ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID443
Nume scala [EN]The Selection Procedural Justice Scale (SPJS)
Nume scala [RO]Scala Justiției Selecției Procedurale
DomeniuMuncii și Organizațională
SubdomeniuSelection Procedural Justice
Numar itemi39
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAndrei Ion, Claudia Rus, Tatiana Radu, Ioana Boșneag
Referinta bibliografica originalaBauer, T. N., Truxillo, D. M., Sanchez, R., Craig, J., Ferrara, P., & Campion, M. A. (2001). Development of the Selection Procedural Justice Scale (SPJS). Personnel Psychology, 54, 387-419.
Studii internationaleBauer, T. N., Truxillo, D. M., Paronto, M. E., Weekley, J. A., & Campion, M. A. (2004). Applicant Reactions to Different Selection Technology: Face‐to‐Face, Interactive Voice Response, and Computer‐Assisted Telephone Screening Interviews. International Journal of Selection and Assessment, 12(1‐2), 135-148.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN][Structure Higher-Order Factor Subscales]

Job Relatedness - Predictive

Doing well on this test means a person can do the [insert job title] job well.
A person who scored well on this test will be a good [insert job title].

Information Known

I understood in advance what the testing processes would be like.
I knew what to expect on the tests.
I had ample information about what the format of the tests would be.

Chance to Perform

I could really show my skills and abilities through this test.
This test allowed me to show what my job skills are.
This test gives applicants the opportunity to show what they can really do.
I was able to show what I can do on this test.

Reconsideration Opportunity

I was given ample opportunity to have my test results rechecked, if necessary.
There was a chance to discuss my test results with someone.
I feel satisfied with the process for reviewing my test results.
Applicants were able to have their test results reviewed if they want.
The opportunities for reviewing my test results were adequate.

Feedback

I had a clear understanding of when I would get my results.
I knew when I would receive feedback about my test results.
I was satisfied with the amount of time it took to get feedback on my test results.

[Social Higher-Order Factor Subscales]

Consistency

The test was administered to all applicants in the same way.
There were no differences in the way the test was administered to different applicants.
Test administrators made no distinction in how they treated applicants.

Openness

I was treated honestly and openly during the testing process.
Test administrators were candid when answering questions during the tests.
Test administrators answered procedural questions in a straightforward and sincere manner.
Test administrators did not try to hide anything from me during the testing process.

Treatment

I was treated politely during the testing process.
The test administrators were considerate during the test.
The test administrators treated applicants with respect during today’s testing process.
The testing staff put me at ease when I took the test.
I was satisfied with my treatment at the test site.

Two-way Communication

There was enough communication during the testing process.
I was able to ask questions about the test.
I am satisfied with the communication that occurred during the testing process.
I would have felt comfortable asking questions about the test if I had any.
I was comfortable with the idea of expressing my concerns at the test site.

Propriety of Questions

The content of the test did not appear to be prejudiced.
The test itself did not seem too personal or private.
The content of the test seemed appropriate.

[Plus]

Job Relatedness - Content

It would be clear to anyone that this test is related to the [insert job title] job.
The content of the test was clearly related to the [insert job title] job.
Itemii scalei [RO][Subscalele Factorului General Structură]

Job relații predictive

A rezolva bine acest test înseamnă că o persoană poate performa în postul de [inserați numele postului].
O persoană care a scorat bine la acest test va fi un bun [inserați numele postului].

Informații cunoscute

Am înțeles dinainte cum vor fi procesele de testare.
Am știut la ce să mă aștept de la aceste teste.
Am avut informații amănunțite despre formatul testelor.

Oportunitatea de a performa

Am putut cu adevărat să îmi arăt deprinderile și abilitățile în acest test.
Acest test mi-a permis să arăt care sunt abilitățile mele.
Acest test dă candidaților oportunitatea de a arăta ceea ce pot face ei cu adevărat.
Am putut să arăt ceea ce pot face în cadrul acestui test.

Reconsiderarea rezultatelor

Mi-a fost oferită oportunitatea de a îmi verifica rezultatele testului, dacă a fost necesar.
Am avut șansa de a discuta rezultatele testului cu cineva.
M-am simțit mulțumit/ă de procesul de revizuire a rezultatelor testului meu.
Candidaților li s-a oferit oportunitatea de a verifica rezultatele testelor dacă au solicitat acest lucru.

Feedback

Mi s-a explicat clar momentul la care voi primi rezultatele.
Am știut când mi se va oferi un feeback cu privire la rezultatele testului meu.
Am fost mulțumit/ă de perioada de timp necesară până la momentul primirii unui
feedback cu privire la rezultatele testului meu.

[Subscalele Factorului Supraordonat Social]

Consistență

Testul a fost administrat tuturor candidaților în același mod.
Nu există diferențe în modul în care testul a fost adiministrat pentru candidați diferiți.
Persoanele care au administrate testul nu au tratat candidații în mod diferit.

Deschidere

Am fost tratat/ă onest și cu deschidere pe parcursul procesului de testare.
Persoanele care au administrat testele au fost oneste atunci când au răspuns întrebărilor adresate pe durata administrării.
Persoanele care au administrat testele testului au răspuns întrebărilor procedurale într-o manieră directă și sinceră.
Persoanele care au administrat testele nu au încercat să-mi ascundă nimic pe parcursul procesului de testare.

Comportamentul față de candidați

Am fost tratat/ă cu politețe pe parcursul întregului proces de testare.
Persoanele care au administrat testul au fost amabile pe parcursul completării testului.
Persoanele care au administrat testul au tratat candidații cu respect pe parcursul întregii zile de testare.
Personalul care a administrat testul m-a făcut să mă simt în largul meu atunci când am dat testul.
Am fost mulțumit/ă cu modul în care am fost tratat/ă la test.

Comunicarea bilaterală

A fost suficientă comunicare pe parcursul procesului de testare.
Am putut să pun întrebări despre test.
Am fost mulțumit/ă de comunicarea pe parcursul procesului de testare.
M-am simțit confortabil să pun întrebări despre test atunci când am simțit nevoia.
M-am simțit confortabil cu ideea de a îmi exprima îngrijorările chiar la locația unde a avut loc testarea.

Corectitudinea întrebărilor

Conținutul testului nu a părut a conține prejudecăți.
Testul în sine nu a părut a fi prea personal sau privat.
Conținutul testului a părut oportun.

[Suplimentar]

Relevanța pentru post a conținuturilor

Este limpede pentru toată lumea că acest test are legătură cu [inserați numele postului].
Conținutul acestui test este în mod clar relevant pentru [inserați numele postului].
Indicatii privind scorareaScală sumativă. Scorurile obținute pentru itemi sunt însumate. Scală Likert în 5 trepte unde: 1 - Dezacord puternic, 2 - Dezacord, 3 - Nici acord, nici dezacord, 4 - Acord, 5 - Acord puternic.

Pentru mai multe informații referitor la ce știm despre reacțiile candidaților cu privire la atitudini și comportamente puteți consulta acest SIOP White Paper:


Versiunea în limba română
http://www.siop.org/WhitePapers/Applicant%20Reactions-Romanian%20FINAL.pdf


Versiunea în limba engleză
http://www.siop.org/WhitePapers/White%20Paper%20Series%2020112012ApplicantReactions.pdf