ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID557
Nume scala [EN]Perceived Career Incentives Scale (PCIS)
Nume scala [RO]Scala Percepției Stimulentelor în Carieră
DomeniuPsihologia Muncii și Organizațională
SubdomeniuCareer Incentives
Numar itemi25
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deBrebenel Diana-Mihaela, Constantinescu Oana Maria, Ioniță Alia-Maria
Referinta bibliografica originalaIgbaria, M., & Baroudi, J. J. (1993). A short-form measure of career orientations: a psychometric evaluation. Journal of Management Information Systems, 10(2), 131-154.
Studii internationaleChin, W. W., Marcolin, B. L., & Newsted, P. R. (2003). A Partial Least Squares Latent Variable Modeling Approach for Measuring Interaction Effects: Results from a Monte Carlo Simulation Study and an Electronic-Mail Emotion/Adoption Study. Information Systems Research, 14(2), 189-217. doi:10.1287/isre.14.2.189.16018;

Straub, D., & Gefen, D. (2004). Validation Guidelines for IS Positivist Research. Communications of the Association for Information Systems, 13. doi:10.17705/1cais.01324
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1.The process of supervising, influencing, leading, and controlling people at all levels is
2.The chance to do things my own way and not to be constrained by the rules of an organization is
3.An employer who will provide security through guaranteed work, benefits, a good retirement program, etc., is
4.Working on problems that are almost insoluble is
5.Remaining in my specialized area as opposed to being promoted out ofmy area of expertise is
6.To be in charge of a whole organization is
7.A career that is free from organization restrictions is
8.An organization that will give me long-run stability is
9.Using my skills to make the world a better place to live and work in is
10.Developing a career that permits me to continue to pursue my own life style is
11.Building a new business enterprise is
12.Remaining in my area of expertise throughout my career is
13.To rise to a high position in general management is
14.Remaining in one geographical area rather than moving because of a promotion is
15.Being able to use my skills and talents in the service of an important cause is
16.The only real challenge in my career has been confronting and solving tough problems, no matter what area they were in
17.I am always on the lookout for ideas that would permit me to start and build my own enterprise
18.It is important to me to remain in my present geographical location than to receive a promotion or a new job assignment in another location
19.A career is worthwhile only if it enables me to lead my life in my own way
20.I will accept a management position only if it is in my area of expertise
21.I do not want to be constrained by either an organization or the business world
22.I want a career in which I can be committed and devoted to an important cause
23.I feel successful only if I am constantly challenged by a tough problem or a competitive situation
24.Choosing and maintaining a certain life style is more important than is career success
25.I have always wanted to start and build up a business of my own
Itemii scalei [RO]1.Procesul de supervizare, influențare, conducere și control al persoanelor la toate nivelurile este
2.Șansa de a face lucrurile, în felul meu, și de a nu fi constrâns(ă) de regulile unei organizații este
3.Un angajator care va asigura securitate prin muncă garantată, beneficii, un bun program de pensionare etc. este
4.Lucrul cu probleme care sunt aproape imposibile este
5.A rămâne în zona mea de specialitate în detrimentul promovării în afara ariei mele de expertiză este
6.A fi responsabil de o întreagă organizație este
7.O carieră scutită de restricțiile din organizații este
8.O organizație care îmi va da stabilitate pe termen lung este
9.Folosirea abilităților mele pentru a face lumea un loc mai bun pentru a trăi și a lucra este
10.Dezvoltarea unei cariere care îmi permite să continuu să îmi urmăresc propriul stil de viață este
11.Inițierea unei noi afaceri este
12.A rămâne în zona mea de expertiză de-a lungul carierei mele este
13.A ajunge la o poziție înaltă în managementul general este
14.A rămâne în aceeași regiune geografică mai degrabă decât a mă muta, datorită unei promoții, este
15.Capacitatea de a-mi folosi abilitățile și talentele în serviciul unei cauze importante este
16.Singura provocare reală din cariera mea a fost confruntarea și rezolvarea unor probleme dificile, indiferent de aria în care se aflau
17.Sunt întotdeauna în căutarea unei idei care mi-ar permite să încep și să-mi construiesc propria afacere
18.Este mai important pentru mine să rămân în regiunea geografică de acum decât să primesc o promovare sau un nou loc de muncă într-o altă locație
19.O carieră merită efortul doar dacă îmi permite să îmi conduc viața așa cum îmi doresc
20.Voi accepta o poziție de conducere numai dacă este în aria mea de expertiză
21.Nu vreau să fiu constrâns(ă) nici de o organizație, nici de lumea afacerilor
22.Vreau o carieră în care să fiu angajat(ă) și dedicat(ă) unei cauze importante
23.Mă simt de succes doar dacă sunt provocat(ă) în mod constant de o problemă grea sau o situație competitivă
24.Alegerea și menținerea unui anumit stil de viață sunt mai importante decât succesul carierei
25.Întotdeauna am vrut să încep și să consolidez o afacere proprie
Indicatii privind scorareaInstructaj:

„Chestionarul următor vizează orientarea dumneavoastră în carieră. Toate datele sunt confindențiale și aveți posibilitatea să vă retrageți oricând din studiu.Vă rugăm să evaluați, pe o scală de la 1 la 5 fiecare dintre următoarele afirmații.”

Scorare: Scală sumativă. Scală Likert în 5 trepte, unde 1 = nicio importanță(dezacord total) și 5 = foarte important(acord total).

Analizele statistice relevă existența a nouă factori:

Factorul 1: Antreprenoriat, itemii: 11,17,25

Factorul 2: Management, itemii: 1,6,13

Factorul 3: Social, itemii: 9,15,22

Factorul 4: Tehnic, itemii: 5,12,20

Factorul 5: Stil de viață, itemii: 10,19,24

Factorul 6: Autonomie, itemii: 2,7,21

Factorul 7: Securitate la locul de muncă, itemii: 3,8

Factorul 8: Securitate geografică, itemii: 14,18

Factorul 9: Provocare pură, itemii: 4,16,23