ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID477
Nume scala [EN]Psychological Well-Being Scale
Nume scala [RO]Scala pentru Starea de Bine Psihologică
DomeniuPsihologia sănătății
SubdomeniuPsychological Well-Being
Numar itemi42
Nivel adaptare culturala[2] = studiu pilot realizat
Tradus in limba romana deÉva Kállay, Claudia Rus
Referinta bibliografica originalaRyff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069–1081. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
Studii internationaleAbbott, R. A., Croudace, T. J., Ploubidis, G. B., Kuh, D., Richards, M., & Huppert, F. A. (2008). The relationship between early personality and midlife psychological well-being: Evidence from a UK birth cohort study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43(9), 679–687. https://doi.org/10.1007/s00127-008-0355-8

Abbott, R. A., Ploubidis, G. B., Huppert, F. A., Kuh, D., & Croudace, T. J. (2010). An evaluation of the precision of measurement of Ryff’s Psychological Well-being scales in a population sample. Social Indicators Research, 97(3), 357–373. https://doi.org/10.1007/s11205-009-9506-x

Abbott, R. A., Ploubidis, G. B., Huppert, F. A., Kuh, D., Wadsworth, M. E. J., & Croudace, T. J. (2006). Psychometric evaluation and predictive validity of Ryff’s psychological well-being items in a UK birth cohort sample of women. Health and Quality of Life Outcomes, 4, 1–16. https://doi.org/10.1186/1477-7525-4-76

Ruini, C., Ottolini, F., Rafanelli, C., Tossani, E., Ryff, C. D., & Fava, G. A. (2003). The relationship of psychological well-being to distress and personality. Psychotherapy and Psychosomatics, 72(5), 268–275. https://doi.org/10.1159/000071898

Ryff, C. D., Dienberg Love, G., Urry, H. L., Muller, D., Rosenkranz, M. A., Friedman, E. M., … Singer, B. (2006). Psychological well-being and ill-being: Do they have distinct or mirrored biological correlates? Psychotherapy and Psychosomatics, 75(2), 85–95. https://doi.org/10.1159/000090892
Studii in RomaniaKállay, É., & Rus, C. (2014). Psychometric properties of the 44-item version of Ryff’s psychological well-being scale. European Journal of Psychological Assessment, 30(1), 15–21. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000163
Itemii scalei [EN]1. I am not afraid to voice my opinions, even when they are in opposition to the opinions of most people.
2. In general, I feel I am in charge of the situation in which I live.
3. I am not interested in activities that will expand my horizons. R
4. Most people see me as loving and affectionate.
5. I live life one day at a time and don't really think about the future. R
6. When I look at the story of my life, I am pleased with how things have turned out.
7. My decisions are not usually influenced by what everyone else is doing.
8. The demands of everyday life often get me down.
9. I think it is important to have new experiences that challenge how you think about yourself and the world.
10. Maintaining close relationships has been difficult and frustrating for me. R
11. I have a sense of direction and purpose in life.
12. In general, I feel confident and positive about myself.
13. I tend to worry about what other people think of me. R
14. I do not fit very well with the people and the community around me. R
15. When I think about it, I haven't really improved much as a person over the years. R
16. I often feel lonely because I have few close friends with whom to share my concerns. R
17. My daily activities often seem trivial and unimportant to me. R
18. I feel like many of the people I know have gotten more out of life than I have. R
19. I tend to be influenced by people with strong opinions. R
20. I am quite good at managing the many responsibilities of my daily life.
21. I have the sense that I have developed a lot as a person over time.
22. I enjoy personal and mutual conversations with family members or friends.
23. I don't have a good sense of what it is I'm trying to accomplish in life. R
24. I like most aspects of my personality.
25. I have confidence in my opinions, even if they are contrary to the general consensus.
26. I often feel overwhelmed by my responsibilities. R
27. I do not enjoy being in new situations that require me to change my old familiar ways of doing things. R
28. People would describe me as a giving person, willing to share my time with others.
29. I enjoy making plans for the future and working to make them a reality.
30. In many ways, I feel disappointed about my achievements in life. R
31.It's difficult for me to voice my own opinions on controversial matters. R
32. I have difficulty arranging my life in a way that is satisfying to me. R
33. For me, life has been a continuous process of learning, changing, and growth.
34. I have not experienced many warm and trusting relationships with others. R
35. Some people wander aimlessly through life, but I am not one of them.
36. My attitude about myself is probably not as positive as most people feel about themselves. R
37. I judge myself by what I think is important, not by the values of what others think is important.
38. I have been able to build a home and a lifestyle for myself that is much to my liking.
39. I gave up trying to make big improvements or changes in my life a long time ago. R
40. I know that I can trust my friends, and they know they can trust me.
41. I sometimes feel as if I've done all there is to do in life. R
42. When I compare myself to friends and acquaintances, it makes me feel.
Itemii scalei [RO]1. Nu îmi este teamă să îmi exprim opiniile, chiar și atunci când sunt în opoziție cu opiniile majorității oameni.
2. În general, simt că am controlul asupra situației în care trăiesc.
3. Nu sunt interesat(ă) de activități care mă ajută să mă dezvolt. R
4. Cei mai mulți oameni mă consideră o persoană iubitoare și afectuoasă.
5. Trăiesc în prezent și nu prea mă gândesc la viitor. R
6. Când mă uit la povestea vieții mele, sunt mulțumit(ă) de modul în care s-au așezat lucrurile.
7. De obicei, deciziile mele nu sunt influențate de ceea ce fac ceilalți.
8. Solicitările de zi cu zi mă descurajează des.
9. Cred că este important să ai experiențe noi, care să provoace felul în care gândești despre tine și despre lume.
10. A fost dificil și frustrant pentru mine să mențin relații apropiate. R
11. Simt că am un sens și o direcție în viață.
12. În general, mă simt încrezător(oare) şi am o părere bună despre mine.
13. Mă preocupă adesea ce cred oamenii despre mine. R
14. Simt că nu mă potrivesc cu oamenii și comunitatea din jurul meu. R
15. Dacă stau să ma gândesc, îmi dau seama că nu am evoluat foarte mult ca persoană de-a lungul anilor. R
16. Adesea, mă simt singur(ă) deoarece am puțini prieteni apropiați cu care să-mi împărtășesc problemele. R
17. Activitățile mele de zi cu zi îmi par adesea banale și nesemnificative. R
18. Simt că mulți dintre cei pe care îi cunosc au avut mai multe succese decât mine. R
19. Sunt adesea influențat de oamenii cu opinii bine conturate. R
20. Mă descurc destul de bine la a-mi gestiona responsabilitățile cotidiene.
21. Mi se pare că m-am dezvoltat mult ca persoană de-a lungul timpului.
22. Îmi fac plăcere discuțiile personale cu membrii familiei mele sau cu prietenii.
23. Nu îmi dau foarte bine seama care sunt obiectivele mele în viață. R
24. Îmi plac multe aspecte ale personalității mele.
25. Am încredere în părerile mele, chiar dacă sunt contrare părerii majorității.
26. Mă simt adesea copleșit de responsabilități. R
27. Nu îmi plac situațiile noi, în care sunt nevoit(ă) să mă comport altfel decât de obicei. R
28. Oamenii mă descriu ca pe o persoană generoasă, dispusă să își împartă timpul cu alții.
29. Îmi face plăcere să îmi fac planuri pentru viitor și să mă străduiesc să le realizez.
30. Din multe puncte de vedere, sunt dezamăgit(ă) de ceea ce am realizat până acum. R
31. Îmi este greu să-mi exprim opinia cu privire la probleme controversate. R
32. Îmi este greu să îmi organizez viața într-un mod satisfăcător pentru mine. R
33. Pentru mine, viața este un proces continuu de învățare, schimbare și creștere.
34. Nu am avut parte de multe relații apropiate și de încredere cu ceilalți. R
35. Unii oameni trec prin viață fără niciun scop, însă eu nu sunt unul dintre ei.
36. Sunt mai nemulțumit(ă) de mine decât sunt majoritatea oamenilor de ei înșiși. R
37. Mă judec pe mine în funcție de ceea ce cred eu că este important, nu după valorile importante pentru alții.
38. Am o locuință și un stil de viață care îmi plac.
39. Am renunțat să mai fac îmbunătățiri sau schimbări semnificative în viața mea acum mult timp. R
40. Știu că pot avea încredere în prietenii mei și ei știu că pot avea încredere în mine.
41. Uneori, simt că nu mai am nimic de făcut în viață. R
42. Când mă compar cu prieteni sau cunoștințe, sunt mulțumit de mine însumi/însămi.
Indicatii privind scorareaInstructaj: "Vă rugăm încercuiți numărul care descrie cel mai bine măsura în care sunteţi de acord cu fiecare afirmaţie de mai jos."

Scorare: Scală sumativă. Itemii marcați cu (R) sunt reversați, scorurile astfel obținute pentru itemi sunt apoi însumate.

Scală Likert în 6 trepte, unde 1= Total dezacord și 6 = Acord total. Itemii care vor fi însumați pentru obținerea scorului pe dimensiuni:

Autonomie: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37.
Controlul mediului: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38.
Dezvoltarea personală: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39.
Relații pozitive cu ceilalți: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40.
Scopul în viață: 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41.
Auto-acceptarea: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42.