ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID488
Nume scala [EN]Metacognitive Awareness Inventory (MAI)
Nume scala [RO]Inventarul de Conștientizare Metacognitivă
DomeniuPsihologie Educațională
SubdomeniuMetacognition
Numar itemi52
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAlexandru-Andrei Sîrbu, Dragoș Iliescu
Referinta bibliografica originalaSchraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475.
Studii internationaleBendixen, L. D., & Hartley, K. (2003). Successful Learning with Hypermedia: The Role of Epistemological Beliefs and Metacognitive Awareness. Journal of Educational Computing Research, 28(1), 15–30. https://doi.org/10.2190/2Y7C-KRDV-5U01-UJGA

Chen, W., Hendricks, K., & Archibald, K. (2011). Educational Research and Evaluation : An International Journal on Theory and Practice Assessing pre-service teachers ’ quality teaching practices. Educational Research and Evaluation, 17(1), 13–32. https://doi.org/10.1080/13803611.2011.578008

Teo, T., & Lee, C. (2012). Assessing the factorial validity of the metacognitive awareness inventory (MAI) in an Asian country : a confirmatory factor analysis. International Journal of Educational and Psychological Assessment, 10(2), 92-103.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN] 1. I ask myself periodically if I am meeting my goals.
2. I consider several alternatives to a problem before I answer.
3. I try to use strategies that have worked in the past.
4. I pace myself while learning in order to have enough time.
5. I understand my intellectual strengths and weaknesses.
6. I think about what I really need to learn before I begin a task.
7. I know how well I did once I finish a test.
8. I set specific goals before I begin a task.
9. I slow down when I encounter important information.
10. I know what kind of information is most important to learn.
11. I ask myself if I have considered all options when solving a problem.
12. I am good at organizing information.
13. I consciously focus my attention on important information.
14. I have a specific purpose for each strategy I use.
15. I learn best when I know something about the topic.
16. I know what the teacher expects me to learn.
17. I am good at remembering information.
18. I use different learning strategies depending on the situation.
19. I ask myself if there was an easier way to do things after I finish a task.
20. I have control over how well I learn.
21. I periodically review to help me understand important relationships.
22. I ask myself questions about the material before I begin.
23. I think of several ways to solve a problem and choose the best one.
24. I summarize what I’ve learned after I finish.
25. I ask others for help when I don’t understand something.
26. I can motivate myself to learn when I need to.
27. I am aware of what strategies I use when I study.
28. I find myself analyzing the usefulness of strategies while I study.
29. I use my intellectual strengths to compensate for my weaknesses.
30. I focus on the meaning and significance of new information.
31. I create my own examples to make information more meaningful.
32. I am a good judge of how well I understand something.
33. I find myself using helpful learning strategies automatically.
34. I find myself pausing regularly to check my comprehension.
35. I know when each strategy I use will be most effective.
36. I ask myself how well I accomplish my goals once I’m finished.
37. I draw pictures or diagrams to help me understand while learning.
38. I ask myself if I have considered all options after I solve a problem.
39. I try to translate new information into my own words.
40. I change strategies when I fail to understand.
41. I use the organizational structure of the text to help me learn.
42. I read instructions carefully before I begin a task.
43. I ask myself if what I’m reading is related to what I already know.
44. I reevaluate my assumptions when I get confused.
45. I organize my time to best accomplish my goals.
46. I learn more when I am interested in the topic.
47. I try to break studying down into smaller steps.
48. I focus on overall meaning rather than specifics.
49. I ask myself questions about how well I am doing while I am learning something new.
50. I ask myself if I learned as much as I could have once I finish a task.
51. I stop and go back over new information that is not clear.
52. I stop and reread when I get confused.
Itemii scalei [RO] 1. Periodic, mă întreb dacă îmi îndeplinesc obiectivele stabilite.
2. Iau în considerare multiple alternative pentru o problemă înainte să răspund.
3. Încerc să utilizez strategii ce au dat rezultate în trecut.
4. Îmi gestionez ritmul în timp ce învăț pentru a avea suficient timp.
5. Îmi înțeleg atât punctele intelectuale forte cât și pe cele slabe.
6. Mă gândesc la ceea ce ar trebui neapărat să învăț înainte de a începe o sarcină.
7. Știu cât de bine m-am descurcat odată ce termin un test.
8. Îmi setez obiective specifice înainte să încep o sarcină.
9. Încetinesc atunci când am de-a face cu informație importantă.
10. Știu ce tip de informație este cel mai important de învățat.
11. Mă întreb dacă am luat în considerare toate opțiunile atunci când rezolv o problemă.
12. Mă pricep la a organiza informația.
13. Îmi concentrez în mod conștient atenția asupra informației importante.
14. Am un obiectiv specific pentru fiecare strategie pe care o folosesc.
15. Învăț cel mai bine atunci când știu ceva legat de subiectul în cauză.
16. Știu ce așteaptă profesorul ca eu să învăț.
17. Sunt bun la a reține informații.
18. Folosesc strategii diferite de învățare în funcție de situație.
19. Mă întreb dacă există o metodă mai ușoară de a face anumite lucruri după ce termin o sarcină.
20. Am control asupra cât de bine învăț.
21. Revăd periodic informația pentru a mă ajuta să înțeleg relații importante.
22. Îmi pun întrebări referitoare la material înainte de a începe.
23. Mă gândesc la multiple modalități de a rezolva o problemă și o aleg pe cea mai bună.
24. Fac un rezumat al lucrurilor pe care le-am învățat după ce termin.
25. Le cer ajutorul celorlalți atunci când nu înțeleg ceva.
26. Mă pot motiva să învăț atunci când este cazul.
27. Sunt conștient de strategiile pe care le folosesc atunci când învăț.
28. Mă surprind analizând utilitatea strategiilor pe care le folosesc atunci când învăț.
29. Îmi folosesc punctele intelectuale forte pentru a compensa pentru punctele mele slabe.
30. Mă concentrez pe înțelegerea și semnificația informațiilor noi.
31. Îmi creez propriile exemple pentru a face ca informația să fie mai plină de sens.
32. Îmi dau foarte bine seama de cât de bine înțeleg ceva.
33. Mă surprind folosind strategii de învățare utile în mod automat.
34. Mă surprind făcând pauze în mod regulat pentru a verifica cât de bine am înțeles.
35. Știu atunci când fiecare strategie pe care o folosesc va fi cea mai eficientă.
36. Mă întreb cât de bine îmi îndeplinesc obiectivele odată ce le finalizez.
37. Desenez imagini sau diagrame pentru a mă ajuta să înțeleg mai bine atunci când învăț.
38. Mă întreb dacă am luat în considerare toate opțiunile după ce rezolv o problemă.
39. Încerc să traduc informația nouă în propriile mele cuvinte.
40. Schimb strategiile atunci când nu reușesc să înțeleg.
41. Folosesc structura conform căreia e organizat textul pentru a mă ajuta să învăț.
42. Citesc instrucțiuni cu grijă înainte de a începe o sarcină.
43. Mă întreb dacă ceea ce citesc este legat de ceva ce știu deja.
44. Îmi reevaluez prezumțiile mele atunci când devin confuz.
45. Îmi organizez timpul pentru a-mi atinge cât mai bine obiectivele.
46. Învăț mai mult atunci când sunt interesat(ă) de subiect.
47. Încerc să sparg ceea ce am de învățat în bucățele mai mici.
48. Mă axez pe semnificația generală mai degrabă decât pe lucruri specifice.
49. Îmi pun întrebări referitor la cât de bine mă descurc în timp ce învăț ceva nou.
50. Mă întreb dacă am învățat atât cât aș fi putut să învăț odată ce termin o sarcină.
51. Mă opresc și revin asupra noilor informații ce nu îmi sunt clare.
52. Mă opresc și recitesc atunci când devin confuz(ă).
Indicatii privind scorarea Instrucțiuni: „Gândiți-vă la dumneavoastră ca la un cursant. Citiți cu atenție fiecare afirmație. Analizați dacă afirmația este adevărată sau falsă așa cum se aplică în general pentru dumneavoastră când sunteți în rolul unui cursant (student, participant la cursuri, universitate etc.). Răspundeți cu Adevărat sau Fals după caz.”

Scorare: Scală sumativă. Se răspunde cu Adevărat sau Fals pentru fiecare afirmație. Fiecare răspuns Adevărat valorează 1 punct și fiecare răspuns Fals valorează 0 puncte.

Itemii care vor fi însumați pentru obținerea scorului pe dimensiuni:

Declarative knowledge: 5, 10, 12, 16, 17, 20, 32, 46.
Procedural Knowledge: 3, 14, 27, 33.
Conditional Knowledge: 15, 18, 26, 29, 35.
Planning: 4, 6, 8, 22, 23, 42, 45.
Information Management Strategies: 9, 13, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 48.
Comprehension Monitoring: 1, 2, 11, 21, 28, 34, 49.
Debugging Strategies: 25, 40, 44, 51, 52.
Evaluation: 7, 19, 24, 36, 38, 50.