ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID638
Nume scala [EN]Teacher Job Satisfaction Questionnaire (TJSQ)
Nume scala [RO]Chestionar de Satisfacție a Locului de Muncă pentru Profesori
DomeniuPsihologie Educațională
SubdomeniuJob Satisfaction
Numar itemi66
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deIstrate Oana
Referinta bibliografica originalaLester, P. E. (1987). Development and factor analysis of the teacher job satisfaction questionnaire (TJSQ). Educational and psychological Measurement, 47(1), 223-233.
Studii internationale
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]Factor 1: Supervision
1. My immediate supervisor gives me assistance when I need help
2. My immediate supervisor praises good teaching
3. My immediate supervisor provides assistance for improving instruction
4. I receive recognition from my immediate supervisor
5. My immediate supervision does not back me up (R)
6. My immediate supervision explains what is expected of me
7. My immediate supervisor is not willing to listen to suggestions (R)
8. My immediate supervisor treats everyone equitability
9. My immediate supervisor makes me feel uncomfortable (R)
10. When I teach a good lesson, my immediate supervisor notices
11. My immediate supervisor offers suggestions to improve my teaching
12. My immediate supervisor makes available material I need to do my best
13. My immediate supervisor turns one teacher against another (R)
14. I receive too many meaningless instructions from my immediate supervisor (R)

Factor 2: Colleagues
1. I like the people with whom I work
2. I dislike the people with whom I work (R)
3. My colleagues seem unreasonable to me (R)
4. I get along well with my colleagues
5. I do not get cooperation from the people I work with (R)
6. My colleagues stimulate me to do better work
7. My colleagues are highly critical of one another (R)
8. I have made lasting friendship among my colleagues
9. My interests are similar to those of my colleagues
10. My colleagues provide me with suggestions or feedback about my teaching

Factor 3: Working conditions
1. Working conditions in my school are good
2. Working conditions in my school are comfortable
3. Physical surroundings in my school are unpleasant (R)
4. The administration in my school does not clearly define its policies (R)
5. The administration in my school communicates its policies well
6. Working conditions in my school could not be worse (R)
7. Working conditions in my school could be improved (R)

Factor 4: Pay
1. Teacher income is barely enough to live on (R)
2. Teacher income is adequate for normal expenses
3. Teaching provides me with financial security
4. I am well paid in proportion to my ability
5. Teacher income is less than I deserve (R)
6. Insufficient income keeps me from living the way I want to live (R)
7. Pay compares with similar jobs in other school districts

Factor 5: Responsibility
1. I get along well with my students
2. I try to be aware of the policies of my school
3. I am not interested in the policies of my school (R)
4. I do have responsibility for my teaching
5. My students respect me as a teacher
6. I am responsible for planning my daily lessons
7. Teaching provides me the opportunity to help my students learn
8. I am not responsible for my actions (R)

Factor 6: Work Itself
1. Teaching discourages originality (R)
2. Teaching is very interesting work
3. Teaching encourages me to be creative
4. Teaching does not provide the chance to develop new methods (R)
5. The work of a teacher consists of routine activities (R)
6. Teaching provides an opportunity to use a variety of skills
7. I am indifferent toward teaching (R)
8. I do not have the freedom to make my own decisions (R)
9. The work of a teacher is very pleasant

Factor 7: Advancement
1. Teaching provides a good opportunity for advancement
2. Teaching provides an opportunity for promotion
3. Teaching provides me with an opportunity to advance professionally
4. Teaching provides limited opportunities for advancement (R)
5. I am not getting ahead in my present teaching position (R)

Factor 8: Security
1. I am afraid of losing my teaching job (R)
2. Teaching provides for a secure future
3. I never feel secure in teaching job (R)

Factor 9: Recognition
1. I receive full recognition for my successful teaching
2. No one tells me that I am a good teacher (R)
3. I receive too little recognition (R)
Itemii scalei [RO]Factorul 1: Supervizare
1. Supervizorul meu direct îmi oferă sprijin atunci când am nevoie de ajutor
2. Supervizorul meu direct laudă buna predare
3. Supervizorul meu direct oferă sprijin pentru îmbunătățirea predării
4. Primesc recunoaștere de la supervizorul meu direct
5. Supervizorul meu direct nu mă susține (R)
6. Supervizorul meu direct explică ce se așteaptă de la mine
7. Supervizorul meu direct nu este dispus să asculte sugestii (R)
8. Supervizorul meu direct tratează corect pe toată lumea
9. Supervizorul meu direct mă face să mă simt inconfortabil (R)
10. Când predau bine o lecție, supervizorul meu direct observă
11. Supervizorul meu direct oferă sugestii pentru a-mi îmbunătăți predarea
12. Supervizorul meu direct pune la dispoziție materiale de care am nevoie pentru a performa cel mai bine
13. Supervizorul meu direct întoarce profesorii unul împotriva altuia (R)
14. Primesc prea multe instrucțiuni fără rost de la supervizorul meu direct (R)

Factorul 2: Colegii
1. Îmi plac oamenii cu care lucrez
2. Imi displac oamenii cu care lucrez (R)
3. Colegii mei mi se par nerezonabili (R)
4. Mă înțeleg bine cu colegii mei
5. Nu obțin sprijin din partea oamenilor cu care lucrez (R)
6. Colegii mei mă stimulează să fac o treabă mai bună
7. Colegii mei sunt foarte critici unul cu celălalt (R)
8. Am clădit relații de durată printre colegii mei
9. Interesele mele sunt similare cu cele ale colegilor mei
10. Colegii mei îmi oferă sugestii sau feedback privind modul meu de predare

Factorul 3: Condițiile de muncă
1. Condițiile de muncă din școala mea sunt bune
2. Condițiile de muncă din școala mea sunt confortabile
3. Mediul fizic înconjurător din școala mea este neplăcut (R)
4. Administrația din școala mea nu își definește clar politicile (R)
5. Administrația din școala mea comunică bine politicile sale
6. Condițiile de muncă din școala mea nu puteau fi mai rele (R)
7. Condițiile de muncă din școala mea ar putea fi îmbunătățite (R)

Factorul 4: Renumerația
1. Venitul cadrelor didactice abia ajunge pentru a supraviețui (R)
2. Venitul cadrelor didactice este adecvat pentru cheltuielile normale
3. Meseria de profesor îmi oferă siguranță financiară
4. Sunt bine plătit în funcție de capacitatea mea
5. Venitul de cadru didactic este mai mic decât merit (R)
6. Venitul insuficient mă împiedică să trăiesc așa cum vreau să trăiesc (R)
7. Salariile sunt comparabile cu joburi similare din alte regiuni școlare

Factorul 5: Responsabilitatea
1. Mă înțeleg bine cu elevii mei
2. Încerc să fiu la curent cu politicile școlii mele
3. Nu mă interesează politicile școlii mele (R)
4. Am responsabilitatea actului meu de predare
5. Elevii mei mă respectă ca profesor
6. Sunt responsabil pentru planificarea lecțiilor mele zilnice
7. Meseria de profesor îmi oferă oportunitatea de a-mi ajuta elevii să învețe
8. Nu sunt responsabil pentru acțiunile mele (R)

Factorul 6: Munca în sine
1. Meseria de profesor descurajează originalitatea (R)
2. Meseria de profesor este o muncă foarte interesantă
3. Meseria de profesor mă încurajează să fiu creativ
4. Meseria de profesor nu oferă șansa de a dezvolta noi metode (R)
5. Munca unui profesor constă în activități de rutină (R)
6. Meseria de profesor oferă o oportunitate de a folosi o varietate de deprinderi
7. Sunt indiferent față de predare (R)
8. Nu am libertatea de a lua propriile decizii (R)
9. Munca unui profesor este foarte plăcută

Factorul 7: Avansare
1. Meseria de profesor oferă o bună oportunitate pentru avansare
2. Meseria de profesor oferă o oportunitate de promovare
3. Meseria de profesor îmi oferă oportunitatea de a avansa profesional
4. Meseria de profesor oferă oportunități limitate de avansare (R)
5. Nu progresez în poziția actuală de profesor (R)

Factorul 8: Siguranța
1. Mi-e teamă să nu-mi pierd postul de profesor (R)
2. Meseria de profesor oferă un viitor sigur
3. Nu mă simt niciodată în siguranță în meseria de profesor (R)

Factorul 9: Recunoaşterea
1. Primesc recunoaștere deplină pentru predarea mea de succes
2. Nimeni nu îmi spune că sunt un profesor bun (R)
3. Primesc prea puțină recunoaștere (R)
Indicatii privind scorareaScală sumativă. Itemii marcați cu ”(R)” sunt reversați, scorurile astfel obținute pentru itemi sunt apoi însumate. Scorare pe scală Likert în 5 trepte cu ancore de la Dezacord puternic (1) la Acord puternic (5)