ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID531
Nume scala [EN]The Public Domain Brief RIASEC Measures - Interest Profiler Set B
Nume scala [RO]Instrumentele de Evaluare a Orientării Vocaționale RIASEC - Setul B bazat pe sarcini
DomeniuVocațional
SubdomeniuRIASEC
Numar itemi48
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAlexandru-Andrei Sîrbu
Referinta bibliografica originalaArmstrong, P. I., Allison, W., & Rounds, J. (2008). Development and initial validation of brief public domain RIASEC marker scales. Journal of Vocational Behavior, 73(2), 287–299. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2008.06.003
Studii internationale
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]Realistic
Perform lawn care services
Repair household appliances
Build kitchen cabinets
Guard money in an armored car
Operate a machine on a production line
Repair and install locks
Set up and operate machines to make products
Build a brick walkway

Investigative
Study ways to reduce water pollution
Study the movement of planets
Examine blood samples using a microscope
Study genetics
Determine the infection rate of a new disease
Diagnose and treat sick animals
Do laboratory tests to identify diseases
Develop a new medicine

Artistic
Paint sets for plays
Sing in a band
Act in a movie
Conduct a symphony orchestra
Create special effects for movies
Compose or arrange music
Write reviews of books or plays
Draw pictures

Social
Work with juveniles on probation
Take care of children at a day-care center
Teach an elementary school class
Work with mentally disabled children
Teach disabled people work and living skills
Organize field trips for disabled people
Teach a high-school class
Help conduct a group therapy session

Enterprising
Sell newspaper advertisements
Sell a soft drink product line to stores and restaurants
Give a presentation about a product you are selling
Sell hair-care products to stores and salons
Negotiate contracts for professional athletes
Manage a retail store
Start your own business
Market a new line of clothing

Conventional
Keep inventory records
Keep accounts payable/receivable for an office
Calculate the wages of employees
Develop a spreadsheet using computer software
Assist senior level accountants in performing bookkeeping tasks
Transfer funds between banks using a computer
Enter information into a database
Keep records of financial transactions for an organization
Itemii scalei [RO]Realist
Prestarea de servicii de îngrijire a gazonului
A repara electrocasnice
A asambla dulapuri de bucătărie
A păzi banii dintr-un transportor blindat
A utiliza un utilaj pe o linie de producție
Repararea și instalarea de lacăte
Pregătirea și utilizarea unor aparate pentru a confecționa produse
Construirea unei alei de cărămidă

Investigativ
Studierea de modalități de a reduce poluarea apei
Studierea mișcării planetelor
Inspectarea de mostre de sânge folosind un microscop
Studierea geneticii
Determinarea ratei de infectare a unei noi boli
Stabilirea diagnosticului și tratarea animalelor bolnave
A face teste de laborator pentru a identifica boli
A dezvolta un medicament nou

Artistic
A picta decorul pentru piese de teatru
A cânta într-o trupă
A juca într-un film
A dirija o orchestră simfonică
A creea efecte speciale pentru filme
A compune sau a mixa muzică
A scrie recenzii pentru cărți sau piese de teatru
A desena tablouri

Social
A lucra cu delicvenți juvenili aflați în probațiune
A avea grijă de copii la creșă
A preda unei clase dintr-o școală generală
Lucrul cu copii cu dizabilități mentale
A învăța persoane cu dizabilități să deprindă aptitudini utile la muncă și în viața de zi cu zi
Organizarea de excursii pentru persoanele cu dizabilități
A preda unei clase de liceu
A ajuta la desfășurarea unei sesiuni de terapie de grup

Întreprinzător
A vinde publicitate în ziare
A vinde o linie de produse de băuturi răcoritoare unor magazine și restaurante
A ține o prezentare despre un produs pe care îl vinzi
A vinde produse de îngrijire a părului către magazine și saloane
Negocierea de contracte pentru sportivi de performanță
A conduce un magazin retail
A începe propriul business
A comercializa o linie nouă de îmbrăcăminte

Convențional
A păstra evidența inventarului
A păstra evidența conturilor creditoare/debitoare ale unui birou
Calcularea salariilor angajaților
Creearea de foi de calcul folosind software specializat
Oferirea de asistență contabililor de nivel senior în efectuarea sarcinilor de contabilitate
Transferarea de fonduri între bănci folosind un computer
A introduce informație într-o bază de date
A păstra evidențe ale tranzacțiilor financiare ale unei organizații
Indicatii privind scorareaChestionarul constă în 48 de sarcini pe care va trebui să le evaluați în termeni de cât de mult v-ar plăcea să le faceți, pe o scală în care 1 = Mi-ar displăcea foarte mult; 2 = Mi-ar displăcea; 3 = Nici nu mi-ar plăcea, nici nu mi-ar displăcea; 4 = Mi-ar plăcea; 5 = Mi-ar plăcea foarte mult.

Completarea chestionarului durează, în medie, între 5 și 10 minute.