ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID450
Nume scala [EN]Schwartz Value Survey
Nume scala [RO]Chestionarul de Valori al lui Schwartz
DomeniuSondaj
SubdomeniuValue Survey
Numar itemi57
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deDragoș Iliescu și Cosmin Peleașă
Referinta bibliografica originalaSchwartz, S. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1–65.
Studii internationaleSpini, D. (2003). Measurement Equivalence Of 10 Value Types From The Schwartz Value Survey Across 21 Countries. Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(1), 3–23. https://doi.org/10.1177/0022022102239152

Lindeman, M., & Verkasalo, M. (2005). Measuring Values With the Short Schwartz’s Value Survey. Journal of Personality Assessment, 85(2), 170–178. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa8502_09
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]VALUES LIST 1

1.EQUALITY (equal opportunity for all)
2.INNER HARMONY (at peace with myself)
3.SOCIAL POWER (control over others, dominance)
4 PLEASURE (gratification of desires)
5 .FREEDOM (freedom of action and thought)
6.A SPIRITUAL LIFE (emphasis on spiritual not material matters)
7.SENSE OF BELONGING (feeling that others care about me)
8.SOCIAL ORDER (stability of society)
9.AN EXCITING LIFE (stimulating experiences)
10.MEANING IN LIFE (a purpose in life)
11.POLITENESS (courtesy, good manners)
12.WEALTH (material possessions, money)
13.NATIONAL SECURITY (protection of my nation from enemies)
14.SELF RESPECT (belief in one's own worth)
15.RECIPROCATION OF FAVORS (avoidance of indebtedness)
16.CREATIVITY (uniqueness, imagination)
17.A WORLD AT PEACE (free of war and conflict)
18.RESPECT FOR TRADITION (preservation of time honored customs)
19.MATURE LOVE (deep emotional & spiritual intimacy)
20.SELF DISCIPLINE (self restraint, resistance to temptation)
21.PRIVACY (the right to have a private sphere)
22.FAMILY SECURITY (safety for loved ones)
23.SOCIAL RECOGNITION (respect, approval by others)
24.UNITY WITH NATURE (fitting into nature)
25.A VARIED LIFE (filled with challenge, novelty and change)
26.WISDOM (a mature understanding of life)
27.AUTHORITY (the right to lead or command)
28.TRUE FRIENDSHIP (close, supportive friends)
29.A WORLD OF BEAUTY (beauty of nature and the arts)
30.SOCIAL JUSTICE (correcting injustice, care for the weak)

VALUES LIST II

31.INDEPENDENT (self reliant, self sufficient)
32.MODERATE (avoiding extremes of feeling & action)
33.LOYAL (faithful to my friends, group)
34.AMBITIOUS (hard working, aspiring)
35.BROADMINDED (tolerant of different ideas and beliefs)
36.HUMBLE (modest, self effacing)
37.DARING (seeking adventure, risk)
38.PROTECTING THE ENVIRONMENT (preserving nature)
39.INFLUENTIAL (having an impact on people and events)
40.HONORING OF PARENTS AND ELDERS (showing respect)
41.CHOOSING OWN GOALS (selecting own purposes)
42.HEALTHY (not being sick physically or mentally)
43.CAPABLE (competent, effective, efficient)
44.ACCEPTING MY PORTION IN LIFE (submitting to life's circumstances)
45.HONEST (genuine, sincere)
46.PRESERVING MY PUBLIC IMAGE (protecting my ""face"")
47.OBEDIENT (dutiful, meeting obligations)
48.INTELLIGENT (logical, thinking)
49.HELPFUL (working for the welfare of others)
50.ENJOYING LIFE (enjoying food, sex, leisure, etc.)
51.DEVOUT (holding to religious faith & belief)
52.RESPONSIBLE (dependable, reliable)
53.CURIOUS (interested in everything, exploring)
54.FORGIVING (willing to pardon others)
55.SUCCESSFUL (achieving goals)
56.CLEAN (neat, tidy)
57.SELF-INDULGENT (doing pleasant things)
Itemii scalei [RO]LISTA DE VALORI I

1. EGALITATE (oportunitate egală pentru toţi)
2. ARMONIE INTERIOARĂ (împăcat cu mine)
3. PUTERE SOCIALĂ (control asupra celorlalţi, dominare)
4. PLĂCERE (satisfacerea dorinţelor, plăcerilor)
5. LIBERTATE (libertate de gândire şi acţiune)
6. O VIAŢĂ SPIRITUALĂ (accent pus pe aspecte spirituale şi nu materiale)
7. SENTIMENTUL APARTENENŢEI (sentimentul că celorlalţi le pasă de mine)
8. ORDINE SOCIALĂ (stabilitatea societăţii)
9. O VIAŢĂ CAPTIVANTĂ, INCITANTĂ (experienţe stimulative)
10. UN SCOP ÎN VIAŢĂ (un înţeles al propriei vieţi)
11. POLITEŢE (curtoazie, bune maniere)
12. BOGĂŢIE (posesiuni materiale, bani)
13. SECURITATE NAŢIONALĂ (protecţia naţiunii mele împotriva inamicilor ei)
14. RESPECT DE SINE (încredere în valoarea mea)
15. ÎNTOARCEREA FAVORURILOR (evitarea îndatorării)
16. CREATIVITATE (unicitate, imaginaţie)
17. PACE ÎN LUME (o lume liberă de război şi conflicte)
18. RESPECT PENTRU TRADIŢII (păstrarea obiceiurilor din vechime)
19. DRAGOSTE MATURĂ (intimitate profundă, emoţională şi spirituală)
20. DISCIPLINĂ DE SINE (control de sine, rezistenţă în faţa tentaţiilor)
21. INTIMITATE (dreptul de a avea o sferă privată / spaţiu intim)
22. SECURITATE FAMILIALĂ (siguranţă pentru cei dragi)
23. RECUNOAŞTERE SOCIALĂ (respect şi aprobare din partea celorlalţi)
24. UNITATE CU NATURA (potrivirea cu natura)
25. O VIAŢĂ VARIATĂ (plină cu provocări, noutate şi schimbare)
26. ÎNŢELEPCIUNE (o înţelegere matură, profundă, a vieţii)
27. AUTORITATE (dreptul de a conduce şi comanda)
28. PRIETENIE ADEVĂRATĂ (prieteni apropiaţi, care te sprijină)
29. O LUME A FRUMUSEŢII (frumuseţe în natură sau în artă)
30. JUSTIŢIE SOCIALĂ (corectarea nedreptăţilor, grija faţă de cei slabi)

LISTA DE VALORI II

31. INDEPENDENT (se bazează pe sine, nu are nevoie de ceilalţi)
32. MODERAT (evită extremele în emoţie şi acţiune)
33. LOIAL (credincios faţă de prieteni şi grup)
34. AMBIŢIOS (munceşte din greu, are aspiraţii înalte)
35. CU VIZIUNE DESCHISĂ (tolerant faţă de idei şi convingeri diferite)
36. UMIL (modest, care nu se afirmă pe sine)
37. ÎNDRĂZNEŢ (caută aventura şi riscul)
38. PROTECTOR FAŢĂ DE MEDIU (prezervă natura)
39. INFLUENT (cu un impact semnificativ asupra oamenilor şi evenimentelor)
40. CONSIDERAŢIE FAŢĂ DE PĂRINŢI ŞI FAŢĂ DE CEI MAI ÎN VÂRSTĂ (arată respect)
41. ALEGEREA PROPRIILOR SCOPURI (selectarea propriilor scopuri, obiective, ţeluri)
42. SĂNĂTOS (lipsa bolii fizice sau mentale)
43. CAPABIL (competent, eficient, eficace)
44. ACCEPTAREA PROPRIULUI LOC ÎN VIAŢĂ (supunerea faţă de circumstanţele vieţii)
45. ONEST (sincer, neprefăcut)
46. MENŢINEREA IMAGINII MELE PUBLICE (protejarea „reputaţiei” şi a felului în care mă văd ceilalţi)
47. ASCULTĂTOR (cu respect faţă de obligaţii, la datorie)
48. INTELIGENT (logic, raţional)
49. AJUTĂTOR (muncind pentru binele celorlalţi)
50. CU POFTĂ DE VIAŢĂ (savurează mâncarea, sexul, timpul liber etc.)
51. CREDINCIOS (urmează credinţele şi obiceiurile religioase)
52. RESPONSABIL (te poţi baza pe el, demn de încredere)
53. CURIOS (interesat în multe lucruri, explorator)
54. IERTĂTOR (dispus să fie indulgent cu cei din jur)
55. DE SUCCES (îşi atinge scopurile)
56. CURAT (pus la punct)
57. HEDONIST (face lucruri plăcute)
Indicatii privind scorareaInstructaj: ”În acest chestionar trebuie să te întrebi: ""Ce valori sunt importante pentru MINE ca principii fundamentale în viaţa MEA şi care valori sunt mai puţin importante pentru mine?"" Pe paginile următoare se regăsesc două liste de valori. Aceste valori au fost extrase din culturi diferite. În paranteză, în urma fiecărei valori, există o explicaţie care te va putea ajuta să îi înţelegi sensul.

Sarcina ta este aceea de a scora fiecare valoare în funcţie de cât de importantă este ea ca principiu fundamental în viaţa ta. Foloseşte scala de evaluare de mai jos: 0 - înseamnă că valoarea nu este deloc importantă şi nu este relevantă ca principiu fundamental pentru tine.
3 - înseamnă că valoarea este importantă.
6 - înseamnă că valoarea este foarte importantă.


Cu cât este mai mare numărul (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), cu atât este mai importantă valoarea ca principiu fundamental în viaţa TA.
-1 - este pentru a evalua acele valori care sunt opuse principiilor care te ghidează pe tine
7 - este pentru a evalua o valoare de importanţă supremă ca principiu fundamental în viaţa ta; În mod normal nu există mai mult de două astfel de valori.

Încearcă să distingi cât de mult posibil între diferitele valori, folosind toate numerele. Va trebui, desigur, să foloseşti fiecare număr de mai multe ori.”

Instructaj pentru Lista de Valori I:

”Începe cu lista de valori I şi încearcă să o evaluezi în funcţie de cât de importantă este fiecare din aceste valori ca principiu fundamental în viaţa ta.
Înainte de a începe, citeşte valorile din lista I, alege-o pe cea care este cea mai importantă pentru tine şi evalueaz-o. Apoi, alege valoarea care este cea mai opusă cu valorile la care aderi şi noteaz-o cu -1. Daca nu există nici o astfel de valoare , alege valoarea cea mai puţin importantă pentru tine şi evalueaz-o cu 0 sau 1, în funcţie de importanţa ei. Apoi evaluează restul valorilor din lista I.”

Instructaj pentru Lista de Valori II:

”Acum evaluează cât de importantă este pentru tine fiecare din următoarele valori, ca principiu director în viaţa TA. Aceste valori sunt formulate mai degrabă ca tipuri de comportament, care pot fi mai mult sau mai puţin importante pentru tine. Şi de această dată încearcă să deosebeşti cât mai mult posibil între diferitele valori prin folosirea tuturor numerelor.
Înainte de a începe, citeşte valorile din lista II, alege-o pe cea care este cea mai importantă pentru tine şi evalueaz-o. Apoi, alege valoarea care este cea mai opusă cu valorile la care aderi şi noteaz-o cu -1. Daca nu există nici o astfel de valoare , alege valoarea cea mai puţin importantă pentru tine şi evalueaz-o cu 0 sau 1, în funcţie de importanţa ei. Apoi evaluează restul valorilor din lista II.”

Scală sumativă. Scorare pe scală Likert în 9 trepte unde: -1-Opusă valorilor mele; 0-Deloc importantă; 3-Importantă; 6- Foarte importantă; 7-Valoare de importanţă supremă.

Conformity coping: itemii 11, 20, 40, 47;
Tradition: itemii 18, 32, 36, 44, 51;
Benevolence: itemii 33, 45, 49,52, 54;
Universalism: itemii 1, 17, 24, 26, 29, 30, 35, 38;
Self-Direction: itemii 5, 16, 31, 41, 53;
Stimulation : itemii 9, 25, 37;
Hedonism: itemii 4, 50, 57;
Achievement: itemii 34, 39, 43, 55;
Power: itemii 3, 12, 27, 46, 58;
Security: itemii 8, 13, 15, 22, 56.

Pentru mai multe detalii accesați: https://goo.gl/kAbQCi