ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID419
Nume scala [EN]The Organizational Citizenship Behavior Checklist (OCB-C) - Long Form
Nume scala [RO]Checklist-ul Comportamentelor Organizaționale Civice - Versiunea Lungă (20 de itemi)
DomeniuMuncii și Organizațională
SubdomeniuOrganizational Citizenship Behavior
Numar itemi20
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deCristiana Cătălina Cicei și Alexandra Teodoru
Referinta bibliografica originalaFox, S., Spector, P. E., Goh, A., Bruursema, K., & Kessler, S. R. (2012). The deviant citizen: Measuring potential positive relations between counterproductive work behaviour and organizational citizenship behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85, 199-220.
Studii internationaleFox, S., Spector, P. E., Goh, A., Bruursema, K., & Kessler, S. R. (2009). The deviant citizen: Clarifying the measurement of organizational citizenship behavior and its relation to counterproductive work behavior. Loyola University Chicago.

Dalal, R. S. (2005). A meta-analysis of the relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior. Journal of Applied Psychology, 90, 1241-1255.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]How often have you done each of the following things on your present job?

1. Picked up meal for others at work
2. Took time to advise, coach, or mentor a co-worker.
3. Helped co-worker learn new skills or shared job knowledge.
4. Helped new employees get oriented to the job.
5. Lent a compassionate ear when someone had a work problem.
6. Lent a compassionate ear when someone had a personal problem.
7. Changed vacation schedule, work days, or shifts to accommodate co-worker’s needs.
8. Offered suggestions to improve how work is done.
9. Offered suggestions for improving the work environment.
10. Finished something for co-worker who had to leave early.
11. Helped a less capable co-worker lift a heavy box or other object.
12. Helped a co-worker who had too much to do.
13. Volunteered for extra work assignments.
14. Took phone messages for absent or busy co-worker.
15. Said good things about your employer in front of others.
16. Gave up meal and other breaks to complete work.
17. Volunteered to help a co-worker deal with a difficult customer, vendor, or co-worker.
18. Went out of the way to give co-worker encouragement or express appreciation.
19. Decorated, straightened up, or otherwise beautified common work space.
20. Defended a co-worker who was being "put-down" or spoken ill of by other co-workers or supervisor.
Itemii scalei [RO]Cât de frecvent aţi realizat fiecare din următoarele activități la actualul loc de muncă?

1. Ați adus de mâncare pentru cei de la locul de muncă.
2. V-ați luat din timp pentru a consilia, instrui sau îndruma un coleg.
3. Ați ajutat un coleg să deprindă noi competențe sau ați împărtășit din propria experiență profesională.
4. Ați ajutat colegii nou angajaţi să se acomodeze la locul de muncă.
5. Ați dat dovadă de compasiune atunci când un coleg s-a confruntat cu o problemă profesională.
6. Ați dat dovadă de compasiune atunci când un coleg s-a confruntat cu o problemă personală.
7. V-ați modificat programarea vacanţei, a zilelor de lucru sau a turelor pentru a vă adapta nevoilor unui coleg.
8. Ați oferit sugestii privind îmbunătățirea modului de lucru.
9. Ați oferit sugestii privind îmbunătățirea mediului de lucru.
10. Ați finalizat sarcinile de lucru ale unui coleg care a trebuit sa plece mai devreme.
11. Ați ajutat un coleg mai puţin capabil să ridice o cutie sau un alt obiect greu.
12. Ați ajutat un coleg care avea prea multe sarcini de realizat.
13. V-ați oferit voluntar pentru sarcini de muncă suplimentare.
14. Ați preluat mesajele telefonice ale unui coleg absent sau prea ocupat.
15. Ați menționat lucruri pozitive despre angajator în faţa altor persoane.
16. Ați renunţat la pauzele de masă şi la alte pauze pentru a vă finaliza sarcinile.
17. V-ați oferit în mod voluntar să ajutați un coleg să facă față unui client, furnizor sau altui coleg dificil.
18. V-ați dat peste cap pentru a oferi unui coleg încurajări sau aprecieri exprese.
19. Ați decorat, aranjat sau înfrumuseţat spaţiul de lucru comun.
20. Ați luat apărarea unui coleg discreditat sau vorbit de rău de către alţi colegi sau de către supervizor.
Indicatii privind scorareaScală Likert în 5 trepte. 1-Niciodată, 2-O dată sau de două ori, 3-O dată sau de două ori pe lună, 4-O dată sau de două ori pe săptămână, 5-În fiecare zi.

Poate fi calculat un scor total sau pot fi calculate scoruri pe două fațete: OCBO - acțiuni direcționate către și în beneficiul organizației și OCBP- acțiuni îndreptate către și întru ajutorarea colegilor de la locul de muncă, în vederea soluționării problemelor legate de muncă ale acestora.

Cheie de scorare:

OCB-P: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20
OCB-O: 8, 9, 13, 16, 19

Copyright © 2011, Suzy Fox și Paul E. Spector. Toate drepturile rezervate.