ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Detalii scala
ID640
Nume scala [EN]Patterns of Adaptive Learning Survey
Nume scala [RO]Sondajul Tiparelor Adaptative de Învățare
DomeniuEducațional
SubdomeniuAdaptive Learning
Numar itemi33
Nivel adaptare culturala[1] = simpla traducere
Tradus in limba romana deOjică Andreea-Simina
Referinta bibliografica originalaAnderman, E. M., & Young, A. J. (1994). Motivation and strategy use in science: Individual differences and classroom effects. Journal of Research in Science Teaching, 31(8), 811–831. doi:10.1002/tea.3660310805
Studii internationaleRoss, M. E., Shannon, D. M., Salisbury-Glennon, J. D., & Guarino, A. (2002). The Patterns of Adaptive Learning Survey: A Comparison across Grade Levels. Educational and Psychological Measurement, 62(3), 483–497.
Studii in Romania
Itemii scalei [EN]Self-efficacy
1. Even if the work in science is hard, I can learn it.
2. No matter how hard I try there is some science class work I’ll never understand (reversed).
3. Some of the work we do in science is too difficult for me (reversed).
4. If I have enough time I can do even the hardest problems in science.


Surface Strategies
5. When the work in this class is difficult I either give up or do the easy parts.
6. When I don’t understand my science work I get the answers from friends.
7. During lab activities I sometimes just copy what other students write down.
8. When I’m working on something difficult in class, I write down the first answer that comes to mind.
9. When I have a reading assignment I read it as quickly as I can.


Deep strategies
10. I try to figure out how things I learn in science are connected to things in the real world.
11. In this class I try very hard to connect new work to what I’ve learned before.
12. When I don’t understand something in science I use charts, diagrams, or other materials in the classroom.
13. When I study for a science test I try to think about how it relates to what we learned in lab.
14. When I make mistakes in this class I try to figure out why.
15. In this class I spend some time thinking about how to do my work before I start it.
16. When I have a science assignment I try to understand the main ideas, not just memorize facts.


Value
17. In general, how useful is what you learn in science?
18. How important is it to you to be good at science?
19. I like science.


Self-concept of ability
20. How good are you at science?
21. If you were to rank all the students in your science class from worst to the best, where would you put yourself?
22. Compared with most of your other school subjects, how good are you at science?


Expectancy
23. How well do you think you will do in science this year?
24. How well do you think you will do in science in high school?
25. How successful do you think you would be in a career that required ability in science?


Ability goal orientation
26. I do the work that is required in science, nothing more.
27. I like the easy work in science.
28. In this class I only study things I know will be on a test or assignment.
29. The main reason I do my work in science is because we get grades.


Learning goal orientation
30. Understanding the work in science is more important to me than the grade that I get.
31. The main reason I do my work in science is because it makes me feel good inside.
32. I like science the best when the work is really hard.
33. I like science work that I’ll learn from, even if I make a lot of mistakes.
Itemii scalei [RO]Auto-eficacitate
1. Deși munca la ora de știință este grea, o pot învăța.
2. Indiferent cât de mult aș încerca, la ora de știință sunt câteva lucruri pe care nu le voi înțelege niciodată (R).
3. parte din materia de la ora de știință pe care o facem este prea dificilă pentru mine (R).
4. Dacă am suficient timp, pot să rezolv chiar și cele mai dificile probleme științifice.


Strategii de suprafață
5. Atunci când munca de la clasă este dificilă fie renunț, fie fac părțile ușoare.
6. Atunci când nu înțeleg temele de la ora de știință obțin răspunsurile de la prieteni.
7. În cadrul activităților de laborator copiez uneori ceea ce scriu ceilalți studenți.
8. Atunci când lucrez la ceva dificil în clasă, scriu primul răspuns care îmi vine în minte.
9. Atunci când am o sarcină de lectură, citesc cât de repede pot.


Srategii profunde
10. Încerc să îmi dau seama cum sunt conectate lucrurile pe care le învăț la ora de știință de cele din lumea reală.
11. În cadrul acestei clase încerc foarte mult să conectez materia nouă cu ceea ce am învățat înainte.
12. Când nu înțeleg ceva la ora de știință folosesc grafice, diagrame sau alte materiale din cadrul clasei.
13. Când studiez pentru un test la știință, încerc să mă gândesc în ce măsură se leagă de ceea ce am învățat în laborator.
14. Atunci când fac greșeli în cadrul clasei încerc să înțeleg de ce.
15. În cadrul acestei clase îmi petrec ceva timp gândindu-mă la cum să-mi fac munca înainte de a o începe.
16. Atunci când am o un proiect la știință, încerc să înțeleg ideile principale, nu doar să memorez date.


Valoare
17. În general, cât de util este ceea ce înveți la ora de știință?
18. Cât de important este pentru tine să fii bun la știință?
19. Îmi place știința.


Concept de sine despre abilitate
20. Cât de bun ești la știință?
21. Dacă ar fi să clasifici toți studenții din clasa ta de știință de la cel mai slab la cel mai bun, unde te-ai poziționa?
22. În comparație cu celelalte materii școlare, cât de bun ești la știință?


Așteptare
23. Cât de bine crezi că te vei descurca în ceea ce privește cursul de știință anul acesta?
24. Cât de bine crezi că te vei descurca în ceea ce privește cursul de știință din liceu?
25. Cât de mult succes crezi că vei avea într-o carieră care necesită abilități științifice?


Orientarea spre obiectivul abilității
26. Fac ce mi se cere la ora de știință, nimic mai mult.
27. Îmi place munca ușoară ce ține de știință.
28. În cadrul acestei ore învăț doar lucrurile care știu că o să se regăsească într-un test sau într-o sarcină.
29. Singurul motiv pentru care îmi fac temele la știință este pentru că obținem note.


Orientarea spre scopuri de învățare
30. Înțelegerea activității științifice este mai importantă pentru mine decât nota pe care o obțin.
31. Principalul motiv pentru care îmi fact temele la știință este că mă face să mă simt bine în interior.
32. Îmi place cel mai mult știința atunci când munca este foarte grea.
33. Îmi place munca științifică din care voi învăța, chiar dacă fac foarte multe greșeli.
Indicatii privind scorareaScorare pe scală Likert în 5 trepte (1 = deloc adevărat pentru mine, 5 = foarte adevărat pentru mine).