşte ca reprezentant al grupului.
22. Acceptă cu uşurinţă înfrângerea.
23. Îşi argumentează persuasiv punctul său de vedere.
24. Îşi experimentează ideile în cadrul grupului.
25. Încurajează iniţiativa membrilor grupului.
26. Lasă alte persoane să-şi asume rolul de conducător al grupului.
27. Pune în aplicare sugestiile membrilor grupului.
28. Îndeamnă membrii grupului la un efort mai mare.
29. Pare capabil să intuiască ceea ce urmează.
30. Lucrează mult pentru a fi promovat.
31. Vorbeşte în numele grupului când sunt prezente persoane străine.
32. Acceptă întârzieri de la program fără a se supăra.
33. Este un vorbitor persuasiv.
34. Îşi arată clar atitudinea sa faţă de grup.
35. Îi lasă pe membrii grupului să muncească aşa cum cred ei mai bine.
36. Îi lasă pe unii membri ai grupului să ia avantaj faţă de el.
37. Îi tratează pe membrii grupului ca pe egalii săi.
38. Ţine nivelul de performanţă al grupului la o cotă ridicată.
39. Rezolvă conflictele care apar în cadrul grupului.
40. Superiorii săi se poartă favorabil faţă de sugestiile lui.
41. Reprezintă grupul în cadrul unor întâlniri din afara instituţiei.
42. Devine neliniştit când apar schimbări.
43. Ştie cum să argumenteze.
44. Decide ce şi cum trebuie făcut.
45. Îşi asumă o sarcină, apoi îi lasă pe alţii să se ocupe de ea.
46. Este conducător al grupului doar cu numele.
47. Încurajează schimbările.
48. Impulsionează spre un nivel de performanţă ridicat.
49. Lucrurile se întâmplă aşa cum spune el.
50. Se bucură de privilegiile poziţiei sale.
51. Se descurcă bine în faţa problemelor complexe.
52. Este capabil să tolereze amânarea şi incertitudinea.
53. Nu este un vorbitor prea convingător.
54. Alocă sarcini specifice membrilor grupului.
55. Trezeşte interesul membrilor grupului pentru un scop şi îi lasă să acţioneze aşa cum cred ei că este mai bine.
56. Bate în retragere atunci când ar trebui să fie ferm.
57. Se gândeşte doar la interesele sale.
58. Le cere membrilor grupului să lucreze mai mult.
59. Prezice precis cursul evenimentelor.
60. Îi face pe superiori să se comporte astfel încât să asigure bunăstarea membrilor grupului său.
61. Se lasă copleşit de detalii.
62. Este foarte răbdător.
63. Vorbeşte dintr-o convingere interioară puternică.
64. Se asigură că rolul său este înţeles de membrii grupului.
65. Ezită să le permită membrilor grupului său orice libertate acţiune.
66. Îi lasă pe unii membri ai grupului să aibă autoritatea pe care el ar trebui să o deţină.
67. Caută să realizeze bunăstarea membrilor grupului.
68. Permite membrilor grupului să abordeze munca într-un mod mai relaxat.
69. Are grijă ca munca grupului să fie bine coordonată.
70. Cuvântul său cântăreşte mult în faţa superiorilor.
71. Strică toate treburile.
72. Rămâne calm în aşteptarea evenimentelor neprevăzute.
73. Este un vorbitor inspirat.
74. Programează munca ce trebuie făcută.
75. Permite membrilor grupului un grad mare de iniţiativă.
76. Îşi asumă întreaga responsabilitate când apar cazuri neprevăzute.
77. Este dornic să facă schimbări.
78. Trage din greu când trebuie făcut ceva.
79. Ajută membrii grupului să-şi rezolve divergenţele.
80. Primeşte de la superiori ceea ce cere.
81. Ştie să transforme dezordinea în ordine.
82. Este capabil să întârzie o acţiune până la momentul potrivit.
83. Îi convinge pe alţii că ideile sale sunt în avantajul lor.
84. Menţine standarde de performanţă bine definite.
85. Are încredere în buna judecată a membrilor grupului.
86. Depăşeşte cu bine provocările menite să-i afecteze poziţia de lider.
87. Refuză să dea explicaţii pentru acţiunile sale.
88. Împinge grupul să-şi depăşească propriile recorduri.
89. Anticipează problemele şi face planuri pentru rezolvarea lor.
90. Munceşte să ajungă în frunte.
91. Devine confuz când îi sunt înaintate spre rezolvare prea multe revendicări.
92. Devine îngrijorat când i se impun noi proceduri de lucru.
93. Ştie să inspire entuziasm faţă de un proiect.
94. Se interesează dacă membrii grupului respectă regulile şi regulamentele.
95. Permite grupului să-şi formeze propriul său ritm de lucru.
96. Este uşor de recunoscut ca lider al grupului.
97. Acţionează fără a se consulta cu grupul.
98. Menţine grupul la capacitatea maximă de lucru.
99. Menţine coeziunea grupului.
100. Are relaţii cordiale cu superiorii.
Indicatii privind scorareaVă prezentăm 100 de enunţuri referitoare la diferite aspecte ale stilului de conducere. Mai exact, este vorba despre modul în care percepeţi stilul de conducere al managementului superior al companiei.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie cele 100 de enunţuri. Evaluaţi fiecare enunţ pe scala de 5 puncte anexată, marcând cu X numărul corespunzător alegerii dumneavoastră.

Semnificaţia scalei este următoarea:

5 = Întotdeauna
4 = Deseori
3 = Ocazional
2 = Rareori
1 = Niciodată

DIMENSIUNILE COMPORTAMENTULUI DE CONDUCERE ÎN LBDQ-XII

Consideraţie: este preocupat de starea generală şi de statutul subalternilor.
7,17,27,37,-57,67,-87,-97

Structurare: îşi defineşte clar propriul rol şi le aduce la cunoştinţă subalternilor ce aşteaptă de la ei.
4,14,-24,34,44,54,64,74,84,94

Reprezentativitate: vorbeşte şi acţionează ca reprezentant al grupului.
1,11,21,31,41

Împăcarea cerinţelor: împacă cerinţele organizaţionale contradictorii şi reduce dezordinea din sistem (entropia sistemului).
47,51,-61,-71,77,81,91

Tolerarea incertitudinii: este capabil să suporte incertitudinea şi amânarea fără a deveni anxios sau nervos.
2,-12,32,42,52,62,72,82,92

Puterea de convingere: foloseşte în mod eficient persuasiunea şi discuţia; exprimă convingeri ferme
3,13,23,33,43,-53,63,73,83,93

Tolerarea libertăţii: le oferă subalternilor posibilitatea de a avea iniţiative, de a lua decizii şi de a acţiona.
5,15,25,35,45,55,-65,75,85,95

Asumarea rolului: îşi exercită în mod activ rolul de conducător, nu-şi deleagă autoritatea altora.
-6, -16,-26,-36,-46,-56,-66,76,86,96

Corectitudinea predicţiilor: dă dovadă de previziune, de capacitatea de a prevedea corect rezultatele.
9,29,49,59,89

Accent pe producţie: exercită presiuni pentru a asigura producţia.
8,18,22,28,38,48,58,-68,78,88,98

Integrare: menţine unitatea grupului pe care îl conduce; rezolvă conflictele apărute între membrii grupului.
19,20,39,69,79,99

Orientarea spre superiori: menţine relaţii bune cu superiorii; are influenţă asupra lor; luptă pentru a-şi ridica statutul.
10,30,40,50,60,70,80,90,100

Scală sumativă. Itemii marcați cu „-” sunt reversați, scorurile astfel obținute pentru itemi sunt apoi însumate.