ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID467
Nume scala [EN]Workplace Relational Civility Scale (WRC)
Nume scala [RO]Comportament Civic Relațional la Locul de Muncă
DomeniuMuncii și Organizațională
SubdomeniuWorkplace Relational Civility
Numar itemi26
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deVeleanovici Antonia
Referinta bibliografica originalaDi Fabio, A., & Gori, A. (2016). Assessing Workplace Relational Civility (WRC) with a New Multidimensional “Mirror” Measure. Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00890
Studii internationaleDi Fabio, A., Giannini, M., Loscalzo, Y., Palazzeschi, L., Bucci, O., Guazzini, A., & Gori, A. (2016). The Challenge of Fostering Healthy Organizations: An Empirical Study on the Role of Workplace Relational Civility in Acceptance of Change and Well-Being. Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01748
Studii in Romania
Itemii scalei [EN](A) Me with others
1. I was able to express my values and my beliefs calmly to others.
2. I was able to express my point of view without being disrespectful toward others.
3. I respected the opinions of others.
4. I communicated my disagreement with others without being aggressive.
5. I was polite toward others.
6. I was generally kind toward others.
7. I always behaved mannerly toward others.
8. I made comments that valorized others.
9. I was interested in the emotional condition of others.
10. I was sensitive about the difficulties of others.
11. I realized the effect of my words on others.
12. I was attentive to the needs of others.
13. I easily recognized the feelings of others.

(B) The others with me
1. Others were able to express their values and their beliefs calmly to me.
2. Others were able to express their point of view without being disrespectful toward me.
3. Others respected my opinions.
4. Others communicated their disagreement with me without being aggressive.
5. Others were polite toward me.
6. Others were generally kind toward me.
7. Others always behaved mannerly toward me.
8. Others made comments that valorized me.
9. Others were interested in my emotional condition.
10. Others were sensitive about my difficulties.
11. Others realized the effect of their words on me.
12. Others was attentive to my needs.
13. Others easily recognized my feelings.
Itemii scalei [RO](A) Eu față de ceilalți
1. Am fost capabil(ă) să îmi exprim valorile și convingerile cu calm față de ceilalți.
2. Am fost capabil(ă) să îmi exprim punctul de vedere fără să fiu nerespectuos față de ceilalți.
3. Am respectat opiniile celorlalți.
4. Mi-am exprimat dezacordul față de ceilalți fără să fiu agresiv(ă).
5. Am fost politicos(oasă) față de ceilalți.
6. Am fost în general binevoitor(oare) față de ceilalți.
7. M-am comportat întotdeauna manierat cu ceilalți.
8. Am făcut comentarii care i-au valorizat pe ceilalți.
9. Am fost interesat(ă) de starea emoțională a celorlalți.
10. Am fost sensibil(ă) cu privire la problemele celorlalți.
11. Am înțeles efectul cuvintelor mele asupra celorlalți.
12. Am fost atent(ă) la nevoile celorlalți.
13. Am recunoscut cu ușurinta sentimentele celorlalți.

(B) Ceilalți față de mine
1. Ceilalți au fost capabili să își exprime valorile și convingerile cu calm față de mine.
2. Ceilalți au fost capabili să-și exprime punctul de vedere față de mine fără să fie nerespectuoși.
3. Ceilalți mi-au respectat opiniile.
4. Ceilalți și-au exprimat dezacordul față de mine fără să fie agresivi.
5. Ceilalți au fost politicoși față de mine.
6. Ceilalți au fost în general binevoitori cu mine.
7. Ceilalți s-au comportat mereu manierat cu mine.
8. Ceilalți au făcut comentarii care m-au valorizat.
9. Ceilalți au fost interesați de starea mea emoțională.
10. Ceilalți au fost sensibili față de problemele mele.
11. Ceilalți au înțeles care este efectul cuvintelor lor asupra mea.
12. Ceilalți au fost atenți la nevoile mele.
13. Ceilalți mi-au recunoscut cu ușurință sentimentele.
Indicatii privind scorareaInstructaj: "Mai jos sunt prezentate caracteristicile care influențeaza felul de a fi și de a relaționa cu alte persoane. Aceste afirmații se referă la relațiile interpersonale ale oamenilor la locul de muncă.
În prima parte (A), descrieți cum v-ați comportat sau acționat dumneavoastră față de ceilalți (colegi sau/și superiori) în ultimele 3 luni.
În a doua parte (B), descrieți cum ceilalți (colegi și/sau superiori) au acționat sau s-au comportat cu dumneavoastră în ultimele 3 luni.
Marcati cu X toate afirmațiile în funcție de gradul în care se aplică dumneavoastră: (1) Deloc; (2) Rareori; (3) Uneori; (4) Des; (5) Foarte des. Completați atât partea A cât și partea B."

Scală Sumativă. Scorare pe scală Likert în 5 trepte unde: 1 - Deloc; 2 - Rareori; 3 - Uneori; 4 - Des; 5 - Foarte des.

Partea (A)
Politețe Relațională: 1,2,3,4
Cultură Relațională: 5,6,7,8
Bunăvoință Relațională: 9,10,11,12,13

Partea (B)
Politețe Relațională: 1,2,3,4
Cultură Relațională: 5,6,7,8
Bunăvoință Relațională: 9,10,11,12,13

Se face suma fiecărei subscale, iar apoi se adună scorurile subscalelor pentru a obține un scor global pentru fiecare parte (Partea A și Partea B).