ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID544
Nume scala [EN]The Big Three Perfectionism Scale
Nume scala [RO]Scala Celor Trei Mari Fațete ale Perfecționismului
DomeniuClinică
SubdomeniuPerfectionism
Numar itemi45
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deMoraru M. Karina, Nicolau Ruxandra-Gabriela
Referinta bibliografica originalaSmith, M. M., Saklofske, D. H., Stoeber, J., & Sherry, S. B. (2016). The big three perfectionism scale: A new measure of perfectionism. Journal of Psychoeducational Assessment.
Studii internationale
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. I strive to be as perfect as possible.
2. I have doubts about most of my actions.
3. I am highly critical of other people’s imperfections.
4. Other people acknowledge my superior ability.
5. People are disappointed in me whenever I don’t do something perfectly.
6. I have difficulty forgiving myself when my performance is not flawless.
7. I am quick to point out other people’s flaws.
8. When I make a mistake, I feel like a failure.
9. Everyone expects me to be perfect.
10. I have a strong need to be perfect.
11. I am never sure if I am doing things the correct way.
12. It is important to me that other people do things perfectly.
13. It bothers me when people don’t notice how perfect I am.
14. I deserve to always have things go my way.
15. I am the absolute best at what I do.
16. My value as a person depends on being perfect.
17. I am very concerned about the possibility of making a mistake.
18. When my performance falls short of perfection, I get very mad at myself.
19. I judge myself harshly when I don’t do something perfectly.
20. I always need to be aiming for perfection to feel “right” about myself.
21. I know that I am perfect.
22. I have doubts about everything I do.
23. I could never respect myself if I stopped trying to achieve perfection.
24. The idea of making a mistake frightens me.
25. I feel uncertain about most things I do.
26. I feel disappointed with myself, when I don’t do something perfectly.
27. I never settle for less than perfection from myself.
28. I am entitled to special treatment.
29. It is important to me to be perfect in everything I attempt.
30. I feel dissatisfied with other people, even when I know they are trying their best.
31. Other people secretly admire my perfection.
32. I tend to doubt whether I am doing something “right”.
33. I expect other people to bend the rules for me.
34. People make excessive demands of me.
35. When I notice that I have made a mistake, I feel ashamed.
36. People complain that I expect too much of them.
37. I demand perfection from my family and friends.
38. Striving to be as perfect as possible makes me feel worthwhile.
39. I expect those close to me to be perfect.
40. My opinion of myself is tied to being perfect.
41. I get frustrated when other people make mistakes.
42. I do things perfectly, or I don’t do them at all.
43. Everything that other people do must be flawless.
44. Making even a small mistake would upset me.
45. People expect too much from me.
Itemii scalei [RO]1. Tind să fiu cât de perfect(ă) se poate.
2. Am îndoieli față de majoritatea acțiunilor mele.
3. Sunt foarte critic(ă) față de imperfecțiunile altor oameni.
4. Alți oameni îmi recunosc abilitățile superioare.
5. Oamenii sunt dezamăgiți de mine când nu fac ceva perfect.
6. Îmi este dificil să mă iert când performanța mea nu este impecabilă.
7. Sunt rapid(ă) în a evidenția defectele altor oameni.
8. Când fac o greșeală mă simt ca un/o ratat(ă).
9. Toată lumea se așteaptă ca eu să fiu perfect(ă).
10. Am o nevoie puternică de a fi perfect(ă).
11. Nu sunt niciodată sigur(ă) că fac lucrurile cum trebuie.
12. Este important pentru mine ca alți oameni să facă lucrurile perfect.
13. Mă deranjează când oamenii nu observă cât de perfect(ă) sunt.
14. Merit ca lucrurile să meargă întotdeauna cum vreau eu.
15. Sunt cel/cea mai bun(ă) la ce fac.
16. Valoarea mea ca persoană depinde de a fi perfect(ă).
17. Sunt foarte îngrijorat(ă) de posibilitatea de a face o greșeală.
18. Când performanța mea scade sub perfecțiune, devin foarte supărat(ă) pe mine.
19. Mă judec aspru când nu fac ceva perfect.
20. Întotdeauna am nevoie să țintesc spre perfecțiune pentru a mă simți bine în legătură cu mine.
21. Știu că sunt perfect(ă).
22. Am îndoieli față de tot ce fac.
23. Nu m-aș putea respecta niciodată dacă m-aș opri din încercarea de a atinge perfecțiunea.
24. Ideea că aș putea face o greșeală mă sperie.
25. Mă simt nesigur(ă) în majoritatea lucrurilor pe care le fac.
26. Mă simt dezamăgit(ă) de mine când nu fac ceva perfect.
27. Nu mă mulțumesc cu nimic mai puțin decât perfecțiune în ceea ce mă privește.
28. Sunt îndreptățit(ă) să primesc tratament special.
29. Este important pentru mine să fiu perfect(ă) în tot ceea ce încerc.
30. Mă simt nemulțumit(ă) de alți oameni, chiar și atunci când știu că își dau silința.
31. Alți oameni îmi admiră în secret perfecțiunea.
32. Am tendința să mă îndoiesc dacă fac ceva „corect”.
33. Mă aștept ca alți oameni să modifice regulile pentru mine.
34. Oameii au solicitări exagerate de la mine.
35. Când observ că am facut o greșeală mă simt rușinat(ă).
36. Oamenii se plâng că am așteptări prea mari de la ei.
37. Cer perfecțiune de la familie și prieteni.
38. Străduindu-mă să fiu cât mai perfect(ă) posibil, mă face să mă simt valoros/valoroasă.
39. Mă aștept ca cei apropiați mie să fie perfecți.
40. Opinia mea despre mine este legată de a fi perfect.
41. Mă frustrează când alți oameni fac greșeli.
42. Fac lucrurile perfect sau nu le fac deloc.
43. Tot ceea ce fac alți oameni trebuie să fie impecabil.
44. Chiar și o mică greșeală m-ar supăra.
45. Oamenii se așteaptă la prea multe de la mine.
Indicatii privind scorareaInstructaj: „Vă rugăm să răspundeți la următoarele afirmații, încercuind în dreptul fiecăreia numărul corespunzător, în măsura în care sunteți sau nu de acord cu aceasta. Există cinci posibilități de a răspunde: 1 - dezacord total; 2 - dezacord; 3 - nici acord, nici dezacord; 4 - acord; 5 - acord total.”

Scorare: Scală sumativă. Scală Likert în 5 trepte, unde 1 = dezacord total și 5 = acord total.

Analizele statistice relevă existența a trei factori:
1. Perfecționism rigid: Perfecționism Orientat spre Sine (suma itemilor: 1, 10, 27, 29, 42) + Stima de sine condiționată (suma itemilor: 16, 20, 23, 38, 40)
2. Perfecționism autocritic: Îngrijorarea față de greșeli (suma itemilor: 8, 17, 24, 35, 44) + Îndoieli despre acțiuni (suma itemilor: 2, 11, 22, 25, 32 ) + Autocriticism (suma itemilor: 6, 18, 19, 26) + Perfecționism prescris social (suma itemilor: 5, 9, 34, 45)
3. Perfecționism narcisistic: Perfecționism orientat către alții (suma itemilor: 12, 36, 37, 39, 43) + Hipercriticism (suma itemilor: 3, 7, 30, 41) + Îndreptățire (suma itemilor: 13, 14, 28, 33) + Grandoare (suma itemilor: 4, 15, 21, 31)