ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID424
Nume scala [EN]Lee and Allen's Organizational Citizenship Behaviour Scale
Nume scala [RO]Scala Comportamentului Civic Organizațional a lui Lee și Allen
DomeniuMuncii și Organizațională
SubdomeniuOrganizational Citizenship Behavior
Numar itemi16
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deCoralia Sulea, Dragoș Iliescu
Referinta bibliografica originalaLee, K., & Allen, N. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: the role of affect and cognitions. Journal of Applied Psychology, 87, 131–142.
Studii internationaleAvey, J. B., Wernsing, T. S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive organizational change? Impact of psychological capital and emotions on relevant attitudes and behaviors. The journal of applied behavioral science, 44(1), 48-70.

Lee, K., & Allen, N. J. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: The role of affect and cognitions. Journal of applied psychology, 87(1), 131.

Piccolo, R. F., & Colquitt, J. A. (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role of core job characteristics. Academy of Management journal, 49(2), 327-340.

Rich, B. L., Lepine, J. A., & Crawford, E. R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of management journal, 53(3), 617-635.

Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of managerial psychology, 21(7), 600-619.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]OCBI Items

1. Help others who have been absent.
2. Willingly give your time to help others who have work-related problems.
3. Adjust your work schedule to accommodate other employees’ requests for time off.
4. Go out of the way to make newer employees feel welcome in the work group.
5. Show genuine concern and courtesy toward coworkers, even under the most trying business or personal situations.
6. Give up time to help others who have work or nonwork problems.
7. Assist others with their duties.
8. Share personal property with others to help their work.

OCBO Items

1. Attend functions that are not required but that help the organizational image.
2. Keep up with developments in the organization.
3. Defend the organization when other employees criticize it.
4. Show pride when representing the organization in public.
5. Offer ideas to improve the functioning of the organization.
6. Express loyalty toward the organization.
7. Take action to protect the organization from potential problems.
8. Demonstrate concern about the image of the organization.
Itemii scalei [RO]În chestionarul de mai jos sunt prezentate o serie de comportamente care pot fi întâlnite la locul de muncă. Vă rugăm încercuiţi cifra corespunzătoare frecvenţei cu care dumneavoastră v-aţi implicat în următoarele comportamente la locul de muncă.

1. Îi ajut pe colegii mei care absentează .
2. Realizez sarcini care nu sunt solicitate dar care ajută la imaginea organizaţiei .
3. În mod voluntar iau din timpul meu și îi ajut pe colegii care au probleme legate de serviciu.
4. Ţin pasul cu ritmul de dezvoltare a organizaţiei
5. Îmi adaptez programul de lucru pentru a mă ajusta la cererile celorlalţi colegi pentru timp liber.
6. Apăr organizaţia atunci când alţi angajaţi o critică.
7. Mă străduiesc să îi fac pe noii angajaţi să se simtă bineveniţi în grupul de lucru.
8. Mă port cu mândrie atunci când reprezint organizaţia în public.
9. Arăt preocupare sinceră şi bunăvoinţă faţă de colegi, chiar şi în cele mai dificile situaţii de serviciu sau personale.
10. Prezint idei pentru a îmbunătăţi funcţionarea organizaţiei.
11. Renunţ la timpul meu pentru a-i ajuta pe alţii care au probleme legate de serviciu sau de altă natură.
12. Îmi exprim loialitatea faţă de organizaţie.
13. Îi sprijin pe ceilalţi în realizarea sarcinilor lor.
14. Trec la acţiune pentru a proteja organizaţia de potenţiale probleme.
15. Împart lucrurile mele cu ceilalţi pentru a-i ajuta cu munca lor.
16. Îmi arăt preocuparea pentru imaginea organizaţiei
Indicatii privind scorareaScală sumativă. Scorurile obținute pentru itemi sunt însumate. Scorare pe scală Likert în 7 trepte unde: 1 = Niciodată și 7 = Întotdeauna.

Cotare:

Itemii impari: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 – OCB Interpersonal

Itemii pari: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – OCB Organizational