ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID439
Nume scala [EN]The Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI)
Nume scala [RO]Inventarul Perspectivei Timpului al lui Zimbardo
DomeniuPersonalitate
SubdomeniuTime Perspective
Numar itemi56
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deElena Mitu, Alin Gavreliuc
Referinta bibliografica originalaZimbardo, P. G. & Boyd, J. N. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable individual differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1271-1288.
Studii internationaleApostolidis, T., Fieulaine, N., Simonin, L., Rolland, G. (2006). Cannabis use, time perspective and risk perception: Evidence of a moderating effect. Psychology and Health, 21(5), 571-592.

Boyd, J.N., & Zimbardo, P.G. (2005). Time Perspective, Health, and Risk Taking, in A. Strathman and J. Joireman (eds) Understanding Behavior in the Context of Time: Theory, Research, and Application (pp.85-107).

Zimbardo, P. G., Keough, K. A., & Boyd, J. N. (1997). Present time perspective as a predictor of risky driving. Personality and Individual Differences, 23,1007- 1023.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]Read each item and, as honestly as you can, answer the question: “How characteristic or true is this of you?” Check the appropriate box using the scale. Please answer ALL of the following questions.

1. I believe that getting together with one’s friends to party is one of life’s important pleasures.
2. Familiar childhood sights, sounds, smells often bring back a flood of wonderful memories.
3. Fate determines much in my life.
4. I often think of what I should have done differently in my life.
5. My decisions are mostly influenced by people and things around me.
6. I believe that a person’s day should be planned ahead each morning.
7. It gives me pleasure to think about my past.
8. I do things impulsively.
9. If things don’t get done on time, I don’t worry about it.
10. When I want to achieve something, I set goals and consider specific means for reaching those goals.
11. On balance, there is much more good to recall than bad in my past.
12. When listening to my favorite music, I often lose all track of time.
13. Meeting tomorrow’s deadlines and doing other necessary work comes before tonight’s play.
14. Since whatever will be will be, it doesn’t really matter what I do.
15. I enjoy stories about how things used to be in the “good old times."
16. Painful past experiences keep being replayed in my mind.
17. I try to live my life as fully as possible, one day at a time.
18. It upsets me to be late for appointments.
19. Ideally, I would live each day as if it were my last.
20. Happy memories of good times spring readily to mind.
21. I meet my obligations to friends and authorities on time.
22. I’ve taken my share of abuse and rejection in the past.
23. I make decisions on the spur of the moment.
24. I take each day as it is rather than try to plan it out.
25. The past has too many unpleasant memories that I prefer not to think about.
26. It is important to put excitement in my life.
27. I’ve made mistakes in the past that I wish I could undo.
28. I feel that it’s more important to enjoy what you’re doing than to get work done on time.
29. I get nostalgic about my childhood.
30. Before making a decision, I weigh the costs against the benefits.
31. Taking risks keeps my life from becoming boring.
32. It is more important for me to enjoy life’s journey than to focus only on the destination.
33. Things rarely work out as I expected.
34. It’s hard for me to forget unpleasant images of my youth.
35. It takes joy out of the process and flow of my activities, if I have to think about goals, outcomes, and products.
36. Even when I am enjoying the present, I am drawn back to comparisons with similar past experiences.
37. You can’t really plan for the future because things change so much.
38. My life path is controlled by forces I cannot influence.
39. It doesn’t make sense to worry about the future, since there is nothing that I can do about it anyway.
40. I complete projects on time by making steady progress.
41. I find myself tuning out when family members talk about the way things used to be.
42. I take risks to put excitement in my life.
43. I make lists of things to do.
44. I often follow my heart more than my head.
45. I am able to resist temptations when I know that there is work to be done.
46. I find myself getting swept up in the excitement of the moment.
47. Life today is too complicated; I would prefer the simpler life of the past.
48. I prefer friends who are spontaneous rather than predictable.
49. I like family rituals and traditions that are regularly repeated.
50. I think about the bad things that have happened to me in the past.
51. I keep working at difficult, uninteresting tasks if they will help me get ahead.
52. Spending what I earn on pleasures today is better than saving for tomorrow’s security.
53. Often luck pays off better than hard work.
54. I think about the good things that I have missed out on in my life.
55. I like my close relationships to be passionate.
56. There will always be time to catch up on my work.
Itemii scalei [RO]Citiți cu atenție fiecare dintre afirmațiile de mai jos și indicați măsura în care acestea vă caracterizează/cât de adevărate sunt în cazul dumneavoastră. Vă rugăm să răspundeți cât mai onest la toți itemii.

1. Eu cred că a te întâlni cu prietenii la o petrecere este una dintre plăcerile vieții.
2. Sunetele și mirosurile din locurile în care am copilărit îmi trezesc o mulțime de amintiri frumoase.
3. Destinul determină multe lucruri în viața mea.
4. Deseori mă gândesc la ce aş fi putut face diferit în viaţă.
5. Deciziile mele sunt influenţate în cea mai mare parte de către persoanele şi lucrurile din jurul meu.
6. Consider că ziua unei persoane ar trebui planificată înainte, în fiecare dimineaţă.
7. Îmi face plăcere să mă gândesc la trecutul meu.
8. Acţionez într-un mod impulsiv.
9. Dacă lucrurile nu se rezolvă la timp, nu îmi fac griji.
10. Când vreau să realizez ceva, îmi stabilesc obiective şi îmi aleg căi specifice pentru a le atinge.
11. Când fac un bilanț, îmi amintesc mai mult de lucrurile bune decât de cele rele din trecutul meu.
12. Când ascult muzica mea preferată, deseori pierd noţiunea timpului.
13. Respectarea termenelor limită și realizarea sarcinilor aferente vin înaintea unei distracții.
14. Pentru că "ce va fi va fi", nu prea contează ceea ce fac.
15. Îmi plac poveştile despre cum era odinioară în “vremurile bune”.
16. Experiențele dureroase din trecut îmi revin constant în minte.
17. Încerc să-mi trăiesc viaţa din plin zi de zi.
18. Mă deranjează să întârzii la întâlniri.
19. Ideal, aş trăi fiecare zi ca şi cum ar fi ultima.
20. Rememorez cu ușurință amintirile fericite din perioadele bune din viața mea.
21. Îmi îndeplinesc la timp obligaţiile faţă de prieteni şi autorităţi.
22. Am avut parte de abuzuri şi respingere în trecut.
23. Iau decizii într-o clipită.
24. Iau fiecare zi așa cum este, mai degrabă decât să încerc să o planific.
25. Trecutul onține prea multe amintiri neplăcute, încât prefer să nu mă gândesc la asta.
26. Este important pentru mine să trăiesc intens.
27. Am făcut greşeli în trecut pe care aş vrea să le pot anula.
28. Simt că este mai important să te bucuri de ceea ce faci, decât să termini treaba la timp.
29. Devin nostalgic(ă) când mă gândesc la copilăria mea.
30. Înainte să iau o decizie, cântăresc costurile şi beneficiile.
31. Asumarea riscurilor mă ajută să nu am o viaţă plictisitoare.
32. Este mai important pentru mine în viaţă să mă bucur de călătorie, decât să mă concentrez pe destinaţie.
33. Lucrurile ies rareori aşa cum m-am aşteptat.
34. Este greu pentru mine să uit imaginile neplăcute din tinereţe.
35. Dacă trebuie să mă gândesc la obiective, scopuri şi rezultate îmi trece toată bucuria și râvna în ceea ce fac.
36. Chiar şi atunci când mă bucur de prezent, mă întorc la comparaţii cu experienţe similare din trecut.
37. Nu prea poţi să îți planifici viitorul, pentru că lucrurile se schimbă foarte mult.
38. Drumul meu în viaţă este controlat de forţe pe care nu le pot influenţa.
39. Nu are rost să-ți faci griji pentru viitor, de vreme ce oricum nu poți face nimic pentru a schimba ceva.
40. Finalizez la timp proiectele prin efort susţinut.
41. Când membrii familiei mele vorbesc despre cum erau lucrurile în trecut, pur și simplu "schimb frecvența".
42. Îmi asum riscuri pentru a trăi viața mai intens.
43. Îmi fac liste cu lucrurile de făcut.
44. Adesea îmi ascult mai mult inima decât capul.
45. Sunt capabil(ă) să rezist tentaţiilor atunci cân ştiu că am de lucru.
46. Mă simt luat/ă de val în intensitatea clipei.
47. Viaţa de astăzi este prea complicată; aş prefera viaţa simplă din trecut.
48. Prefer prietenii care sunt mai degrabă spontani decât previzibili.
49. Îmi plac ritualurile şi tradiţiile familiale care se repetă cu regularitate.
50. Mă gândesc la lucrurile rele care mi s-au întâmplat în trecut.
51. Continui să lucrez la sarcini dificile şi neinteresante, dacă acestea mă vor ajuta să evoluez.
52. Este mai bine să cheltuiesc ce am câştigat pe plăceri de moment, decât să economisesc pentru siguranţa zilei de mâine.
53. Deseori norocul te poate răsplăti mai bine decât munca grea.
54. Mă gândesc la lucrurile bune pe care le-am ratat în viaţa mea.
55. Îmi place ca relaţiile mele să fie pasionale.
56. Întotdeauna voi avea suficient timp să-mi fac treaba.
Indicatii privind scorareaScala sumativa. Înainte de a calcula scorurile 5 itemi trebuiesc scorați invers. Pentru itemii care trebuiesc scorați invers (9, 24, 25, 41 și 56):

“1” devine “5”
“2” devine “4”
“3” devine “3”
“4” devine “2”
“5” devine “1”

După ce efectuați scorarea inversă a celor 5 itemi, însumați scorurile pe fiecare factor în parte. Scorul total al fiecărui factor se împarte la numărul de itemi ai factorului respectiv. Acest calcul va evidenția scorurile medii ale fiecărui factor în parte.

Factori:

Trecut Negativ (”Past Negative”)
Adunați scorurile la itemii 4, 5, 16, 22, 27, 33, 34, 36, 50 și 54. Apoi împărțiți rezultatul la 10.

Prezent Hedonist (”Present Hedonistic”)
Adunați scorurile la itemii 1, 8, 12, 17, 19, 23, 26, 28, 31, 32, 42, 44, 46, 48 și 55. Apoi împărțiți rezultatul la 15.

Viitor (”Future”)
Adunați scorurile la itemii 6, 9 (scorați invers), 10, 13, 18, 21, 24 (scorați invers), 30, 40, 43, 45, 51, 56 (scorați invers). Apoi împărțiți rezultatul la 13.

Trecut Pozitiv (”Past Positive”)
Adunați scorurile la itemii 2, 7, 11, 15, 20, 25 (scorați invers), 29, 41 (scorați invers) și 49. Apoi împărțiți rezultatul la 9.

Prezent Fatalist (”Present Fatalistic”)
Adunați scorurile la itemii 3, 14, 35, 37, 38, 39, 47, 52 și 53. Apoi împărțiți rezultatul la 9.