ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID632
Nume scala [EN]Animal Attitudes Scale
Nume scala [RO]Scala Atitudinilor față de Animale
DomeniuEcopsihologie
SubdomeniuAtitudini față de animale
Numar itemi20
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deCoca Mirel-Valentin
Referinta bibliografica originalaHerzog, H. A., Btchart, N. S., & Pittman, R.(1991). Gender, sex role identity and attitudes toward animals. Anthrozoos, 4. 184-191
Studii internationale
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]1. It is morally wrong to hunt wild animals just for sport.
2. I do not think that there is anything wrong with using animals in medical research.
3. There should be extremely stiff penalties including jail sentences for people who participate in cock-fighting.
4. Wild animals such as min and racoons, should not be trapped and their skins made into fur coats.
5. There is nothing morally wrong with hunting wild animals for food.
6. I think people who object to raising animals for meat are too sentimental.
7. Much of the scientific research done with animals is unnecessary and cruel.
8. I think it is perfectly acceptable for cattle and hogs to be raised for human consumption.
9. Basically, humans have the right to use animals as we see fit.
10. The slaughter of whales and dolphins should be immediately stopped ever if it means some people will be put out of work.
11. I sometimes get upset when I see wild animals in cages at zoo.
12. In general, I think that human economic gain is more important that srttling aside more land for wildlife.
13. Too much fuss is made over the welface of animals these days when there are many problems that need to be solved.
14. Breeding animals for their skins is a legitimate use of animals.
15. Some aspects of biology can only be learned through dissecting preserved animals such as cats.
16. Continued research with animals will be necessary if we are to ever conquer diseases such as cancer, heart disease and AIDS.
17. It is unethical to breed purebred dogs for pets when millions of dogs are killed in animal shelters each year.
18. The production of inexpensive meat, eggs and dairy products justifies maintaining animals under crowded conditions.
19. The use of animals such as rabbits for testing the safety of cosmetics and household products is unnecessary and should be stopped.
20. The use of animals in rodeos and circuses is cruel.
Itemii scalei [RO]1. Este greșit din punct de vedere moral să vânezi animale doar pentru distracție.
2. Nu cred că este nimic greșit în face experimente pe animale în cadrul cercetărilor medicale.
3. Ar trebui să fie pedepse mai aspre, inclusiv închisoare pentru cei care participă la luptele cu cocoși.
4. Animalele sălbatice precum nurcile și ratonii nu ar trebui să fie prinse și ucise pentru producerea hainelor de blană.
5. Nu este nimic greșit din punct de vedere moral să vânezi animale pentru hrană.
6. Cred că cei ce se opun creșterii animalelor de consum sunt prea sentimentali.
7. O proporție mare dintre cercetările științifice pe animale sunt pline de cruzime și nu sunt necesare.
8. Cred că este perfect acceptabil ca vitele și porcii să fie crescuți pentru consum.
9. În principiu, oamenii au dreptul de-a se folosi de animale așa cum cred de cuviință.
10. Măcelărirea balenelor și delfinilor ar trebui să fie imediat oprită chiar dacă unii oameni vor rămâne fără locuri de muncă.
11. Mă supăr, uneori când văd animale sălbatice închise în cuști la zoo.
12. În general, consider mai important câștigul material decât să se salveze mai mult teren pentru faună.
13. Este prea multă agitație pentru bunăstarea animalelor zilele acestea, pe când sunt atâtea probleme ce ar trebui să fie rezolve.
14. Creșterea animalelor pentru pieile lor este un drept de folosință legitim al animalelor.
15. Unele aspecte din biologie pot fi studiate doar prin disecarea cadavrelor păstrate ale animalelor, precum cele ale pisicilor.
16. Continuarea cercetărilor pe animale va fi necesară dacă vom vrea vreodată să eradicăm boli precum cancer, boli de inimă și SIDA.
17. Nu este deloc etic să crești câini de rasă ca animale de companie când milioane de câini sunt uciși anual în adăposturile de animale.
18. Producția de cărnuri, ouă și produse lactate accesibile justifică creșterea animalelor în medii supraglomerate.
19. Folosirea animalelor, asemenea iepurilor pentru testarea produselor cosmetice și a celor de uz casniz nu este necesară și ar trebui să fie oprită.
20. Reprezintă un act de cruzime, folosirea animalelor în circuri și evenimente.
Indicatii privind scorareaScorare sumativă. Scală Likert de la 1 la 5(1 = Dezacord total, 5 = Acord Total)

Itemi inversați: 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 ,15, 16, 18.