ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID535
Nume scala [EN]The Big Five Inventory–2: Short Form & Extra-Short Form (BFI-2-S & BFI-2-XS)
Nume scala [RO]Inventarul Big Five-2: Forma Scurtă și Forma Extra-Scurtă
DomeniuPersonalitate
SubdomeniuBig Five
Numar itemi30
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAlexandru-Andrei Sîrbu
Referinta bibliografica originalaSoto, C. J., & John, O. P. (2017). Short and extra-short forms of the Big Five Inventory–2: The BFI-2-S and BFI-2-XS. Journal of Research in Personality, 68, 69–81. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.02.004
Studii internationale
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]I am someone who...

1. Tends to be quiet.
2. Is compassionate, has a soft heart.
3. Tends to be disorganized.
4. Worries a lot.
5. Is fascinated by art, music, or literature.
6. Is dominant, acts as a leader.
7. Is sometimes rude to others.
8. Has difficulty getting started on tasks.
9. Tends to feel depressed, blue.
10. Has little interest in abstract ideas.
11. Is full of energy.
12. Assumes the best about people.
13. Is reliable, can always be counted on.
14. Is emotionally stable, not easily upset.
15. Is original, comes up with new ideas.
16. Is outgoing, sociable.
17. Can be cold and uncaring.
18. Keeps things neat and tidy.
19. Is relaxed, handles stress well.
20. Has few artistic interests.
21. Prefers to have others take charge.
22. Is respectful, treats others with respect.
23. Is persistent, works until the task is finished.
24. Feels secure, comfortable with self.
25. Is complex, a deep thinker.
26. Is less active than other people.
27. Tends to find fault with others.
28. Can be somewhat careless.
29. Is temperamental, gets emotional easily.
30. Has little creativity.
Itemii scalei [RO]Sunt o persoană care...

1. Tinde să fie mai degrabă tăcută.
2. Este compătimitoare, bună la suflet.
3. Tinde să fie dezorganizată.
4. Se îngrijorează mult.
5. Este fascinată de artă, muzică sau literatură.
6. Este dominantă, se comportă ca un lider.
7. Este câteodată nepoliticoasă cu alte persoane.
8. Întâmpină dificultăți în începerea sarcinilor.
9. Tinde să se simtă deprimată, melancolică.
10. Are un interes redus pentru idei abstracte.
11. Este plină de energie.
12. Crede că ceilalți au în general cele mai bune intenții.
13. Este de încredere, se poate conta întotdeauna pe ea.
14. Este stabilă din punct de vedere emoțional, nu se supără ușor.
15. Este originală, îi vin idei noi.
16. Este o fire deschisă,sociabilă.
17. Poate fi rece și nepăsătoare.
18. Menține lucrurile curate și ordonate.
19. Este relaxată, gestionează bine stresul.
20. Are interese artistice reduse.
21. Preferă ca alții să preia inițiativa.
22. Este respectuoasă, îi tratează pe ceilalți cu respect.
23. Este persistentă, muncește până când sarcina este finalizată.
24. Se simte sigură, confortabilă cu sine.
25. Este complexă, intelectuală.
26. Este mai puțin activă comparativ cu alte persoane.
27. Tinde să fie critică cu ceilalți.
28. Poate fi întrucâtva neglijentă.
29. Este temperamentală, devine emotivă cu ușurință.
30. Are un nivel redus de creativitate.
Indicatii privind scorareaMai jos veți vedea un număr de caracteristici care ar putea sau nu să vi se potrivească. De exemplu, sunteți de acord că sunteți o persoană căreia îi place să petreacă timp cu ceilalți? Vă rugăm să selectați răspunsul corespunzător gradului de acord sau dezacord pe care îl aveți referitor la cât de bine vă caracterizează afirmația respectivă.

Domain Scales
Extraversion: 1R, 6, 11, 16, 21R, 26R
Agreeableness: 2, 7R, 12, 17R, 22, 27R
Conscientiousness: 3R, 8R, 13, 18, 23, 28R
Negative Emotionality: 4, 9, 14R, 19R, 24R, 29
Open-Mindedness: 5, 10R, 15, 20R, 25, 30R


Scală Likert în 5 trepte:

1. Dezacord puternic
2. Dezacord
3. Nici acord, nici dezacord
4. Acord
5. Acord puternic


BFI-2-S: Toți cei 30 de itemi
BFI-2-XS: Primii 15 itemi