ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID449
Nume scala [EN]The Assessing Emotions Scale
Nume scala [RO]Scala Evaluării Emoţiilor
DomeniuInteligență Emoțională
SubdomeniuEmotions
Numar itemi33
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deDragoș Iliescu
Referinta bibliografica originalaSchutte, N.S., Malouff, J.M., & Bhullar, N. (2009). The Assessing Emotions Scale. C. Stough, D. Saklofske & J. Parker (Eds.), The Assessment of Emotional Intelligence. New York: Springer Publishing, 119-135.
Studii internationaleKun, B., Balazs, H., Kapitany, M., Urban, R., & Demetrovics, Z. (2010). Confirmation of the three-factor model of the Assessing Emotions Scale (AES): Verification of the theoretical starting point. Behavior Research Methods, 42(2), 596–606. https://doi.org/10.3758/BRM.42.2.596

Schutte, N. S., & Malouff, J. M. (2011). Emotional intelligence mediates the relationship between mindfulness and subjective well-being. Personality and Individual Differences, 50(7), 1116–1119. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.01.037
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. I know when to speak about my personal problems to others.
2. When I am faced with obstacles, I remember times I faced similar obstacles and overcame them.
3. I expect that I will do well on most things I try.
4. Other people find it easy to confide in me.
5. I find it hard to understand the non verbal messages of other people.
6. Some of the major events of my life have led me to re evaluate what is important and not important.
7. When my mood changes, I see new possibilities.
8. Emotions are one of the things that make my life worth living.
9. I am aware of my emotions as I experience them.
10. I expect good things to happen.
11. I like to share my emotions with others.
12. When I experience a positive emotion, I know how to make it last.
13. I arrange events others enjoy.
14. I seek out activities that make me happy.
15. I am aware of the non verbal messages I send to others.
16. I present myself in a way that makes a good impression on others.
17. When I am in a positive mood, solving problems is easy for me.
18. By looking at their facial expressions, I recognize the emotions people are experiencing.
19. I know why my emotions change.
20. When I am in a positive mood, I am able to come up with new ideas.
21. I have control over my emotions.
22. I easily recognize my emotions as I experience them.
23. I motivate myself by imagining a good outcome to tasks I take on.
24. I compliment others when they have done something well.
25. I am aware of the non verbal messages other people send.
26. When another person tells me about an important event in his or her life, I almost feel as though I experienced this event myself.
27. When I feel a change in emotions, I tend to come up with new ideas.
28. When I am faced with a challenge, I give up because I believe I will fail.
29. I know what other people are feeling just by looking at them.
30. I help other people feel better when they are down.
31. I use good moods to help myself keep trying in the face of obstacles.
32. I can tell how people are feeling by listening to the tone of their voice.
33. It is difficult for me to understand why people feel the way they do.
Itemii scalei [RO]1. Ştiu când să vorbesc despre problemele mele personale cu alţii.
2. Când sunt confruntat cu obstacole, îmi amintesc cazurile când am avut de-a face cu abstacole similare şi le-am depăşit.
3. Mă aştept că mă voi descurca bine la majoritatea lucrurilor pe care le încerc.
4. Alţi oameni găsesc uşor să se destăinuiască mie.
5. Găsesc dificil să înţeleg mesajele nonverbale ale altor oameni.
6. Unele dintre evenimentele majore din viaţa mea m-au determinat să reevaluez ce este important și ce nu este important.
7. Când mi se schimbă dispoziţia, văd noi posibilităţi.
8. Emoţiile sunt unele dintre lucrurile ce îmi fac viaţa să merite trăită.
9. Sunt conştient de emoţiile mele atunci când le trăiesc.
10. Mă aştept să se întâmple lucruri bune.
11. Îmi place să îmi împărtăşesc emoţiile cu ceilalţi.
12. Când trăiesc o emoţie pozitivă, ştiu cum să o fac să persiste.
13. Organizez evenimente ce fac plăcere altora.
14. Caut să desfăşor activităţi ce mă fac fericit.
15. Sunt conştient de mesajele nonverbale pe care le transmit altora.
16. Mă prezint într-o manieră ce face o bună impresie asupra altora.
17. Când sunt într-o dispoziţie bună, rezolvarea problemelor este uşoară pentru mine.
18. Privind la expresiile lor faciale, recunosc emoţiile pe care oamenii le trăiesc.
19. Ştiu de ce emoţiile mele se schimbă.
20. Când sunt într-o dispoziţie bună, sunt capabil să vin cu idei noi.
21. Am control asupra emoţiilor mele.
22. Recunosc cu uşurinţă emoţiile mele în timp ce le trăiesc.
23. Mă automotivez prin a-mi imagina un rezultat pozitiv pentru sarcinile pe care le întreprind.
24. Îi complimentez pe alţii atunci când au făcut ceva bine.
25. Sunt conştient de mesajele nonverbale pe care ceilalţi oameni le trimit.
26. Când o altă persoană îmi povesteşte despre un eveniment important din viaţa lui/ei, mă simt aproape ca şi cum aş fi experimentat acest lucru eu însumi.
27. Când simt o schimbare a emoţiilor, am tendinţa de a veni cu idei noi.
28. Când sunt confruntat cu o provocare, mă dau bătut deoarece cred că voi da greş.
29. Ştiu ceea ce simt alţi oameni doar privindu-i.
30. Ajut alţi oameni să se simtă mai bine atunci când sunt deprimaţi.
31. Folosesc dispoziţiile bune pentru a mă ajuta să perseverez în faţa obstacolelor.
32. Pot spune cum se simt oamenii ascultând tonul vocii lor.
33. Este dificil pentru mine să înţeleg de ce oamenii simt aşa cum o fac.
Indicatii privind scorareaInstructaj: ”Fiecare dintre următorii itemi vă intreabă despre emoţiile dumneavoastră sau despre reacţiile asociate cu emoţiile. După ce aţi decis dacă o afirmaţie este general valabilă pentru dumneavoastră, folosiţi scala de tip Likert pentru a răspunde la itemi. Nu există răspunsuri corecte sau greşite. Vă rugăm să daţi răspunsul care vă caracterizează cel mai bine.”

Scală sumativă. Scorare pe scală Likert în 5 trepte unde: 1-Dezacord puternic, 2-Oarecare dezacord, 3-Nici acord nici dezacord, 4- Oarecare acord, 5-Acord Puternic.