ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID584
Nume scala [EN]The Worktango Psychological Health and Safety Survey
Nume scala [RO]Chestionarul Worktango de măsurare a siguranţei şi sănătăţii psihologice
DomeniuPsihologia Muncii și Organizațională
SubdomeniuCOVID-19 Pandemic
Numar itemi15
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAlexandru Ioan Manea
Referinta bibliografica originalaWorktango (2020). COVID-19, remote work, return to work employee survey templates. https://worktango.com/covid-19-remote-work-free-survey-templates-offer/
Studii internationaleWorktango (2020, May 25). COVID-19 & remote work response survey benchmarks.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. I know what's expected of me at work.

2. I am confident in the abilities of our senior leadership team.

3. I am informed about important changes at work in a timely manner.

4. I receive useful and timely feedback from my leader.

5. Our organization provides clear, effective communication.

6. All people in our workplace are held accountable for their actions.

7. I feel comfortable to voice my opinion, even when it differs from the group opinion.

8. Difficult situations at work are addressed effectively.

9. It really feels like everybody is on the same team at my organization.

10. There is an atmosphere of trust at my organization.

11. The amount of work I am expected to do is reasonable for my position.

12. The environment at this organization supports a balance between work and personal life.

13. I have the materials and equipment needed to do my work right.

14. My work is free from unnecessary interruptions and disruptions.

15. I have the freedom to make decisions about my work.
Itemii scalei [RO]1. Ştiu ce anume se aşteaptă de la mine la locul de muncă.

2. Sunt încrezător / încrezătoare în abilităţile echipei de conducere.

3. Sunt informat(ă) la timp cu privire la schimbările importante de la locul de muncă.

4. Primesc feedback util şi la timp din partea superiorului meu.

5. Organizaţia noastră comunică în mod clar şi eficient.

6. Toate persoanele de la locul nostru de muncă sunt considerate răspunzăoare pentru acţiunile lor.

7. Mă simt confortabil să-mi exprim opinia, chiar şi atunci când aceasta este diferită de opinia grupului.

8. Situaţiile dificile de la locul de muncă sunt abordate în mod eficient.

9. În organizaţia mea, chiar se simte ca şi cum toată lumea face parte din aceeaşi echipă.

10. În organizaţia mea, există o atmosferă de încredere.

11. Cantitatea de muncă care se aşteptată din partea mea este rezonabilă pentru postul meu.

12. Mediul din cadrul acestei organizaţii susţine un echilibru între muncă şi viaţa personală.

13. Am toate materialele şi echipamentele necesare pentru a-mi efectua munca în mod corect.

14. În munca mea, nu am parte de întreruperi şi perturbări inutile.

15. Am libertatea de a lua decizii cu privire la munca mea.
Indicatii privind scorareaInstructaj: „Vă rugăm să indicați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații.”

Scală sumativă, de tip Likert în 5 trepte 1-Dezacord puternic, 2- ezacord, 3- Nici acord, nici dezacord, 4-Acord, 5- Acord puternic