ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID601
Nume scala [EN]The COVID-19 Stress Scales
Nume scala [RO]Scalele de evaluare a stresului cauzat de COVID-19
DomeniuPsihologie clinică
SubdomeniuCOVID-19 Pandemic
Numar itemi36
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAlexandru Ioan Manea
Referinta bibliografica originalaTaylor, S., Landry, C. A., Paluszek, M. M., Fergus, T. A., McKay, D., & Asmundson, G. J. G. (2020). Development and initial validation of the COVID stress scales. Journal of Anxiety Disorders, 72(May), 102232.
Studii internationaleAsmundson, G. J., Paluszek, M. M., Landry, C. A., Rachor, G. S., McKay, D., & Taylor, S. (2020). Do Pre-existing Anxiety-Related and Mood Disorders Differentially Impact COVID-19 Stress Responses and Coping?. Journal of Anxiety Disorders, 102271.

Montano, R. L. T., & Acebes, K. M. L. (2020). Covid stress predicts depression, anxiety and stress symptoms of Filipino respondents. International Journal of Research in Business and Social Science, 9(4), 78-103.

Taylor S., Landry C.A., Paluszek M.M., Fergus T.A., McKay D., & Asmundson G.J.G. (2020) COVID stress syndrome: Concept, structure, and correlates. Depression and Anxiety.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]Danger

1. I am worried about catching the virus.
2. I am worried that basic hygiene (e.g., handwashing) is not enough to keep me safe from the virus.
3. I am worried that our healthcare system is unable to keep me safe from the virus.
4. I am worried that I can’t keep my family safe from the virus.
5. I am worried that our healthcare system won’t be able to protect my loved ones.
6. I am worried that social distancing is not enough to keep me safe from the virus.

Socio-economic consequences

7. I am worried about grocery stores running out of food.
8. I am worried about grocery stores running out of cold or flu remedies.
9. I am worried about pharmacies running out of prescription medicines.
10. I am worried about grocery stores running out of water.
11. I am worried about grocery stores running out of cleaning or disinfectant supplies.
12. I am worried that grocery stores will close down.

Xenophobia

13. I am worried that foreigners are spreading the virus in my country.
14. If I met a person from a foreign country, I’d be worried that they might have the virus.
15. I am worried about coming into contact with foreigners because they might have the virus.
16. I am worried that foreigners are spreading the virus because they’re not as clean as we are.
17. If I went to a restaurant that specialized in foreign foods, I’d be worried about catching the virus.
18. If I was in an elevator with a group of foreigners, I’d be worried that they’re infected with the virus.

Contamination

19. I am worried that people around me will infect me with the virus.
20. I am worried that if I touched something in a public space (e.g., handrail, door handle), I would catch the virus.
21. I am worried that if someone coughed or sneezed near me, I would catch the virus.
22. I am worried that I might catch the virus from handling money or using a debit machine
23. I am worried about taking change in cash transactions.
24. I am worried that my mail has been contaminated by mail handlers.

Traumatic stress

25. I had trouble sleeping because I worried about the virus.
26. I had bad dreams about the virus.
27. I thought about the virus when I didn’t mean to.
28. Disturbing mental images about the virus popped into my mind against my will.
29. I had trouble concentrating because I kept thinking about the virus.
30. Reminders of the virus caused me to have physical reactions, such as sweating or a pounding heart.

Checking

31. Checked social media posts concerning COVID-19.
32. Checked YouTube videos about COVID-19.
33. Sought reassurance from friends or family about COVID-19.
34. Checked your own body for signs of infection (e.g., taking your temperature).
35. Asked health professionals (e.g., doctors or pharmacists) for advice about COVID-19.
36. Searched the Internet for treatments for COVID-19.
Itemii scalei [RO]Pericol

1. Sunt îngrijorat(ă) de contactarea virusului.
2. Sunt îngrijorat(ă) că igiena de bază (ex., spălatul pe mâini) nu este îndeajuns pentru a mă ţine în siguranţă faţă de virus.
3. Sunt îngrijorat(ă) că sistemul nostru medical nu este capabil să mă ţină în siguranţă faţă de virus.
4. Sunt îngrijorat(ă) că nu îmi pot ţine în siguranţă familia faţă de virus.
5. Sunt îngrijorat(ă) că sistemul nostru medical nu va putea fi capabil să-i protejeze pe cei dragi mie.
6. Sunt îngrijorat(ă) că distanţarea socială nu este îndeajuns pentru a mă ţine în siguranţă faţă de virus.

Consecinţe socio-economice

7. Sunt îngrijorat(ă) de magazinele alimentare care rămân fără mâncare.
8. Sunt îngrijorat(ă) de farmaciile care rămân fără medicamente împotriva răcelii sau gripei.
9. Sunt îngrijorat(ă) de farmaciile care rămân fără medicamente pe bază de reţetă medicală.
10. Sunt îngriijorat(ă) de magazinele alimetare care rămân fără apă.
11. Sunt îngriijorat(ă) de magazinele care rămân fără substanţe pentru curăţat sau dezinfectanţi.
12. Sunt îngriijorat(ă) că magazinele alimetare se vor închide.

Xenofobie

13. Sunt îngrijorat(ă) că străinii răspândesc virusul în ţara mea.
14. Dacă aş întâlni o persoană străină, aş fi îngrijorat(ă) că ea ar putea fi infectată cu virusul.
15. Sunt îngrijorat(ă) să intru în contact cu străinii deoarece ei ar putea fi infectaţi cu virusul.
16. Sunt îngrijorat(ă) că străinii răspândesc virusul pentru că nu sunt la fel de curaţi aşa cum suntem noi.
17. Dacă aş merge într-un restaurant cu specific în mâncăruri străine aş fi îngrijorat(ă) să nu contactez virusul.
18. Dacă aş fi într-un ascensor cu un grup de străini, aş fi îngrijorat(ă) că ei ar putea fi infectaţi cu virusul.

Contaminare

19. Sunt îngrijorat(ă) că persoanele din jurul meu mă vor infecta cu virusul.
20. Sunt îngrijorat(ă) că dacă aş atinge ceva într-un spaţiu public (ex., balustradă, mânerul uşii), aş contacta virusul.
21. Sunt îngrijorat(ă) că în situaţia în care cineva ar tuşi sau strănuta lângă mine, aş contacta virusul.
22. Sunt îngrijorat(ă) că aş putea contacta virusul prin atingerea banilor sau folosirea unui bancomat.
23. Sunt îngrijorat(ă) de primirea restului la tranzacţiile în numerar.
24. Sunt îngrijorat(ă) că plicurile şi pachetele primite au fost contaminate de lucrătorii seviciului de livrare.

Stres traumatic

25. Am avut probleme legate de somn deoarece m-am îngrijorat cu privire la virus.
26. Am avut vise urâte legate de virus.
27. M-am gândit la virus fără să vreau.
28. Mi-au apărut în gând imagini neplăcute despre virus împotriva voinţei mele.
29. Am avut probleme de concentrare deoarece m-am tot gândit la virus.
30. Menţionările legate de virus mi-au cauzat reacţii fizice, precum transpiraţie sau bătăi accelerate ale inimii.

Verificare

31. Am verificat postările din cadrul platformelor sociale legate de COVID-19.
32. Am verificat video-uri de pe Youtube legate de COVID-19.
33. Am căutat încurajări legate de COVID-19 din partea prietenilor sau familiei.
34. Mi-am verificat propriul corp pentru semne legate de infecţie (ex., măsurarea propriei temperaturi).
35. Am întrebat specialişti din domeniul sănătăţii (ex., doctori sau farmacişti) pentru sfaturi cu privire la COVID-19.
36. Am căutat pe Internet tratamente pentru COVID-19.
Indicatii privind scorareaInstructaj pentru itemii 1-24: „Următoarele fraze vă vor întreba despre diferite tipuri de îngrijorări pe care este posibil să le fi trăit în ultimele şapte zile. În următoarele afirmaţii, ne vom referi la COVID-19 drept „virusul”.”

Instructaj pentru itemii 25-30: „În următoarele afirmaţii, ne vom referi la COVID-19 drept „virusul”. Vă rugăm să citiţi fiecare afirmaţie şi să indicaţi frecvenţa cu care aţi trăit fiecare problemă pe parcursul ultimelor şapte zile.”

Instructaj pentru itemii 31-36: „Următorii itemi vă vor întreba despre diverse comportamente de verificare. Pe parcursul ultimelor şapte zile, cât de mult dintre următoarele comportamente aţi manifestat din cauza grijilor legate COVID-19?”

Pentru itemii 1-24, scală sumativă, de tip Likert în 5 trepte, unde: 0-Deloc, 1-Puţin, 2-Moderat, 3-Foarte, 4-Extrem

Pentru itemii 25-36, scală sumativă, de tip Likert în 5 trepte, unde: 0-Niciodată, 1-Rareori, 2-Uneori, 3-Deseori, 4-Aproape întotdeauna