ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID505
Nume scala [EN]Aspects of Identity Questionnaire (AIQ)
Nume scala [RO]Chestionarul Aspectelor Identității de Sine
DomeniuPsihologie socială
SubdomeniuSelf-Identity
Numar itemi45
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAlina Chiracu
Referinta bibliografica originalaCheek, J. M. & Briggs, S. R.. (2013) . Aspects of Identity Questionnaire (AIQ-IV) . Measurement Instrument Database for the Social Science.
Studii internationaleCheek, N. N., & Cheek, J. M. (2018). Aspects of identity: From the inner-outer metaphor to a tetrapartite model of the self. Self and Identity, 17(4), 467–482. https://doi.org/10.1080/15298868.2017.1412347
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. The things I own, my possessions.
2. My personal values and moral standards.
3. My popularity with other people.
4. Being a part of the many generations of my family.
5. My dreams and imagination.
6. The ways in which other people react to what I say and do.
7. My race or ethnic background.
8. My personal goals and hopes for the future.
9. My physical appearance: my height, my weight, and the shape of my body.
10. My religion.
11. My emotions and feelings.
12. My reputation, what others think of me.
13. Places where I live or where I was raised.
14. My thoughts and ideas.
15. My attractiveness to other people.
16. My age, belonging to my age group or being part of my generation.
17. My gestures and mannerisms, the impression I make on others.
18. The ways I deal with my fears and anxieties.
19. My sex, being a male or a female.
20. My social behavior, such as the way I act when meeting people.
21. My feeling of being a unique person, being distinct from others.
22. My relationships with the people I feel close to.
23. My social class, the economic group I belong to whether lower, middle, or upper class.
24. My feeling of belonging to my community.
25. Knowing that I continue to be essentially the same inside even though life involves many external changes.
26. Being a good friend to those I really care about.
27. My self-knowledge, my ideas about what kind of person I really am.
28. My commitment to being a concerned relationship partner.
29. My feeling of pride in my country, being proud to be a citizen.
30. My physical abilities, being coordinated and good at athletic activities.
31. Sharing significant experiences with my close friends.
32. My personal self-evaluation, the private opinion I have of myself.
33. Being a sports fan, identifying with a sports team.
34. Having mutually satisfying personal relationships.
35. Connecting on an intimate level with another person.
36. My occupational choice and career plans.
37. Developing caring relationships with others.
38. My commitments on political issues or my political activities.
39. My desire to understand the true thoughts and feelings of my best friend or romantic partner.
40. My academic ability and performance, such as the grades I earn and comments I get from teachers.
41. Having close bonds with other people.
42. My language, such as my regional accent or dialect or a second language that I know.
43. My feeling of connectedness with those I am close to.
44. My role of being a student in college.
45. My sexual orientation, whether heterosexual, homosexual, or bisexual.
Itemii scalei [RO]1. Lucrurile pe care le dețin, posesiunile mele.
2. Valorile mele personale și standardele morale.
3. Popularitatea mea în rândul celorlalți.
4. Faptul că fac parte din numeroasele generații ale familiei mele.
5. Visurile și imaginația mea.
6. Modul în care ceilalți reacționează la ceea ce fac și la ceea ce spun eu.
7. Etnia mea.
8. Obiectivele personale și speranțele cu privire la viitor.
9. Aspectul meu fizic: înălțimea, greutatea, forma corpului.
10. Religia din care fac parte.
11. Emoțiile și sentimentele mele.
12. Reputația mea, ceea ce cred alții despre mine.
13. Locul în care locuiesc sau unde am crescut.
14. Gândurile și ideile mele.
15. Cât de atrăgător/atrăgătoare sunt pentru alte persoane.
16. Vârsta mea, apartenența la grupul meu de vârstă sau la generația din care fac parte.
17. Gesturile și manierele mele, impresia pe care o las celorlalți.
18. Modul în care îmi gestionez frica și anxietatea.
19. Genul meu, bărbat sau femeie.
20. Comportamentul meu social, cum ar fi modul în care mă comport în contact cu ceilalți.
21. Sentimentul de a fi unic, diferit de ceilalți.
22. Relațiile pe care le am cu persoanele apropiate.
23. Clasa socială din care fac parte, grupul economic din care fac parte, fie el de jos, de mijloc sau de vârf.
24. Sentimentul de apartenență la comunitatea din care fac parte.
25. Cunoașterea faptului că la nivel profund sunt în continuare aceeași persoană, în ciuda schimbărilor externe pe care mi le-a adus viața.
26. A fi un prieten bun pentru cei la care țin cu adevărat.
27. Cunoașterea de sine, ideile mele cu privire la ce tip de persoană sunt cu adevărat.
28. Implicarea mea în a fi un partener responsabil în relații.
29. Sentimentul de mândrie față de țara mea, patriotismul.
30. Abilitățile mele fizice, coordonarea mișcărilor și calitățile atletice.
31. Împărtășirea de experiențe semnificative cu prietenii apropiați.
32. Autoevaluarea, părerea personală despre mine.
33. Faptul că sunt fan al unui sport, că mă identific cu o anumită echipă.
34. Faptul că am relații personale reciproc satisfăcătoare.
35. Legăturile intime cu o altă persoană.
36. Alegerile mele profesionale și planurile de carieră.
37. Calitatea relațiilor pe care le am cu ceilalți.
38. Implicarea mea în aspectele politice sau activitățile mele politice.
39. Dorința mea de a înțelege gândurile și sentimentele reale ale celui mai bun prieten sau ale partenerului romantic.
40. Competențele și performanțele mele academice, cum ar fi notele pe care le primesc și comentariile din partea profesorilor.
41. Faptul că am legături apropiate cu alte persoane.
42. Limba pe care o vorbesc, cum ar fi accentul, dialectul sau limbile străine pe care le cunosc.
43. Sentimentele de comuniune pe care le am față de cei apropiați mie.
44. Rolul meu de student într-o facultate.
45. Orientarea mea sexuală, fie ea heterosexuală, homosexuală sau bisexuală.
Indicatii privind scorareaInstructaj: „Itemii de mai jos descriu diferite aspecte ale identității unei persoane. Vă rugăm să îi citiți cu atenție și să vă gândiți în ce măsură vi se potrivesc. Variantele de răspuns sunt următoarele: 1 – deloc important față de ceea ce simt eu că sunt, 2 – puțin important față de ceea ce simt eu că sunt, 3 – oarecum important față de ceea ce simt eu că sunt, 4 – foarte important față de ceea ce simt eu că sunt, 5 – extrem de important față de ceea ce simt eu că sunt.”

Scorare: Scorurile se obțin prin însumarea răspunsurilor la itemii fiecărei subscale. Scală Likert în 5 trepte, unde 1= Deloc important față de ceea ce simt eu că sunt și 5 = Extrem de important față de ceea ce simt eu că sunt.

Subscale:
PI, Orientare identitară personală – itemii 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 25, 27, 32
RI, Orientare identitară relațională – itemii 22, 26, 28, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 43
SI, Orientare identitară socială – itemii 3, 6, 9, 12, 15, 17, 20
CI, Orientare identitară colectivă – itemii 4, 7, 10, 13, 24, 29, 38, 42