ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID512
Nume scala [EN]Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale – General Measure
Nume scala [RO]Scala de Satisfacere și Frustrare a Trebuințelor Psihologice de Bază – Măsură generală
DomeniuPsihologia Muncii și Organizațională / Motivație
SubdomeniuSelf-Determination Theory / Basic Psychological Needs Theory
Numar itemi24
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deCătălin Mosoia
Referinta bibliografica originalaChen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Duriez, B. Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Soenens, B., Van Petegem, S., & Van der Kaap-Deeder, J., Verstuyf, J (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration, and need strength across four cultures. Motivation and Emotion, 39, 216-236.
Studii internationaleDeci, E. L., & Ryan, R. M. (2014). The Importance of Universal Psychological Needs for Understanding Motivation in the Workplace. În M. Gagné (Ed.), The Oxford handbook of work engagement, motivation, and self-determination theory (pg. 13-32). New York: Oxford University Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology, 49(3), 182–185. doi:10.1037/a0012801

Deci, E. L., & Vansteenkiste, M. (2004). Self-Determination Theory and Basic Need Satisfaction: Understanding Human Development in Positive Psychology. Ricerche di Psicologia, 27(1), 23-40.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68-78. doi:10.1037110003-066X.55.1.68
Studii in RomaniaDincă, M., & Iliescu, D. (2009). Linking Social Axioms with Behavioral Indicators and Personality in Romania. În K. Leung, & M. H. Bond (Ed.), Psychological Aspects of Social Axioms. Understanding Global Belief Systems (pg. 145-162). Springer Science+Business Media, LLC.
Itemii scalei [EN]1. I feel a sense of choice and freedom in the things I undertake.
2. Most of the things I do feel like “I have to”.
3. I feel that the people I care about also care about me.
4. I feel excluded from the group I want to belong to.
5. I feel confident that I can do things well.
6. I have serious doubts about whether I can do things well.
7. I feel that my decisions reflect what I really want.
8. I feel forced to do many things I wouldn’t choose to do.
9. I feel connected with people who care for me, and for whom I care.
10. I feel that people who are important to me are cold and distant towards me.
11. I feel capable at what I do.
12. I feel disappointed with many of my performance.
13. I feel my choices express who I really am.
14. I feel pressured to do too many things.
15. I feel close and connected with other people who are important to me.
16. I have the impression that people I spend time with dislike me.
17. I feel competent to achieve my goals.
18. I feel insecure about my abilities.
19. I feel I have been doing what really interests me.
20. My daily activities feel like a chain of obligations.
21. I experience a warm feeling with the people I spend time with.
22. I feel the relationships I have are just superficial.
23. I feel I can successfully complete difficult tasks.
24. I feel like a failure because of the mistakes I make.
Itemii scalei [RO]1. Am sentimentul că aleg liber ceea ce fac.
2. Pentru majoritatea lucrurilor pe care le fac, simt ca și cum „trebuie“ să le fac.
3. Simt că și oamenilor de care îmi pasă le pasă de mine.
4. Mă simt exclus din grupul în care vreau să fiu.
5. Mă simt încrezător că pot face lucrurile bine.
6. Mă îndoiesc serios că pot face lucrurile bine.
7. Simt că deciziile mele reflectă ceea ce vreau cu adevărat.
8. Mă simt forțat(ă) să fac multe lucruri pe care altfel nu aș alege să le fac.
9. Am încredere în oamenii cărora le pasă de mine și de care îmi pasă.
10. Simt că oamenii care sunt importanți pentru mine sunt reci și distanți față de mine.
11. Mă simt capabil(ă) în ceea ce fac.
12. Mă simt dezamăgit(ă) de felul în care am făcut multe din lucrurile de care m-am apucat.
13. Simt că alegerile mele exprimă cine sunt cu adevărat.
14. Mă simt presat(ă) să fac prea multe lucruri.
15. Mă simt tot timpul apropiat(ă) de persoanele care sunt importante pentru mine.
16. Am impresia că oamenii cu care îmi petrec timpul nu mă plac.
17. Mă simt capabil să îmi ating obiectivele.
18. Sunt nesigur(ă) cu privire la aptitudinile mele.
19. Simt că în trecut am făcut ceea ce am vrut cu adevărat.
20. Simt că activitățile mele zilnice seamănă cu un lanț de obligații.
21. Am un sentiment cald față de oamenii cu care îmi petrec timpul.
22. Simt că relațiile pe care le am sunt doar superficiale.
23. Simt că pot îndeplini cu succes sarcini dificile.
24. Mă simt ca un ratat din cauza greșelilor pe care le fac.
Indicatii privind scorareaInstructaj: „Următoarele afirmații se referă la anumite sentimente trăite de dumneavoastră în viața de zi cu zi. Citiți cu atenție fiecare afirmație. Alegeți răspunsul care indică măsura în care afirmația este adevărată pentru dumneavoastră în acest moment al vieții.“

Scorare: Scală sumativă. Scala de tip Likert de la 1 la 5, unde 1 = Nu este deloc adevărat, 5 = Complet adevărat.

Itemii care vor fi însumați pentru obținerea scorului pe dimensiuni:
Satisfacerea trebuinței de autonomie: 1, 7, 13, 19
Frustrarea trebuinței de autonomie: 2, 8, 14, 20
Satisfacerea trebuinței de relaționare: 3, 9, 15, 21
Frustrarea trebuinței de relaționare: 4, 10, 16, 22
Satisfacerea trebuinței de competență: 5, 11, 17, 23
Frustrarea trebuinței de competență: 6, 12, 18, 24