ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID465
Nume scala [EN]Questionnaire of Occupational Humorous Coping (QOHC)
Nume scala [RO]Chestionarul Coping-ului Ocupațional prin Umor
DomeniuMuncii și Organizațională
SubdomeniuHumor
Numar itemi25
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deSîrbu Alexandru-Andrei
Referinta bibliografica originalaDoosje, S., De Goede, M., Van Doornen, L., & Goldstein, J. (2010). Measurement of occupational humorous coping. Humor, 23(3), 275–305. https://doi.org/10.1515/HUMR.2010.013
Studii internationaleDoosje, S., Landsheer, J. A., de Goede, M. P. M., & van Doornen, L. J. P. (2012). Humorous coping scales and their fit to a stress and coping framework. Quality and Quantity, 46(1), 267–279. https://doi.org/10.1007/s11135-010-9348-2
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]Antecedent-focused humorous coping (AF)

1. When technical problems interfere with my work, I concentrate on the funniness of the situation.
7. I use humor as a way to lighten my perspective on emotional situations at work.
8. When my superior criticizes me, I can see the joke of it later on.
10. I am able to find something funny about tense or demanding situations.
11. When my work becomes too demanding, I use humor to take a different perspective.
13. When in conflict with a colleague, I use humor to try to make light of the situation.
14. When I have to put more effort into finishing something I am able to see the humor in the situation.
15. I use humor to make light of mistakes I make at work.
22. When I make a mistake at work I am able to laugh about it.
23. A humorous perspective on things helps me to deal with pressure due to demands at work.
24. In conflicts at work, I use humor to approach the problem from another angle.

Response-focused humorous coping (RF)

3. Humor helps me to take a verbal confrontation with a colleague less seriously.
5. When my work makes me feel tense, I make jokes to avoid that feeling.
6. When I encounter problems at work, I try to laugh away my worries.
12. In uncomfortable situations I try to suppress my feelings by being witty.
18. When I feel tense giving a presentation, I try to avoid this feeling by being funny.
20. After an unpleasant conversation, being silly with my colleagues distracts me.
25. When my work proves to be of no use, I joke with my colleagues to avoid thinking about it.

Instrumental humorous coping, affiliative type (IAF)

2. When a colleague’s behavior bothers me, I let him or her know by making an appropriate joke.
4. I use humor to prevent stressful situations at work from occurring.
16. When a colleague is mad at me, I try to change his or her mood by making him or her laugh.
19. If possible, I use humor to end a conflict.

Instrumental humorous coping, aggressive-manipulative type (IAG)

9. When a colleague gets on my nerves, I use humor to get back at him or her.
17. When I encounter problems in teamwork, I convey my frustration using sarcastic remarks.
21. If I need a colleague to do something extra for me, I use humor to make him or her do it.
Itemii scalei [RO]Coping prin umor axat pe antecedente

1. Atunci când probleme tehnice interferează cu munca mea, mă concentrez asupra părții amuzante a situației.
7. Folosesc umorul ca pe un mod de a-mi însenina perspectiva asupra situațiilor emoționale de la muncă.
8. Atunci când superiorul meu mă critică, mă pot amuza pe seama acestui lucru ulterior.
10. Pot găsi ceva amuzant referitor la situații tensionate sau solicitante.
11. Atunci când munca mea devine prea solicitantă, folosesc umorul pentru a-mi schimba perspectiva.
13. Atunci când sunt într-un conflict cu un coleg/ o colegă folosesc umorul pentru a încerca să calmez situația.
14. Atunci când trebuie să depun mai mult efort pentru a termina ceva pot vedea partea amuzantă a situației.
15. Folosesc umorul pentru a face haz de greșelile pe care le fac la muncă.
22. Atunci când comit o greșeală la muncă pot să mă amuz pe seama ei.
23. O perspectivă amuzantă asupra lucrurilor mă ajută să fac față presiunii datorată cerințelor de la muncă.
24. Atunci când mă aflu în situații conflictuale la muncă folosesc umorul pentru a aborda problema din alt unghi.

Coping prin umor axat pe răspuns

3. Umorul mă ajută să tratez cu mai puțină seriozitate o confruntare verbală cu un coleg/o colegă.
5. Atunci când munca mea mă face să mă simt tensionat, fac glume pentru a evita acel sentiment.
6. Atunci când întâmpin probleme la muncă, încerc să râd pentru a scăpa de griji.
12. În situații inconfortabile încerc să îmi suprim sentimentele prin a fi amuzant.
18. Atunci când mă simt tensionat în timp ce susțin o prezentare, încerc să evit acest sentiment prin a fi amuzant.
20. După o conversație neplăcută, a mă prosti cu colegii mei/colegele mele mă distrage de la sentimentul neplăcut.
25. Atunci când munca mea se dovedește a fi inutilă, glumesc cu colegii mei/colegele mele pentru a evita să mă gândesc la asta.

Coping instrumental prin umor, tipul afiliativ

2. Atunci când comportamentul unui coleg/unei colege mă deranjează, îi dau de știre printr-o glumă potrivită.
4. Folosesc umorul pentru a preveni apariția unor situații stresante la muncă.
16. Atunci când un coleg/o colegă este supărat(ă) pe mine, încerc să îi schimb dispoziția prin a-l face să râdă.
19. Dacă este posibil, folosesc umorul pentru a încheia un conflict.

Coping instrumental prin umor, tipul agresiv-manipulativ

9. Atunci când un coleg/o colegă mă enervează, folosesc umorul pentru a mă răzbuna pe acesta/aceasta.
17. Atunci când întâmpin probleme în munca în echipă, îmi maschez frustrarea folosind remarci sarcastice.
21. Dacă am nevoie ca un coleg/o colegă să facă ceva în plus pentru mine, folosesc umorul pentru a-l face/ a o determina pe el/ea să mă ajute.
Indicatii privind scorareaScală sumativă. Scorurile obținute pentru itemi sunt însumate. Scală Likert în 5 trepte, unde: 1 - Niciodată, 2 - Rareori, 3 - Câteodată, 4 - Des, 5 - Foarte Des.