ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID486
Nume scala [EN]Workplace Sexual Identity Management Measure
Nume scala [RO]Scala de Măsurare a Strategiilor de Gestionare a Identității Sexuale la Locul de Muncă
DomeniuMuncii și organizațională
SubdomeniuLGBT
Numar itemi31
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAriana-Andreea Drăgoiu
Referinta bibliografica originalaAnderson, M. Z., Croteau, J. M., Chung, Y. B., & DiStefano, T. M. (2001). Developing an Assessment of Sexual Identity Management for Lesbian and Gay Workers. Journal of Career Assessment, 9(3), 243–260. https://doi.org/10.1177/106907270100900303
Studii internationaleSedlovskaya, A., Purdie-Vaughns, V., Eibach, R. P., LaFrance, M., Romero-Canyas, R., & Camp, N. P. (2013). Internalizing the closet: Concealment heightens the cognitive distinction between public and private selves. Journal of Personality and Social Psychology, 104(4), 695–715. https://doi.org/10.1037/a0031179
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. Use the appropriate gender pronouns or names to refer to my partner or date without labeling them a partner or date. That way, if others are savvy, they can figure out that I am gay or lesbian.
2. Omit names or pronouns when talking about someone I am dating or living with so that my sexual orientation in unclear.
3. Talk about activities that include a partner or date, but do not identify the kind of relationship I have with that person. That way, people can assume whatever they want.
4. Bring someone of the same gender to a work-related social function and introduce that person as my date or partner.
5. Tell coworkers when I’m going to a gay or lesbian identified location or event because I am open about my sexual orientation.
6. Say negative things about gay and lesbian content in movies and television shows if I think that such comments will help convince coworkers that I am heterosexual.
7. Make up stories about romantic partners of the opposite gender.
8. Speak out against anti-gay and lesbian discrimination by saying that all people should be treated equally without explicitly identifying myself as lesbian or gay.
9. Avoid contact with people known by others to be gay or lesbian in order to prevent suspicions that I am lesbian or gay.
10. Wear or display commonly known gay and lesbian symbols (e.g., buttons, jewelry, T-shirts, bumper stickers) that reveal my sexual orientation to coworkers.
11. Raise objections to gay jokes or homophobic slurs by pointing out that I consider such comments to be offensive without disclosing my sexual orientation.
12. Bring someone of the other gender to a work-related social function and introduce that person as my date or partner.
13. Avoid local gay or lesbian identified social events or places so I do not risk revealing my sexual orientation to anyone at work.
14. Am explicit that I am referring to someone of the same gender when I talk about romantic relationships and dating at work.
15. Use names or pronouns of the other sex to refer to the same-sex person with whom I am dating or living.
16. Dress or behave in ways that are gender traditional so that others will think I am heterosexual.
17. Tell most or all of my coworkers that I am gay/lesbian/bisexual.
18. Attend work-related social events without a date or partner so that I do not reveal my sexual orientation.
19. Raise objections to gay jokes or homophobic slurs by telling others that I am gay or lesbian and find that offensive.
20. Wear or display buttons or symbols known only to those familiar with the gay, lesbian, and bisexual culture.
21. Talk about activities that include a partner or date, labeling the person only as a friend so that I don’t appear gay or lesbian.
22. Correct others then they make comments that imply I am heterosexual (e.g., they ask if I have been in a relationship with someone of the others sex) by explaining that I am lesbian or gay.
23. Wear or display materials with a heterosexual content (e.g., T-shirts, pictures, posters) in order to make me appear heterosexual.
24. Do not correct others when they make comments that imply I am heterosexual.
25. Openly associate with coworkers known to be gay or lesbian, and let others think that I am gay or lesbian too, if they want to.
26. Join others in telling demeaning gay jokes or saying negative things about lesbians and gay men so that people will think I am heterosexual.
27. Avoid socializing with coworkers in order to conceal my sexual orientation.
28. Am active in trying to obtain equal access and treatment for me at my workplace (e.g., asking for insurance coverage for my same sex partner, trying to get and antidiscrimination statement that is inclusive of sexual orientation, etc.).
29. Join in discussion with members of my own gender about being attracted to members of the other gender when I don’t feel such heterosexual attractions.
30. React in positive ways when discussing television shows or movies with lesbian or gay themes (e.g., “Ellen” or movie “In and Out”) without indicating to others what my sexual orientation is.
31. Avoid associating myself with issues pertaining to sexual orientation in order to prevent suspicions that I am gay or lesbian.
Itemii scalei [RO]1. Utilizez pronumele sau numele de sex corespunzător pentru a mă referi la partenerul/a meu/mea, fară a-l/ o eticheta astfel. În acest fel, dacă alții sunt pricepuți, pot să-și dea seama că sunt homosexual/ă.
2. Omit nume sau pronume când vorbesc despre persoana cu care sunt într-o relație sau cu care locuiesc, astfel încât orientarea mea sexuală să fie neclară.
3. Discut despre activități care îl/o implică pe partenerul/a meu/mea, dar fără să specific ce fel de relație am cu această persoană. În acest fel, oamenii pot să facă orice presupunere își doresc.
4. Am adus pe cineva de același sex la un eveniment social legat de muncă și am introdus persoana respectivă ca fiind partenerul/a meu/mea.
5. Spun colegilor atunci când mă duc la o locație sau un eveniment de homosexuali sau lesbiene, deoarece sunt deschis față de orientarea mea sexuală.
6. Fac remarci negative despre conținutul homosexual al filmelor și emisiunilor tv dacă astfel de comentarii mă ajută să îi conving pe colegii de la lucru că sunt heterosexual/ă.
7. Inventez povești despre parteneri de sex opus cu care sunt implicat/ă emoțional.
8. Susțin deschis anti-discriminarea LGBT, spunând că toate persoanele ar trebui tratate în mod egal, fără a mă identifica explicit ca fiind homosexual(ă)/bisexual(ă).
9. Evit contactul cu persoane cunoscute ca fiind parte a comunității LGBT pentru a preveni apariția suspiciunilor legate de mine.
10. Port sau afișez simboluri homosexuale cunoscute (de exemplu butoni, bijuterii, tricouri, autocolante) care îmi dezvăluie orientarea sexuală către colegi.
11. Obiectez la glume sau remarci homofobe prin sublinirea faptului că astfel de comentarii sunt ofensive, dar fără a-mi divulga orientarea sexuală.
12. Am adus pe cineva de sex opus la un eveniment social legat de muncă și am introdus persoana respectivă ca fiind partenerul/a meu/mea.
13. Evitat evenimentele sau locurile sociale identificate de homosexuali sau localnici, astfel încât să nu risc să-mi dezvălui orientarea mea sexuală nimănui la locul de muncă.
14. Este clar că mă refer la o persoană de același sex atunci când vorbesc despre relații sau despre întâlnirile mele la locul de muncă.
15. Folosesc nume sau pronume de sex opus atunci când mă refer la persoana de același sex cu care mă întâlnesc sau cu care sunt într-o relație.
16. Mă îmbrac sau mă comport în rolul de gen tradițional, astfel încât ceilalți să creadă că sunt heterosexual/ă.
17. Am spus majorității colegilor mei că sunt homosexual/ă sau bisexual/ă.
18. Particip la evenimente sociale legate de locul de muncă fără un partener, astfel încât să nu îmi dezvălui orientarea sexuală.
19. Obiectez la glume sau remarci homofobe prin a le spune celorlalți că sunt homosexual/ă sau bisexual/ă și că percep comentariile respective ca fiind ofensive.
20. Port sau afișez butoni sau simboluri cunoscute numai de cei familiarizați cu cultura gay, lesbiană și bisexuală.
21. Vorbesc despre activități ce includ un/o partener/ă, caracterizând persoana repectivă ca fiind doar un/o prieten/ă astfel încât să nu par homosexual/ă sau bisexual/ă.
22. Îi corectez pe ceilalți atunci când fac remarci care indică faptul că aș fi heterosexual/ă (ex. Ei întreabă daca am fost într-o relație cu cineva de sex opus) explicând că sunt homosexual/ă sau bisexual/ă.
23. Port sau afișez materiale cu conținut heterosexual (ex. Tricouri, fotografii, postere) pentru a mă face să par heterosexual.
24. Nu îi corectez pe ceilalți atunci când fac remarci ce ar indica faptul că sunt heterosexual/ă.
25. Mă asociez în mod deschis cu colegii de muncă ce sunt cunoscuți ca fiind homosexuali/bisexuali, lăsându-i pe ceilalți să considere că și eu sunt, dacă asta doresc să creadă.
26. Mă alătur celorlalți atunci când spun glume înjositoare sau aduc comentarii negative despre comunitatea LGBT, pentru că oamenii vor crede că și eu sunt heterosexual/ă.
27. Evit să socializez cu colegii de muncă pentru a-mi ascunde orientarea sexuală.
28. Manifest activism în încercarea de a obține acces și tratament egal pentru mine la locul de muncă (ex. cer extinderea unor beneficii și pentru partenerul/ei meu/mele, încerc să instaurez o politică anti-discriminare care să includă și orientarea sexuală etc.).
29. Mă alături discuțiilor cu membri de același sex despre atracția față de sexul opus, chiar dacă eu nu simt astfel de atracții heterosexuale.
30. Reacționez în mod pozitiv atunci când se discută despre filme sau emisiuni TV cu teme legate de comunitatea LGBT (de exemplu, „Moonlight” sau „Ellen”), fără a indica celorlalți care este orientarea mea sexuală.
31. Evit să mă asociez cu probleme legate de orientarea sexuală pentru a evita apariția suspiciunilor că sunt homosexual/ă sau bisexual/ă.
Indicatii privind scorareaInstrucțiuni: „Mai jos veți găsi o serie de afirmații la care va trebui să vă raportați exclusiv în contextul locului dvs. de muncă și la care va trebui să răspundeți cu o cifră pe o scală de la 1 la 4, în funcție de cât de des vă angajați în comportamentele menționate mai jos.”

Scorare: Scorurile pentru fiecare dimensiune se află calculând media acelor itemi. Scală Likert în 4 trepte, unde 1 - Niciodată/Rareori, 2 - Câteodată, 3 - Frecvent și 4 - Aproape întotdeauna/Întotdeauna

Dimensiuni: Trecerea drept heterosexual (8 itemi) - 6, 7, 12, 15, 16, 23, 26, 29.
Ascunderea (8 itemi) - 2, 9, 13, 18, 21, 24, 27, 31.
Dezvăluirea implicită (7 itemi) - 1, 3, 8, 11, 20, 25, 30.
Dezvăluirea explicită (8 itemi) - 4, 5, 10, 14, 17, 19, 22, 28.