ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID431
Nume scala [EN]Griffin's Performance Scale
Nume scala [RO]Scala Performanței la Locul de Muncă a lui Griffin
DomeniuMuncii și Organizațională
SubdomeniuPerformance
Numar itemi27
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deCoralia Sulea
Referinta bibliografica originalaGriffin, M. A., Neal, A., & Parker, S. K. (2007). A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts. Academy of Management Journal, 50(2), 327–347.
Studii internationaleChaurasia, S., & Shukla, A. (2013). The influence of leader-member exchange relations on employee engagement and work role performance. International Journal of Organization Theory & Behavior, 16(4), 465-493.
Studii in RomaniaFischmann, G., Sulea, C., Kovacs, P., Iliescu, D., & De Witte, H. (2015). Qualitative and quantitative job insecurity: relations with nine types of performance. Psihologia Resurselor Umane, 13(2), 152-164.
Itemii scalei [EN]Individual task proficiency

Carried out the core parts of your job well.
Completed your core tasks well using the standard procedures.
Ensured your tasks were completed properly.

Individual task adaptivity

Adapted well to changes in core tasks.
Coped with changes to the way you have to do your core tasks.
Learned new skills to help you adapt to changes in your core tasks.

Individual task proactivity

Initiated better ways of doing your core tasks.
Come up with ideas to improve the way in which your core tasks
are done.
Made changes to the way your core tasks are done.

Team member proficiency

Coordinated your work with coworkers.
Communicated effectively with your coworkers.
Provided help to coworkers when asked, or needed.

Team member adaptivity

Dealt effectively with changes affecting your work unit (e.g., new
members).
Learnt new skills or taken on new roles to cope with changes in
the way your unit works.
Responded constructively to changes in the way your team works.

Team member proactivity

Suggested ways to make your work unit more effective.
Developed new and improved methods to help your work unit
perform better.
Improved the way your work unit does things.

Organization member proficiency

Presented a positive image of the organisation to other people (e.g., clients).
Defended the organisation if others criticized it.
Talked about the organisation in positive ways.

Organization member adaptivity

Responded flexibly to overall changes in the organisation (e.g., changes in management).
Coped with changes in the way the organisation operates.
Learnt skills or acquired information that helped you adjust to
overall changes in the organization.

Organization member proactivity

Made suggestions to improve the overall effectiveness of the organisation (e.g., by suggesting changes to administrative procedures).
Involved yourself in changes that are helping to improve the overall effectiveness of the organization.
Come up with ways of increasing efficiency within the organization.
Itemii scalei [RO]Competență în efectuarea sarcinilor individuale

Ați efectuat adecvat aspectele importante ale muncii dumneavoastră.
Ați dus la îndeplinire principalele sarcini folosind procedurile standard.
V-ați asigurat că sarcinile dumneavoastră au fost îndeplinite corespunzător.

Adaptabilitate în sarcinile individuale

V-ați adaptat bine la schimbările survenite în sarcinile dumneavoastră principale.
Ați reușit să gestionați schimbările legate de realizarea principalelor sarcini.
Ați dobândit noi abilități care să vă ajute să vă adaptați schimbărilor survenite în principalele sarcini.

Proactivitate în realizarea sarcinilor individuale

Ați inițiat metode superioare de realizare a principalelor dumneavoastră sarcini.
Ați venit cu idei de îmbunătățire a modului în care să fie realizate principalele sarcini ale dumneavoastră.
Ați adus schimbări în modul în care principalele sarcini ale dumneavoastră sunt realizate.

Competență în rolul de membru al unei echipe

V-ați armonizat munca cu cea a colegilor.
Ați comunicat eficient cu colegii dumneavoastră.
I-ați ajutat pe colegi atunci când aceștia v-au solicitat, sau au avut nevoie.

Adaptabilitate în rolul de membru al unei echipe

Ați gestionat eficient schimbările care v-au afectat departamentul (spre exemplu, venirea unor colegi noi).
Pentru a gestiona schimbările legate de modul în care funcționează departamentul dumneavoastră, v-ați format noi abilități sau ați preluat noi roluri.
Ați răspuns constructiv la schimbările legate de modul în care lucrează echipa dumneavoastră.

Proactivitate în rolul de membru al unei echipe

Ați făcut sugestii despre cum să eficientizați echipa dumneavoastră.
Ați dezvoltat metode noi și îmbunătățite pentru a ajuta echipa dumneavoastră să funcționeze mai bine.
Ați îmbunătățit modul în care echipa dumneavoastră își face treaba.

Competență în rolul de membru al unei organizații

Ați prezentat o imagine pozitivă a organizației altor persoane (spre exemplu: clienți).
Ați apărat organizația dacă alții au criticat-o.
Ați discutat în manieră pozitivă despre organizație.

Adaptabilitate în rolul de membru al unei organizații

Ați reacționat cu flexibilitate la schimbările de ansamblu din organizatie (spre exemplu: schimbări în conducere).
Ați gestionat schimbările legate de modul în care organizația funcționează.
Ați dobândit noi abilități sau informații care v-au ajutat să vă adaptați la schimbările de ansamblu din organizație.

Proactivitate în rolul de membru al unei organizații

Ați făcut sugestii de a spori eficiența generală a organizației (spre exemplu, a sugera schimbări ale procedurilor administrative).
V-ați implicat în schimbări care ajută la sporirea eficienței generale a organizației.
Ați propus modalități de a spori eficiența în interiorul organizației.
Indicatii privind scorareaInstructaj: ”În ce măsură ați realizat următoarele comportamente în ultima lună?”

Scală sumativă. Scorurile obținute pentru itemi sunt însumate. Scală Likert în 5 trepte. 1-În foarte mică măsură, 2-În mică măsură, 3-Într-o oarecare măsură, 4-În mare măsură, 5-În foarte mare măsură.