ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID613
Nume scala [EN]Teacher Effectiveness Scale In Higher Education (TESHE)
Nume scala [RO]Scala pentru Evaluare a Eficacității Profesorilor în Învățământul Superior
DomeniuPsihologie Educațională
SubdomeniuEficacitatea Profesorilor
Numar itemi67
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deAnca Vlăduți
Referinta bibliografica originalaCalaguas, G. M. (2012). Teacher effectiveness scale in higher education: Development and psychometric properties. International Journal of Research Studies in Education, 1(1), 1-18.
Studii internationale
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]Dimension 1: Teaching-related behavior

1. Believes in the potential of students.
2. Shows passion for teaching.
3. Does not violate school policies.
4. Observes norms of conduct in the teaching profession.
5. Gives appropriate assessment of students.
6. Observes ethical conduct in the teaching profession.
7. Shows dedication to the teaching profession.
8. Serves as positive role model to students.
9. Commands respect from students.
10. Elicits enthusiasm among students when teaching.
11. Incorporates creativity in delivering of lessons.
12. Communicates ideas effectively.
13. Provides students with activities relevant to lessons.
14. Shows love for teaching while discussing.
15. Gives instructions clearly.
16. Encourages students to analyze lessons.
17. Answers students’ questions.
18. Links lessons to real life situations. 
19. Makes learning enjoyable for students.
20. Interacts with students during class discussions.
21. Manages time in the classroom well.
22. Welcomes students’ participation in classroom discussions.
23. Encourages students to be hard working.
24. Uses a variety of instructional strategies.
25. Observes flexibility of instructional style to be able to fit to the different needs of students.
26. Gives plenty of examples relevant to lessons.
27. Takes into consideration students’ moral development in lessons taught.
28. Provides activities aimed at developing critical thinking among students.
29. Gives a lot of activities that encourage students to assume responsibility.
30. Sets realistic goals for students to accomplish.
31. Announces requirements ahead of time.
32. Uses instructional equipment/materials effectively.
33. Exhibits the ability to attend to a lot of concerns while teaching.
34. Chooses relevant strategies to maximize students’ learning gains.
35. Sets classroom rules for students to follow.
36. Shows firmness in the implementation of classroom discipline.
37. Rewards positive behaviors.
38. Acknowledges positive behaviors.
39. Shows keenness to inappropriate behaviors.
40. Corrects inappropriate behavior.
41. Responds at once to issues involving discipline.
42. Sees to it that students are always on task.
43. Gives importance to discipline in the classroom.
44. Does not yell at students.
45. Tries to know the concerns of students who misbehave.

Dimension 2: Subject matter expertise

1. Always prepared when holding classes.
2. Shows mastery of lessons taught.
3. Knows a lot of information about lessons taught.
4. Manifests expertise in lessons taught.
5. Shares a lot of interesting ideas related to lessons taught.
6. Displays authority when teaching.
7. Knows how to answer questions raised about lessons taught.
8. Shows thorough understanding of lessons taught.
9. Shares information that is only relevant to lessons taught.
10. Exhibits ability to teach a lot of academic subjects.

Dimension 3: Relational expertise

1. Displays kindness for others.
2. Respects others.
3. Accepts others.
4. Thinks thoroughly before decisions are made.
5. Shows concern for others.
6. Displays friendly attitude towards others.
7. Accepts students.

Dimension 4: Personality

1. Manifests charisma.
2. Exhibits grace under pressure.
3. Manifests an outgoing personality.
4. Shows predictability of actions.
5. Spends time reflecting.
Itemii scalei [RO]Dimensiunea 1: Comportament legat de predare

1.      Profesorul crede în potențialul studenților.
2.      Profesorul are pasiune pentru a preda.
3.      Profesorul nu violează politica instituției.
4.      Profesorul respectă normele de conduită în profesia de predare.
5.      Profesorul oferă studenților evaluări corespunzătoare.
6.      Profesorul respectă conduita etică în profesia de predare.
7.      Profesorul dă dovadă de dedicare în profesia de predare.
8.      Profesorul servește ca model pozitiv pentru studenți.
9.      Profesorul impune respect din partea studenților.
10.  Profesorul transmite entuziasm studenților, în timpul orelor.
11.  Profesorul găsește căi creative de a preda.
12.  Profesorul comunică ideile într-un mod eficient.
13.  Profesorul oferă studenților activități relevante lecției.
14.  Profesorul manifestă pasiune pentru predat, în timpul discuțiilor.
15.  Profesorul oferă instrucțiuni clare.
16.  Profesorul încurajează studenții să analizeze lecțiile.
17.  Profesorul răspunde la întrebările studenților.
18.  Profesorul leagă lecțiile cu situații din viața reală.
19.  Profesorul face învățarea plăcută pentru studenți.
20.  Profesorul interacționează cu studenții în timpul discuțiilor din clasă.
21.  Profesorul gestionează eficient timpul din clasă.
22.  Profesorul încurajează participarea studenților la discuțiile din clasă.
23.  Profesorul încurajează studenții să fie muncitori.
24.  Profesorul folosește o varietate de strategii de instruire.
25.  Profesorul remarcă flexibilitatea stilurilor de instruire, pentru a fi capabil să se adapteze la diferitele nevoi ale studenților.
26.  Profesorul oferă o mulțime de exemple relevante pentru lecție.
27.  Profesorul ia în considerare dezvoltarea morală a studenților, în predarea lecțiilor.
28.  Profesorul oferă activițăți destinate dezvoltării gândirii critice în rândul studenților.
29.  Profesorul oferă o mulțime de activități care încurajează elevii să își asume responsabilitatea.
30.  Profesorul stabilește obiective realiste de atins pentru studenți.
31.  Profesrul anunță cerințele din timp.
32.  Profesorul folosește materialele/echipamentele de instruire într-un mod eficient.
33.  Profesorul are abilitatea de a fi atent la o mulțime de lucruri, în timpul predării.
34.  Profesorul alege strategii relevante pentru a maximiza câștigurile de învățare ale studenților.
35.  Profesorul stabilește regulile clasei, pe care studenții trebuie să le urmeze.
36.  Profesorul manifestă fermitate în implementarea disciplinei în clasă.
37.  Profesorul recompensează comportamentele pozitive.
38.  Profesorul încurajează comportamentele pozitive.
39.  Profesorul manifestă asprime față de comportamente neadecvate.
40.  Profesorul corectează comportamentele neadecvate.
41.  Profesorul ripostează imediat față de situațiile care implică disciplina.
42.  Profesorul are grijă ca studenții să fie mereu angrenați în sarcină.
43.  Profesorul dă importanță disciplinei din clasă.
44.  Profesorul nu țipă la studenți.
45.  Profesorul încearcă să cunoască preocupările studenților care se poartă neadecvat.

Dimensiunea 2: Expertiza materiei

1.      Profesorul este întotdeauna pregătit când susține cursurile.
2.      Profesorul demonstrează stăpânirea materiei predate.
3.      Profesorul cunoaște o mulțime de informații despre materia pe care o predă.
4.      Profesorul manifestă expertiză în predarea lecțiilor.
5.      Profesorul împărășește o mulțime de idei interesante legate de lecția predată.
6.      Profesorul afișează autoritate, în timp ce predă.
7.      Profesorul știe să răspunda la întrebările puse despre lecția predată.
8.      Profesorul prezintă înțelegere aprofundată a lecției predate.
9.      Profesorul împărtășește informații care sunt relevante doar pentru lecția predată.
10.  Profesorul prezintă capacitatea de a preda o mulțime de materii academice.

Dimensiunea 3: Expertiză relațională

1.      Profesorul afișează bunătate față de ceilați.
2.      Profesorul îi respectă pe alții.
3.      Profesorul îi acceptă pe alții.
4.      Profesorul se gândește temeinic, înainte de a lua decizii.
5.      Profesorul se preocupă față de ceilalți.
6.      Profesorul afișează o atitudine prietenoasă față de ceilalți.
7.      Profesorul se raportează pozitiv la studenți.

Dimensiunea 4: Personalitate

1.      Profesorul este carismatic.
2.      Profesorul prezintă eleganță sub presiune.
3.      Profesorul manifestă o personalitate extravertă.
4.      Profesorul manifestă predictibilitatea acțiunilor.
5.      Profesorul petrece timp reflectând.
Indicatii privind scorareaScală Likert 1-5, unde: 1 – dezacord total; 2 – dezacord; 3 – neutru; 4 – acord; 5 – acord puternic