ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID581
Nume scala [EN]The Worktango Sentiment around the COVID-19 Pandemic Survey
Nume scala [RO]Chestionarul Worktango referitor la percepţia asupra pandemiei COVID-19
DomeniuPsihologia Muncii și Organizațională
SubdomeniuCOVID-19 Pandemic
Numar itemi14
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAlexandru Ioan Manea
Referinta bibliografica originalaWorktango (2020). COVID-19, remote work, return to work employee survey templates.
Studii internationaleCorliss, R. (2020, March 12). Are Companies Prepared to Work From Home? [New Report]. OWLLabs.

Glassdoor (2020, March 23). New Survey: COVID-19 & Employee Sentiment on Changing Workforce.

McQuivey, J.L. (2020, March 25). How Employees Feel About Coronavirus Now: A PandemicEX Survey Update. Forrester.

Worktango (2020, May 25). COVID-19 & remote work response survey benchmarks.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. Our organization has taken appropriate action in response to COVID-19.

2. Senior Leadership does a good job of sharing information regarding COVID-19.

3. Senior Leadership cares about my health and safety.

4. I am fully aware of how COVID-19 will affect my role at the organization.

5. I have confidence in the organizations ability to overcome the challenges faced by COVID-19.

6. I feel comfortable communicating concerns or making suggestions about COVID-19 to leadership.

7. I know that I can stop work if I think something is unsafe and leadership will not give me a hard time.

8. Systems are in place to enable social distancing at our organization.

9. Over the past week, how often have you been practicing social distancing?

10. My colleagues are taking the COVID-19 virus seriously.

11. Do you have any other feedback that you would like to share regarding the organization’s response to COVID-19? (Open Text)

12. What has the organization done in response to COVID-19 that has positively impacted the employee experience? (Open Text)

13. What question(s) do you have about COVID-19 and/or its impact on our organization that you would like answered? (Open Text)

14. What have we learned from this new workplace normal that will enable our organization to operate even better as we move forward? (Open Text)
Itemii scalei [RO]1. Compania noastră a luat măsuri adecvate ca răspuns la situaţia provocată de pandemia COVID-19

2. Conducerea companiei comunică eficient informaţiile cu privire la situaţia provocată de pandemia COVID-19

3. Conducerea companiei este preocupată de sănătatea şi siguranţa mea.

4. Sunt pe deplin conştient(ă) despre modul în care situaţia provocată de pandemia COVID-19 va afecta rolul meu în cadrul organizaţiei.

5. Am încredere în capacitatea organizaţiei de a depăşi provocările generate de pandemia COVID-19

6. Mă simt confortabil să-mi comunic îngrijorările sau să fac sugestii către conducerea companiei cu privire la situaţia provocată de pandemia COVID-19.

7. Ştiu că pot înceta munca atunci când consider că o anumită situaţie este nesigură, fără să am parte de probleme din partea conducerii companiei pentru asta.

8. În cadrul organizaţiei, sistemele sunt funcţionale pentru a putea implementa distanţarea socială.

9. Pe parcursul ultimei săptămâni, cât de des aţi aplicat distanţarea socială?

10. Colegii mei iau în serios pandemia COVID-19.

11. Aveţi şi vreun alt feedback pe care aţi dori să-l transmiteţi cu privire la răspunsul organizaţiei faţă de stiuaţia provocată de pandemia COVID-19? (Completaţi)

12. Ce a făcut organizaţia ca răspuns la situaţia provocată de pandemia COVID-19 şi care a avut un impact pozitiv asupra experienţei de angajat? (Completaţi)

13. Ce întrebare (întrebări) aveţi legate de situaţia provocată de pandemia COVID-19 şi/sau impactul acestia asupra organizaţiei noastre şi pentru care aţi dori un răspuns? (Completaţi)

14. Ce am învăţat noi de la această nouă normalitate de la locul de muncă şi care va permite organizaţiei noastre să funcţioneze şi mai bine pe măsură ce depăşim această situaţie? (Completaţi)
Indicatii privind scorareaInstructaj pentru itemii 1-8, 10: „Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații.” Instructaj pentru itemul 9: „Vă rugăm să răspundeţi la următoarea întrebare”

Instructaj pentru itemii 11-14: „Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări”

Pentru itemii 1-10, scală sumativă, de tip Likert în 5 trepte 1-Dezacord puternic, 2- ezacord, 3- Nici acord, nici dezacord, 4-Acord, 5- Acord puternic

Pentru itemii 9, 11-14, se pot colecta informaţii de tip calitativ.