ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID583
Nume scala [EN]The Worktango Employee Sentiment around Returning to Work Survey
Nume scala [RO]Chestionarul Worktango referitor la percepţia angajaţilor cu privire la reîntoarcerea la locul de muncă
DomeniuPsihologia Muncii și Organizațională
SubdomeniuCOVID-19 Pandemic
Numar itemi11
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAlexandru Ioan Manea
Referinta bibliografica originalaWorktango (2020). COVID-19, remote work, return to work employee survey templates.
Studii internationaleCorliss, R. (2020, March 12). Are Companies Prepared to Work From Home? [New Report]. OWLLabs.

Glassdoor (2020, March 23). New Survey: COVID-19 & Employee Sentiment on Changing Workforce.

McQuivey, J.L. (2020, March 25). How Employees Feel About Coronavirus Now: A PandemicEX Survey Update. Forrester.

Worktango (2020, May 25). COVID-19 & remote work response survey benchmarks.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. I understand the recently updated organizational health and safety policies and procedures that have been put in place.

2. I understand what is expected of me in maintaining a healthy and safe environment at work.

3. I am comfortable returning to my work site (e.g., office, production facility, client locations).

4. I am comfortable travelling for work if required.

5. I am comfortable commuting via public transit to work.

6. I would prefer to work from home if that option was extended to me.

7. How can the organization best support you in transitioning back to work? (Open Text)

8. Will you have personal issues that require special accommodation upon returning to work (i.e. schools/daycare being closed)? (Yes/No) Please provide more information. (if „Yes”, Open Text)

9. What has the organization done in response to COVID-19 that has positively impacted the employee experience? (Open Text)

10. What question(s) do you have about COVID-19 and/or its impact on our organization that you would like answered? (Open Text)

11. What have we learned from this new workplace normal that will enable our organization to operate even better as we move forward? (Open Text)
Itemii scalei [RO]1. Înţeleg noile politici şi proceduri organizaţionale implementate recent cu privire la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă.

2. Înţeleg ce anume se aşteaptă de la mine în ceea ce priveşte menţinerea unui mediu sănătos şi sigur la locul de muncă.

3. Mă simt în siguranţă să mă întorc la locul de muncă (ex., birou, spaţiul de producţie, locaţiile clienţilor).

4. Mă simt în siguranţă să călătoresc în interes de serviciu, dacă este necesar.

5. Mă simt în siguranţă să circul prin intermediul mijloacelor de transport în comun către locul de muncă.

6. Aş prefera să muncesc de acasă dacă această opţiune mi-ar fi prelungită.

7. Cum anume poate organzaţia să vă sprijine mai bine cu privire la tranziţia înapoi la locul de muncă obişnuit? (Completaţi)

8. Veţi avea probleme personale care necesită ajutor special odată cu reîntoarcerea dumneavoastră la locul de muncă obişnuit (ex., şcoli/creşe închise)? (Da/Nu). Vă rugăm să oferiţi mai multe informaţii. (Dacă „Da”, Completaţi)

9. Ce a făcut organizaţia ca răspuns la situaţia provocată de pandemia COVID-19 şi care a avut un impact pozitiv asupra experienţei de angajat? (Completaţi)

10. Ce întrebare (întrebări) aveţi legate de situaţia provocată de pandemia COVID-19 şi/sau impactul acestia asupra organizaţiei noastre şi pentru care aţi dori un răspuns? (Completaţi)

11. Ce am învăţat noi de la această nouă normalitate de la locul de muncă şi care va permite organizaţiei noastre să funcţioneze şi mai bine pe măsură ce depăşim această situaţie? (Completaţi)
Indicatii privind scorareaInstructaj pentru itemii 1-6: „Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații.”

Instructaj pentru itemii 7-11: „Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări”

Pentru itemii 1-6, scală sumativă, de tip Likert în 5 trepte 1-Dezacord puternic, 2- ezacord, 3- Nici acord, nici dezacord, 4-Acord, 5- Acord puternic

Pentru itemii 7-11, se pot colecta informaţii de tip calitativ.