ResearchCentral

Un proiect al grupului de cercetare in evaluare psihologica si educationala
din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti
despre researchcentral echipa lista testelor recomandari de utilizare participa contact
Researchcentral

Recomandări de utilizare

Vei găsi aici câteva recomandări privind utilizarea scalelor care sunt puse la dispoziție prin intermediul ResearchCentral.


Disclaimer

Testele de pe site-ul Researchcentral pot fi utilizate exclusiv în scopuri de cercetare academică. Researchcentral nu recomandă utilizarea acestor teste în scop psihodiagnostic ori pentru decizii de orice fel, care implică persoane sau organizații. Researchcentral nu poate fi făcut răspunzător pentru utilizarea abuzivă a testelor publicate pe acest site.


Alegerea testelor

Scalele de pe acest site sunt gratuite și pot fi descărcate și utilizate fără a cere permisiunea.

Alegeți doar scalele care sunt cu adevărat necesare în cercetarea dvs.

Utilizarea unui mare număr de scale în aceeași cercetare, doar pentru că acestea sunt disponibile gratuit, este o practică neprofesionistă și contraproductivă. Efectul constă în creșterea duratei de aplicare. Participanții obosesc, se plictisesc și tind să se dezangajeze din sarcină, refuzând să mai răspundă la unele întrebări. Toate acestea conduc la diminuarea fidelității măsurării, ceea ce reduce drastic șansa de testare coerentă a ipotezelor cercetării.

Recomandăm selecționarea scalelor după studierea prealabilă a literaturii de specialitate cu privire la constructul psihologic vizat, pentru a avea garanția că acestea sunt cu adevărat utile cercetării tale.

Fiecare scală are asociată (ori prin indicare direct pe acest site, ori prin indicare în literatura citată, pentru România) valoarea indicelui de consistență internă (Cronbach alfa) și limitele intervalului de încredere pentru acesta. Aceste valori au fost calculate pe un eșantion pilot, format în cea mai mare parte din studenți, prin aplicare computerizată. Ele descriu fidelitatea măsurării pe acest eșantion și în conditiile specifice de aplicare. Drept urmare, ne putem aștepta ca pentru alte categorii de participanți, sau în alte condiții de aplicare, valorile consistenței interne să fie diferite. Unele dintre scale au un nivel ale indicelui alfa sub valoarea .70, considerată îndeobște drept ”acceptabilă”. Aceste scale vor putea fi, totuși, utilizate, acordându-se atenție analizei psihometrice a rezultatelor. Cea mai bună garanție de fidelitate o prezintă scalele a căror limită inferioară a intervalului de încredere este de .70.


Condiții de utilizare

Utilizarea scalelor se va face exclusiv în scopuri de cercetare. Testele prezintă doar o garanție științifică minimală. În nici un caz nu vor fi utilizate pentru diagnostice individuale ori pentru fundamentarea unor decizii. Recomandăm utilizarea testelor în conformitate cu standardele profesionale și etice existente. Prezentarea rezultatelor se va face cu respectarea normelor metodologiei științifice și deontologice, manifestând prudență și reținere în emiterea unor concluzii nefundamentate.


Editarea formularului de aplicare a testului

Scalele sunt prezentate pe site într-o formă brută, sub forma unei liste de itemi, pentru fiecare item indicându-se modul de cotare. Forma de aplicare a fiecărei scale trebuie realizată de cercetător. Aceasta presupune cel puțin adăugarea instructajului minimal și a variantelor de răspuns, dar include, de preferat, și personalizarea în alte aspecte ale formularelor care ajung la participanți. Este, astfel, posibilă dezvoltarea de caiete de testare și de foi de răspuns separate, precum și personalizarea formularelor cu logo-uri sau alte însemne ale proiectului de cercetare.

Instructajul generic recomandat de Researchcentral este prezentat mai jos, dar acesta este posibil să varieze de la scală la scală (vă rugăm citiți cu atenție observațiile pentru fiecare scală), sau poate fi modificat de cercetător după bunul plac:

”Acest chestionar conține un număr de afirmații. Vă rugăm să citiți fiecare afirmație cu atenție și să încercuiți acel răspuns care exprimă cel mai bine acordul sau dezacordul dumneavoastră. Nu există răspunsuri corecte sau greșite și nu este nevoie să fiți „expert” pentru a completa acest chestionar. Descrieți-vă cât mai sincer și exprimați-vă părerile cât mai clar. Răspundeți la fiecare afirmație și asigurați-vă că ați umplut complet fiecare cerculeț de pe foaia de răspuns. Asigurați-vă că marcați răspunsul la numărul potrivit.

Notați cu “1” dacă afirmația este complet falsă sau dacă sunteți în dezacord puternic cu ea
Notați cu “2” dacă afirmația este mai degrabă falsă sau dacă sunteți în dezacord cu ea
Notați cu “3” dacă afirmația este în măsură egală adevărată si falsă sau dacă sunteți neutru față de ea
Notați cu “4” dacă afirmația este mai degrabă adevărată sau dacă sunteți în acord cu ea
Notați cu “5” dacă afirmația este clar adevărată sau dacă sunteți în acord puternic cu ea”Analiza statistică a rezultatelor

Indiferent de valoarea indicelui Cronbach Alfa indicat pe acest site, rezultatele obținute în cercetări trebuie să fie supuse tuturor analizelor statistice recomandate de metodologia științifică. Efectuarea procedurilor de analiză de itemi, după modelul teoriei clasice a testării, ori după modelul teoriei răspunsului la itemi, sunt insistent recomandate. Raportarea acestora poate conduce în timp la constituirea unui valoros corp de cunoștințe cu privire la aceste scalele. Cercetătorii sunt rugați insistent să comunice cu echipa proiectului Researchcentral rezultatele obținute.