ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID411
Nume scala [EN]Rotter's Locus of Control Scale
Nume scala [RO]Scala Locus al Controlului a lui Rotter
DomeniuPersonalitate
SubdomeniuLocus of Control
Numar itemi29
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deDragoș Iliescu
Referinta bibliografica originalaRotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1.
Studii internationaleJackson, P. R. (1980). Rotter's internal-external locus of control scale: Some further Australian data. Australian Psychologist, 15: 494–503. doi:10.1080/00050068008254408
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1.
a) Children get into trouble because their patents punish them too much.
b) The trouble with most children nowadays is that their parents are too easy with them.

2.
a) Many of the unhappy things in people's lives are partly due to bad luck.
b) People's misfortunes result from the mistakes they make.

3.
a) One of the major reasons why we have wars is because people don't take enough interest in politics.
b) There will always be wars, no matter how hard people try to prevent them.

4.
a) In the long run people get the respect they deserve in this world
b) Unfortunately, an individual's worth often passes unrecognized no matter how hard he tries

5.
a) The idea that teachers are unfair to students is nonsense.
b) Most students don't realize the extent to which their grades are influenced by accidental happenings.

6.
a) Without the right breaks one cannot be an effective leader.
b) Capable people who fail to become leaders hive not taken advantage of their opportunities.

7.
a) No matter how hard you try some people just don't like you.
b) People who can't get others to like them don't understand how to get along with others.

8.
a) Heredity plays the major role in determining one's personality.
b) It is one's experiences in life which determine what they're like.

9.
a) I have often found that what is going to happen will happen.
b) Trusting to fate has never turned out as well for me as making a decision to take a definite course of action.

10.
a) In the case of the well prepared student there is rarely if ever such.a thing as an unfair test.
b) Many times exam questions tend to be so unrelated to course work that studying in really useless.

11.
a) Becoming a success is a matter of hard work, hick has little or nothing to do with it.
b) Getting a good job depends mainly on being in the right place at the right time.

12.
a) The average citizen can have an influence in government decisions.
b) This world is run by the few people in power, and there is not much the little guy can do about it.

13.
a) When I make plans, I am almost certain that I can make them work.
b) It is not always wise to plan too far ahead because many things turn out to- be a matter of good or bad fortune anyhow.

14.
a) There are certain people who are just no good.
b) There is some good in everybody.

15.
a) In my case getting what I want has little or nothing to do with luck.
b) Many times we might just as well decide what to do by flipping a coin.

16.
a) Who gets to be the boss often depends on who was lucky enough to be in the right place first.
b) Getting people to do the right thing depends upon ability, luck has little or nothing to do with it.

17.
a) As far as world affairs are concerned, most of us are the victims of forces we can neither understand, nor control.
b) By taking an active part in political and social affairs the people can control world events.

18.
a) Most people don't realize the extent to which their lives are controlled by accidental happenings.
b) There really is no such thing as "luck."

19.
a) One should always be willing to admit mistakes.
b) It is usually best to cover up one's mistakes.

20.
a) It is hard to know whether or not a person really likes you.
b) How many friends you have depends upon how nice a person you are.

21.
a) In the long run the bad things that happen to us are balanced by the good ones.
b) Most misfortunes are the result of lack of ability, ignorance, laziness, or all three.

22.
a) With enough effort we can wipe out political corruption.
b) It is difficult for people to have much control over the things politicians do in office.

23.
a) Sometimes I can't understand how teachers arrive at the grades they give.
b) There is a direct connection between how hard 1 study and the grades I get.

24.
a) A good leader expects people to decide for themselves what they should do.
b) A good leader makes it clear to everybody what their jobs are.

25.
a) Many times 1 feel that I have little influence over the things that happen to me.
b) It is impossible for me to believe that chance or luck plays an important role in my life.

26.
a) People are lonely because they don't try to be friendly.
b) There's not much use in trying too hard to please people, if they like you, they like you.

27.
a) There is too much enphasis on athletics in high school.
b) Team sports are an excellent way to build character.

28.
a) What happens to me is my own doing.
b) Sometimes I feel that I don't have enough control over the direction my life is taking.

29.
a) Most of the time I can't understand why politicians behave the way they do.
b) In the long run the people are responsible for bad government on a national as well as on a local level.
Itemii scalei [RO]1.
a) Copiii au necazuri pentru că părinţii lor îi pedepsesc prea des.
b) Necazurile celor mai mulţi copii în ziua de azi provin din faptul că părinţii îi lasă prea liberi.

2.
a) Multe din evenimentele nefericite din viaţă se datorează în parte ghinionului.
b) Eşecurile oamenilor rezultă din greşelile pe care chiar ei le fac.

3.
a) Unul din motivele majore pentru care există războaie este insuficienta implicare politică a cetăţenilor.
b) Vor exista întotdeauna războaie, oricât de mult am încerca să le prevenim.

4.
a) În cursul vieţii orice individ poate câştiga stima şi respectul pe care le merită.
b) Din păcate valoarea unui om este adesea necunoscută, oricât de mult s-ar strădui el.

5.
a) Ideea că profesorii sunt nedrepţi cu studenţii este un nonsens.
b) Majoritatea studenţilor nu realizează în ce măsură notele lor sunt întâmplătoare.

6.
a) Fără o “porţie serioasă” de noroc nu poţi fi un lider eficient.
b) Oamenii capabili care nu reuşesc n-au ştiut să profite de ocaziile care li s-au oferit.

7.
a) Unora pur şi simplu nu le placi, oricât te-ai strădui.
b) Oamenii care nu pot să se facă plăcuţi de ceilalţi nu ştiu să se poarte.

8.
a) Ereditatea are rolul principal în determinarea personalităţii.
b) Experienţa vieţii determină ceea ce este un individ.

9.
a) Nu odată m-am gândit că ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat în cele din urmă şi fără ajutorul meu.
b) Lăsate la voia întâmplării problemele nu mi s-au rezolvat niciodată la fel de sigur ca atunci când mă hotăram să acţionez eu însumi pentru a le rezolva.

10.
a) În cazul unui student foarte bine pregătit poate fi rar vorba de o “examinare nedreaptă”.
b) De multe ori întrebările de examen tind să fie atât de departe de cursul predat încât studiul este într-adevăr fără folos.

11.
a) Obţinerea unui succes este o chestiune de muncă serioasă, norocul având prea puţin de-a face cu asta.
b) Obţinerea unui succes depinde de a fi la locul potrivit în momentul potrivit.

12.
a) Omul de rând poate influenţa deciziile guvernamentale.
b) Lumea este condusă de câţiva oameni puternici, iar omul de rând are prea puţină importanţă.

13.
a) Când îmi fac planuri sunt aproape sigur că voi putea să le îndeplinesc.
b) Nu este înţelept să îţi faci planuri pe termen lung, pentru că oricum multe întâmplări ţin de şansă sau de neşansă.

14.
a) Există unii oameni care pur şi simplu nu sunt buni.
b) În orice om există ceva bun.

15.
a) În cazul meu a obţine ceea ce vreau are puţin sau chiar deloc de-a face cu norocul.
b) De multe ori decidem ce avem de făcut “dând cu banul”.

16.
a) A deveni şef depinde de cât de norocos este cineva pentru a se găsi la locul potrivit înaintea altora.
b) Reuşita oamenilor în a face ceea ce trebuie depinde de abilitatea lor, norocul având puţină importanţă sau chiar deloc.

17.
a) Atâta timp cât problemele mondiale sunt îngrijorătoare, cei mai mulţi dintre noi suntem victime ale unor forţe pe care nici nu le înţelegem, nici nu le controlăm.
b) Luând parte activ la evenimentele sociale şi politice, oamenii pot controla evenimentele mondiale.

18.
a) Majoritatea oamenilor nu realizează în ce măsură viaţa lor este controlată de evenimente întâmplătoare.
b) Nu există “noroc”.

19.
a) Omul ar trebui să admită întotdeauna posibilitatea de a greşi.
b) De obicei este de preferat să acoperi greşelile.

20.
a) Este dificil de ştiut dacă o persoană te place sau nu.
b) Îţi faci prieteni mulţi dacă eşti plăcut în comportament.

21.
a) În cursul vieţii întâmplările negative sunt “echilibrate” de cele pozitive.
b) Cele mai multe eşecuri se datorează fie lipsei abilităţii, fie ignoranţei, fie lenei, sau tuturor la un loc.

22.
a) Cu puţin efort putem învinge corupţia politică.
b) Este dificil pentru cetăţeanul de rând să controleze activitatea de culise a oamenilor politici.

23.
a) Uneori nu pot înţelege cum ajung să dea profesorii notele pe care le dau.
b) Există o relaţie directă între nivelul pregătirii şi notele pe care eu le obţin.

24.
a) Un lider bun aşteaptă ca oamenii să decidă pentru ei înşişi.
b) Un lider bun trasează fiecăruia ce are de făcut.

25.
a) Adesea simt că am prea puţină influenţă asupra lucrurilor care se întâmplă.
b) Îmi este imposibil să cred că şansa sau norocul joacă un rol important în viaţa mea.

26.
a) Oamenii sunt singuri pentru că nu încearcă să fie prietenoşi.
b) Nu trebuie să te străduieşti prea mult pentru a fi pe placul oamenilor, dacă te plac atunci te plac şi gata.

27.
a) Se pune prea mult preţ pe sport în liceu.
b) Sportul de echipă este un excelent mod de a construi caracterul tinerilor.

28.
a) Ce se petrece cu mine este doar treaba mea.
b) Uneori simt că nu am suficient control asupra direcţiei pe care o ia viaţa mea.

29.
a) De cele mai multe ori nu pot înţelege de ce politicienii se comportă aşa cum o fac.
b) În ansamblu şi pe termen lung, cetăţenii sunt devină pentru proasta guvernare, atât la nivel naţional cât şi la nivel local.
Indicatii privind scorareaInstructaj:

”Mai jos sunt prezentate diferite propoziţii care privesc felul dvs. de a fi şi părerile dvs.

Vă rugăm ca din fiecare pereche de propoziţii să alegeţi una şi să bifaţi căsuţa care-i corespunde. Vă rugăm să parcurgeţi toate perechile de propoziţii, şi să bifaţi de fiecare dată un singur răspuns.

Nu există răspunsuri bune sau rele. Nu pierdeţi prea mult timp cu un răspuns, probabil că primul dvs. impuls este cel care vă caracterizează.
Încercaţi să vă gândiţi la felul în care sunteţi şi gândiţi de obicei, şi nu la felul cum aţi dori să fiţi.”

Acordați un punct pentru fiecare din următorele răspunsuri:
2.a, 3.b, 4.b, 5.b, 6.a, 7.a, 9.a, 10.b, 11.b, 12.b, 13.b, 15.b, 16.a, 17.a, 18.a, 20.a, 21.a, 22.b, 23.a, 25.a, 26.b, 28.b, 29.a.

Un scor mare = External Locus of Control

Un scor mic = Internal Locus of Control