ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID432
Nume scala [EN]Williams and Anderson's Performance Scale
Nume scala [RO]Scala Performanței la Locul de Muncă a lui Williams și Anderson
DomeniuMuncii și Organizațională
SubdomeniuPerformance
Numar itemi21
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deDragoș Iliescu
Referinta bibliografica originalaWilliams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of management, 17(3), 601-617.
Studii internationaleHalbesleben, J. R., & Bowler, W. M. (2007). Emotional exhaustion and job performance: the mediating role of motivation. Journal of applied psychology, 92(1), 93.

Li, C. K., & Hung, C. H. (2009). The influence of transformational leadership on workplace relationships and job performance. Social Behavior and Personality: an international journal, 37(8), 1129-1142.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. Adequately completes assigned duties.
2. Fulfills responsabilities specified in job description.
3. Performs tasks that are expected of him/her.
4. Meets formal performance requirements of the job.
5. Engages in activities that will directly affect his/her performance evaluation.
6. Neglects aspects of the job he/she is obligated to perform. (R)
7. Fails to perform essential duties. (R)
8. Helps others who have been absent.
9. Helps others who have heavy work loads.
10. Assists supervisor with his/her work (when not asked).
11. Takes time to listen to co-workers' problems and worries.
12. Goes out of way to help new employees.
13. Takes a personal interest in other employees.
14. Passes along information in co-workers.
15. Attendance at work is above the norm.
16. Gives advance notice when unable to come to work.
17. Takes underserved work breaks. (R)
18. Great deal of time spent with personal phone conversations. (R)
19. Complaints about insignificant things at work. (R)
20. Conserves and protects organizational property.
21. Adheres to informal rules devised to maintain order.
Itemii scalei [RO]1. Duce la capăt sarcinile primite, într-un mod corespunzător.
2. Îndeplinește responsabilitățile specificate în descrierea postului.
3. Execută sarcinile așteptate de la ea/el.
4. Îndeplinește toate condițiile de performanță cerute de job.
5. Se implică în activități care vor influența direct evaluarea performanțelor sale.
6. Neglijează aspecte ale job-ului pe care este obligat/ă să le îndeplinească. (R)
7. Eșuează în a îndeplini sarcinile esențiale. (R)
8. Îi ajută pe cei care au fost absenți.
9. Îi ajută pe cei care au volum mare de muncă.
10. Îi oferă ajutor supervizorului (chiar dana nu este solicitat/ă).
11. Își ia din timp pentru a asculta problemele și grijile colegilor de muncă.
12. Face tot posibilul să-i ajute pe angajații noi.
13. Manifestă interes personal față de ceilalți angajați.
14. Diseminează informații către colegii săi de muncă.
15. Frecvența la muncă este peste normă.
16. Anunță din timp când nu poate veni la muncă.
17. Își alocă pauze nemeritate de la locul de muncă. (R)
18. Alocă foarte mult timp conversațiilor personale la telefon. (R)
19. Se plânge de lucruri mărunte la muncă. (R)
20. Are grijă și protejează proprietățile organizației.
21. Aderă la reguli informale pentru a menține ordinea.
Indicatii privind scorareaScală sumativă. Itemii marcați cu (R) sunt reversați, scorurile astfel obținute pentru itemi sunt apoi însumate. Scală Likert în 4 trepte. 1-Dezacord Puternic, 2-Dezacord, 3-Acord, 4-Acord Puternic.